Suuret kysymykset -osio auttaa tutustumaan globaaleihin ilmiöihin

Suuret kysymykset -osiomme on tehty helpottamaan ajankohtaisiin kysymyksiin ja ilmiöihin liittyvien sopivien teosten löytämistä.

Demokratian tulevaisuus, ilmastonmuutos, muuttuva työ, globaalit konfliktit, Suomen suunta…

Nykymaailma muodostaa yhä monimutkaisemman ihmisten ja ympäristön verkoston, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Elämää Suomessa ja maailmalla koskettavat ja ohjailevat monet globaalit ilmiöt, megatrendit ja virtaukset, joiden vaikutukset näkyvät niin arjessa kuin median uutisoinnissakin. Yhteistä näille ilmiöille on niiden monimutkaisuus, moniulotteisuus ja keskinäinen yhteenliittyvyys. Kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi niitä pitää tarkastella monen tieteenalan, kuten historian, talouden, yhteiskunnallisen tutkimuksen ja ympäristötieteiden, näkökulmasta.

Suuret kysymykset -osiomme vastaa tähän esittelemällä Gaudeamuksen kirjavalikoimaa erilaisia maailmanlaajuisia ilmiöitä, megatrendejä ja ajankohtaisia kehityskulkuja vasten. Löydät siten kätevästi yhdestä paikasta erilaisiin merkittäviin teemoihin liittyvät teoksemme.

Tutustumalla kirjalistoihin voit syventyä kaikkia meitä koskettaviin aiheisiin erilaisista punnituista näkövinkkeleistä. Monet kirjoistamme ovat myös laaja-alaisia ja liittyvät useampaan ajankohtaiseen teemaan.

Pidä silmällä päivittyviä kirjalistoja sekä tarjouksia ajankohtaisista teoksista! Alla olevista linkeistä pääset selaamaan eri teemoihin liittyvää kirjallisuutta.

Laita hyvä kiertämään: