Post Tagged with: "sähkötekniikka"

Tekniikka | IT

Kimmo Silvonen: Elektroniikka ja sähkötekniikka

Kimmo Silvonen: Elektroniikka ja sähkötekniikka

Elektroniikan ja sähkötekniikan hallitseminen tarjoaa näköalapaikan yhteiskunnan teknisen kehityksen ja mullistavien innovaatioiden äärelle. Alan syvällinen oppiminen ja huippuosaajaksi pääseminen vaatii kuitenkin vuosien työn. Elektroniikka ja sähkötekniikka on hyvä apuväline tämän tavoitteen saavuttamisessa. Teos soveltuu oppimispolun eri vaiheisiin: se lähtee alkeista mutta käsittelee teoreettisesti vaikeitakin asioita.

6.9.2018 ×

Otatieto, Tekniikka | IT

Martti Aro ym.: Suurjännitekniikka

Martti Aro ym.: Suurjännitekniikka

Kirjassa käsitellään suurjännitetekniikkaa monipuolisesti ja laaja-alaisesti. Se sisältää valmistajien ja käyttäjien tarvitsemia tietoja ylijännitteistä ja ylijännitesuojauksesta, eristysrakenteista ja niiden sähkölujuudesta, testaus- ja mittaustekniikasta sekä eristysten kunnon hallinnasta ja diagnostiikasta. Lisäksi kirjassa tarkastellaan siirto- ja jakeluverkkojen suunnitteluun, rakentamiseen, toimintaan ja käyttöön liittyviä kysymyksiä sekä sähköverkon laitteiden rakenteita ja niiden suunnittelua. Teorian […]

5.11.2015 ×

Otatieto, Tekniikka | IT

Ari Sihvola & Ismo Lindell: Sähkömagneettinen kenttäteoria 2

Ari Sihvola & Ismo Lindell: Sähkömagneettinen kenttäteoria 2

Kirja käsittelee sähkömagneettista kenttäteoriaa ajan suhteen muuttuvien eli dynaamisten kenttien tapauksessa. Esitietoina edellytetään skalaarifunktioidendifferentiaali- ja integraalilaskennan perusteiden tuntemista.

3.1.2013 ×

Otatieto, Tekniikka | IT

Liisa Haarla & Jarmo Elovaara: Sähköverkot I

Liisa Haarla & Jarmo Elovaara: Sähköverkot I

Ympäri maailmaa sijaitsevat, toisiinsa linkitetyt sähkövoimajärjestelmät ovat yhdessä suurin ihmisen luoma rakennelma.

25.1.2011 ×

Otatieto, Tekniikka | IT

Liisa Haarla & Jarmo Elovaara: Sähköverkot II

Liisa Haarla & Jarmo Elovaara: Sähköverkot II

Ympäri maailmaa sijaitsevat, toisiinsa linkitetyt sähkövoimajärjestelmät ovat yhdessä suurin ihmisen luoma rakennelma.

25.1.2011 ×

Historia, Otatieto, Tekniikka | IT

Ismo Lindell: Sähkön pitkä historia

Ismo Lindell: Sähkön pitkä historia

Sähkön pitkä historia selvittää, miten sähkön ja magnetismin tuntemus on kehittynyt kolmen vuosituhannen aikana.

13.9.2009 ×

Otatieto, Tekniikka | IT

Kimmo Silvonen: Elektroniikka ja puolijohdekomponentit

Kimmo Silvonen: Elektroniikka ja puolijohdekomponentit

Elektroniikka ja puolijohdekomponentit käsittelee analogia- ja digitaalitekniikkaa laajasti ja perusteellisesti.

9.3.2009 ×

Otatieto, Tekniikka | IT

Kimmo Silvonen: Sähkötekniikka ja piiriteoria

Kimmo Silvonen: Sähkötekniikka ja piiriteoria

Sähkötekniikka ja piiriteoria kattaa laajasti mm. passiiviset komponentit, sähköfysiikan, piirianalyysin, siirtojohto- ja radiotaajuustekniikan sekä sähkövoimatekniikan perusteet.

9.3.2009 ×