Post Tagged with: "teologia"

Filosofia | Uskonto, Yhteiskunta | Politiikka

Alain Badiou: Apostoli Paavali

Alain Badiou: Apostoli Paavali

Alain Badiou (s. 1937) tarjoaa tuoreen näkökulman kristilliseen ajatteluun liittämällä sen osaksi nykykeskustelua filosofian, politiikan ja teologian välisistä suhteista.

27.10.2011 ×

Filosofia | Uskonto

Riku Juti: Johdatus metafysiikkaan

Riku Juti: Johdatus metafysiikkaan

Johdatus metafysiikkaan on ensimmäinen systemaattinen metafysiikan yleisesitys suomen kielellä. Teos johdattaa lukijan metafysiikan keskeisiin ongelmiin ja niiden historiaan antiikista 1900-luvun lopulle.

30.5.2010 ×

Filosofia | Uskonto

Kaarlo Arffman: Mitä oli luterilaisuus?

Kaarlo Arffman: Mitä oli luterilaisuus?

Miksi Martti Luther uskoi maailmanlopun olevan aivan lähellä? Miten hän pystyi saamaan lähes koko pohjoisen Euroopan taakseen? Miten luterilaisuus on vaikuttanut suomalaiseen elämään?

7.10.2009 ×

Filosofia | Uskonto

Johannes Duns Scotus: Jumalan tunnettavuudesta ja muita kirjoituksia

Johannes Duns Scotus: Jumalan tunnettavuudesta ja muita kirjoituksia

Johannes Duns Scotus (n. 1265-1308) oli Tuomas Akvinolaisen ja William Ockhamin ohella keskiajan merkittävimpiä ajattelijoita. Suomennosvalikoima sisältää Scotuksen filosofian ja teologian perustekstejä.

3.12.2008 ×

Filosofia | Uskonto, Historia

Risto Saarinen & Vesa Hirvonen (toim.): Keskiajan filosofia

Risto Saarinen & Vesa Hirvonen (toim.): Keskiajan filosofia

Keskiaika oli filosofiassa luova ja älyllistä valoa säteillyt aikakausi. Logiikka ja filosofinen psykologia kehittyivät antiikin filosofian perinteestä, ja etiikka ja luonnontieteet jalostuivat itsenäisiksi aloiksi.

27.8.2008 ×

Filosofia | Uskonto

Justinos Marttyyri: Apologiat ja Dialogi Tryfonin kanssa

Justinos Marttyyri: Apologiat ja Dialogi Tryfonin kanssa

Justinos Marttyyri (n. 100-165) oli toisen vuosisadan tunnetuimpia ja tuotteliaimpia kristittyjä kirjoittajia. Hän oli laajasti perehtynyt aikansa filosofiaan. Tältä pohjalta hän puolusti kristinuskoa kriitikkoja vastaan.

19.8.2008 ×

Filosofia | Uskonto

Tuomas Akvinolainen: Summa theologiae

Tuomas Akvinolainen: Summa theologiae

Tuomas Akvinolainen (n. 1224-1274) oli keskiajan merkittävimpiä ajattelijoita. Summa theologiae on Tuomaan laajan tuotannon kulmakivi.

13.3.2005 ×

Filosofia | Uskonto

Tiina Ahonen & Jyri Komulainen (toim.): Teologian ilmansuuntia

Tiina Ahonen & Jyri Komulainen (toim.): Teologian ilmansuuntia

Kristinuskon painopiste on siirtynyt kolmanteen maailmaan. Aasia, Afrikka ja Latinalainen Amerikka asettavat kristinuskolle uusia haasteita: Miten suhteuttaa kristillinen usko köyhyyden kokemukseen ja moniin uskontoihin? Onko se vain pohjoinen uskonto vai toimiiko se myös etelän kulttuureissa?

22.12.2003 ×