Post Tagged with: "geenit"

Kasvatus | psykologia, Luonnontieteet, Tiede | tutkimusmenetelmät

Antti Latvala & Karri Silventoinen (toim.): Käyttäytymisgenetiikka

Antti Latvala & Karri Silventoinen (toim.): Käyttäytymisgenetiikka

Käyttäytymisgenetiikka tutkii, miten geneettiset tekijät ja ympäristötekijät sekä niiden monimutkaiset vuorovaikutukset selittävät psykologisissa ilmiöissä ja käyttäytymisessä havaittavia yksilöllisiä eroja.

13.11.2014 ×

Ympäristö | luonto

Pentti Tapana: Elävä solu

Pentti Tapana: Elävä solu

Solut muodostavat kaikkien elävien organismien perustan bekteereista suurimpiin nisäkkäisiin.

4.6.2010 ×