Post Tagged with: "klassikot"

Filosofia | Uskonto

Aristoteles: Nikomakhoksen etiikka (Teokset VII)

Aristoteles: Nikomakhoksen etiikka (Teokset VII)

Nikomakhoksen etiikka on kautta aikojen ollut yksi luetuimmista filosofian klassikoista. Siinä Aristoteles esittää käsityksensä hyvästä elämästä ja sen edellytyksistä.

5.9.2012 ×

Filosofia | Uskonto

Aristoteles: Metafysiikka (Teokset VI)

Aristoteles: Metafysiikka (Teokset VI)

Metafysiikka on Aristoteleen suurteos, joka on perustavalla tavalla vaikuttanut länsimaisten ajattelutapojen syntymiseen.

5.9.2012 ×

Filosofia | Uskonto

Aristoteles: Sielusta/Pieniä tutkielmia (Teokset V)

Aristoteles: Sielusta/Pieniä tutkielmia (Teokset V)

Sielusta-teoksessa Aristoteles tutkii esisokraattisten filosofien materialistista sielukäsitystä sekä opettajansa Platonin näkemystä, jonka mukaan sielu on ikuinen ja ruumiista erillinen oma substanssi.

5.9.2012 ×

Filosofia | Uskonto

Aristoteles: Taivaasta/Syntymisestä ja häviämisestä (Teokset IV)

Aristoteles: Taivaasta/Syntymisestä ja häviämisestä (Teokset IV)

Aristoteles esittää Taivaasta-teoksessa käsityksensä maailmankaikkeuden yleisestä rakenteesta. Siinä tarkastellaan universumin muotoa, kokoa, ikää, ykseyttä ja taivaankehiä sekä kuun alapuolisen maailman elementtejä ja niiden liikeperiaatteita.

5.9.2012 ×

Filosofia | Uskonto

Aristoteles: Fysiikka (Teokset III)

Aristoteles: Fysiikka (Teokset III)

Fysiikka on johdanto luontoa koskevien tieteiden perusteisiin. Aristoteleen esitykset luonnosta, sattumasta ja välttämättömyydestä sekä liikkeestä, ajasta, paikasta ja äärettömyydestä haastavat lukijan filosofiseen pohdintaan alkuperäisellä tuoreudellaan.

5.9.2012 ×

Filosofia | Uskonto

Aristoteles: Topiikka/Sofistiset kumoamiset (Teokset II)

Aristoteles: Topiikka/Sofistiset kumoamiset (Teokset II)

Topiikka on filosofisen väittelyn eli dialektiikan oppikirja. Aristoteles tarkoitti dialektiikalla menetelmää, jonka hallitseminen auttaa selviytymään hyvin millaisessa keskustelussa hyvänsä;

5.9.2012 ×

Filosofia | Uskonto

Aristoteles: Kategoriat/Tulkinnasta/Ensimmäinen ja toinen analytiikka (Teokset I)

Aristoteles: Kategoriat/Tulkinnasta/Ensimmäinen ja toinen analytiikka (Teokset I)

Kategoriat, Tulkinnasta, Ensimmäinen ja Toinen analytiikka muodostavat länsimaisen logiikan ja tieteenteorian historiallisen lähtökohdan.

5.9.2012 ×

Books in English, Filosofia | Uskonto, Historia, Kulttuuri | taide

Jyrki Kallio: Enlightenment for the Masses

Jyrki Kallio: Enlightenment for the Masses

The most renowned anthology of Literary Chinese is Guwen guanzhi, originally published in 1695 and popular ever since.

12.8.2011 ×