Post Tagged with: "kirjallisuudentutkimus"

Filosofia | Uskonto, Kielet | kirjallisuus, Kulttuuri | taide, Yhteiskunta | Politiikka

Tarja Knuuttila & Aki Petteri Lehtinen (toim.): Representaatio

Tarja Knuuttila & Aki Petteri Lehtinen (toim.): Representaatio

Representaatio, esittäminen, on jokapäiväistä toimintaamme.

8.9.2010 ×

Books in English, Filosofia | Uskonto, Kielet | kirjallisuus, Kulttuuri | taide

Kuisma Korhonen & Pajari Räsänen (eds.): The Event of Encounter in Art and Philosophy

Kuisma Korhonen & Pajari Räsänen (eds.): The Event of Encounter in Art and Philosophy

The event of an encounter is singular, unrepeatable and unpredictable.

22.2.2010 ×

Kielet | kirjallisuus, Kulttuuri | taide

Teemu Ikonen: 1700-luvun eurooppalaisen kirjallisuuden ensyklopedia

Teemu Ikonen: 1700-luvun eurooppalaisen kirjallisuuden ensyklopedia

Euroopassa koettiin 1700-luvulla kirjallinen kukoistuskausi, jolloin kehitettiin uudenlaisia kertomisen tapoja.

3.2.2010 ×

Filosofia | Uskonto, Kielet | kirjallisuus, Kulttuuri | taide

Richard Eldridge: Johdatus taiteenfilosofiaan

Richard Eldridge: Johdatus taiteenfilosofiaan

Teoksessaan Johdatus taiteenfilosofiaan Richard Eldridge luo selkeän ja tiiviin katsauksen taiteen luonnetta ja merkitystä koskeviin filosofisiin teorioihin.

12.11.2009 ×

Kielet | kirjallisuus, Palmenia & Yliopistopaino

Riikka Rossi: Särkyvä arki

Riikka Rossi: Särkyvä arki

Naturalismi on 1870-luvulla syntynyt kansainvälinen kirjallisuuden suuntaus, joka levisi Ranskasta muualle Eurooppaan ja Amerikkaan. Suomalaisista kirjailijoista muun muassa Juhani Aho, Minna Canth, Teuvo Pakkala ja K.A. Tavaststjerna tarttuivat ranskalaisten naturalistien innoittamina modernin maailman ongelmiin.

4.8.2009 ×

Historia, Kielet | kirjallisuus

Pertti Lassila: Syvistä riveistä

Pertti Lassila: Syvistä riveistä

Syvistä riveistä tarkastelee suomenkielisen kirjallisuuden syntyä 1800-luvun jälkipuoliskolla. Kansankirjallisuus oli 1800-luvun uudelle suomalaiselle kirjalliselle kulttuurille ja kansalliselle heräämiselle luonteenomainen ilmiö. Suomenkielistä kirjallisuutta alettiin tuolloin tietoisesti kehittää, ja sillä ajateltiin olevan tärkeä kansallinen tehtävä.

3.10.2008 ×

Kielet | kirjallisuus, Kulttuuri | taide

Dorrit Cohn: Fiktion mieli

Dorrit Cohn: Fiktion mieli

Milloin teos on fiktiota ja milloin ei? Mitkä piirteet ovat ominaisia fiktiiviselle teokselle? Fiktion ja ei-fiktion rajankäynti on viime aikoina ollut yksi eniten keskustelua herättäneistä kysymyksistä kirjallisuuden-, historian- ja kulttuurintutkimuksen alueilla.

20.1.2007 ×