Post Tagged with: "kirjanpito"

Talous | johtaminen

Eeva-Mari Ihantola & Pasi Leppänen:  Yrityksen kirjanpito, 4. laitos

Eeva-Mari Ihantola & Pasi Leppänen: Yrityksen kirjanpito, 4. laitos

Yrityksen kirjanpito – liiketapahtumista tilinpäätökseen on monipuolinen johdatus kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteisiin. Se käsittelee kattavasti kaikki kirjanpitoprosessin vaiheet ja esittelee yksityiskohtia ja erityiskysymyksiä kirjanpidosta sekä tilinpäätöksen suunnittelusta, laadinnasta ja sisällöstä. Teos soveltuu sekä oppikirjaksi että työelämän tarpeisiin, ja sen käytettävyyttä lisäävät erityyppiset harjoitustehtävät.

10.1.2018 ×

Talous | johtaminen

Yritystutkimus ry: Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi

Yritystutkimus ry: Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi

Tilinpäätösanalyysilla selvitetään yrityksen kannattavuutta, rahoitusta ja pääomarakennetta. Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi -oppaassa esitellään yrityksen liiketaloudellisten tunnuslukujen perusteet ja laskentatavat sekä esimerkki tilinpäätösanalyysista. Opasta suositellaan kaikille yritystalouden, erityisesti yritysrahoituksen, parissa työskenteleville.

1.2.2017 ×

Talous | johtaminen

Eeva-Mari Ihantola ym.: Yrityksen kirjanpito, 3. laitos

Eeva-Mari Ihantola ym.: Yrityksen kirjanpito, 3. laitos

Yrityksen kirjanpito on monipuolinen johdatus kirjanpidon perusteisiin. Se käsittelee kattavasti kaikki kirjanpitoprosessin vaiheet ja esittelee samalla yksityiskohtia ja erityiskysymyksiä juoksevasta kirjanpidosta sekä tilinpäätöksen suunnittelusta, laadinnasta ja sisällöstä.

3.6.2016 ×

Talous | johtaminen

Committee for Corporate Analysis: The Guide to the Consolidated Accounts in Financial Analysis

Committee for Corporate Analysis: The Guide to the Consolidated Accounts in Financial Analysis

The Guide to the Consolidated Accounts in Financial Analysis has been produced primarily for use by professionals in the field of corporate finance. It is a handbook incorporating the standards for the analysis of financial statements.

17.12.2013 ×

Talous | johtaminen

Lasse Karjalainen: Yrittäjän talousopas

Lasse Karjalainen: Yrittäjän talousopas

Yrittäjän talousopas on syntynyt tarpeesta tuoda talousajattelu ja -suunnittelu taloustieteen viidakoista ja monimutkaisuudesta käytäntöön – innostavaksi ja helpoksi.

27.2.2013 ×

Opiskelun tueksi, Talous | johtaminen

Yritystutkimus ry: Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi

Yritystutkimus ry: Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi

Tilinpäätösanalyysilla selvitetään yrityksen kannattavuutta, rahoitusta ja pääomarakennetta.

2.5.2011 ×

Talous | johtaminen

Yritystutkimusneuvottelukunta: Konsernitilinpäätös yritystutkimuksessa

Yritystutkimusneuvottelukunta: Konsernitilinpäätös yritystutkimuksessa

Yritystutkimuksessa analysoidaan yksittäisen yrityksen lisäksi sitä yrityskokonaisuutta, johon tutkittava kohde kuuluu.

17.4.2009 ×