Post Tagged with: "Riku Juti"

Filosofia | Uskonto

Riku Juti: Lyhyt metafysiikan historia

Riku Juti: Lyhyt metafysiikan historia

Metafysiikka tutkii olemisen merkitystä ja luonnetta eli olevaa itseään tai ”olevaa olevana”. Metafysiikan historia jakautuu kahteen perinteeseen. Aristoteelisen metafysiikan tavoitteena oli tuntea luonto ymmärtämällä sen oma ihannejärjestys. Uudella ajalla yleistynyt kvantitatiivinen selitysmalli korvasi aristoteelisen linjan paljon maallisemmalla tavoitteella: miten luonnonjärjestys olisi hyödynnettävissä ihmisen tarpeisiin?

14.3.2019 ×

Filosofia | Uskonto, Tiede | tutkimusmenetelmät

Riku Juti: Tiedon filosofia antiikista nykyaikaan

Riku Juti: Tiedon filosofia antiikista nykyaikaan

Tiedon käsite on kovilla nykyaikana. Arkisessa kielenkäytössä tietoa ei eroteta esimerkiksi informaatiosta tai datasta. Toisaalta filosofiassa tietoteorian kysymykset jäävät kapeiksi keskittyessään vain tiedon käsitteen hienosäätöön.

29.5.2013 ×

Filosofia | Uskonto

Riku Juti: Johdatus metafysiikkaan

Riku Juti: Johdatus metafysiikkaan

Johdatus metafysiikkaan on ensimmäinen systemaattinen metafysiikan yleisesitys suomen kielellä. Teos johdattaa lukijan metafysiikan keskeisiin ongelmiin ja niiden historiaan antiikista 1900-luvun lopulle.

30.5.2010 ×