Post Tagged with: "klassikot"

Filosofia | Uskonto

René Descartes: Teokset IV

René Descartes: Teokset IV

Teokset IV sisältää Descartesin kirjoituksia hänen viimeisiltä vuosiltaan ennen äkillistä kuolemaa helmikuisessa Tukholmassa vuonna 1650. Tärkeimpänä aiheena on ihminen tuntevana ja ruumiillisena olentona.

12.10.2015 ×

Historia

Johannes de Plano Carpini: Mongolien historia

Johannes de Plano Carpini: Mongolien historia

Italialaisen fransiskaanin Johannes de Plano Carpinin johtama paavin lähetystö matkasi 1240-luvulla nykyisen Mongolian alueelle. Matkastaan Plano Carpini kirjoitti teoksen, joka oli keskiajan ensimmäinen, kattava silminnäkijän kuvaus mongoleista ja kaukaisesta Aasiasta.

5.10.2015 ×

Filosofia | Uskonto, Kulttuuri | taide, Ympäristö | luonto

Plutarkhos: Eläinten älykkyydestä ja muita kirjoituksia

Plutarkhos: Eläinten älykkyydestä ja muita kirjoituksia

Eläinten älykkyydestä on kokoelma Plutarkhoksen dialogeja, joissa tarkastellaan eläinten ja ihmisen välistä suhdetta. Viinin siivittäminä nuoret ja vanhat keskustelijat pohtivat pieniä ja suuria kysymyksiä. Miltä tuntuu elämä sikana? Miksi delfiini auttaa merihätään joutuneita? Onko älykkyys yhteistä kaikille sielullisille olennoille? 

13.3.2015 ×

Tiede | tutkimusmenetelmät, Yhteiskunta | Politiikka

C. Wright Mills: Sosiologinen mielikuvitus

C. Wright Mills: Sosiologinen mielikuvitus

Yhdysvaltalainen sosiologi C. Wright Mills (1916–1962) oli ärhäkkä yhteiskunnallinen keskustelija ja sosiologian kriitikko. Hän kuuluu sosiologian merkkihenkilöihin tutkimuksillaan keskiluokasta, valtaeliitistä ja kulutuskapitalismista, ja hänen ajatuksensa innoittivat myös radikalisoituvaa opiskelijaliikettä.

5.3.2015 ×

Filosofia | Uskonto

Immanuel Kant: Puhtaan järjen kritiikki

Immanuel Kant: Puhtaan järjen kritiikki

Puhtaan järjen kritiikki on saksalaisen filosofin Immanuel Kantin (1724–1804) pääteos ja luultavasti koko länsimaisen filosofian kuuluisin teos.

24.10.2013 ×

Filosofia | Uskonto

Vesa Oittinen (toim.): Immanuel Kantin filosofia

Vesa Oittinen (toim.): Immanuel Kantin filosofia

Immanuel Kantin (1724–1804) filosofiaa arvostetaan yhä enemmän, monet pitävät häntä jo modernin ajan tärkeimpänä filosofina.

3.4.2013 ×

Filosofia | Uskonto

Aristoteles: Retoriikka (Teokset IX)

Aristoteles: Retoriikka (Teokset IX)

Aristoteleen Retoriikka on paitsi puhetaidon ja vakuuttamiskyvyn merkittävä esitys myös katsaus Aristoteleen poliittisiin ja eettisiin tutkimustuloksiin.

5.9.2012 ×

Filosofia | Uskonto

Aristoteles: Politiikka (Teokset VIII)

Aristoteles: Politiikka (Teokset VIII)

Mikään muu teos ei ole vaikuttanut länsimaiseen poliittiseen ajatteluun yhtä paljon kuin Aristoteleen Politiikka. Aristoteles sovelsi siinä yhteiskuntaan teoriaa hyvästä elämästä.

5.9.2012 ×