Marjatta Takala (toim.): Erityispedagogiikka ja kouluikä

Erityisopetusta annetaan kouluissa yhä enemmän ja se on yhä monimuotoisempaa. Mitä se oikeastaan on ja kenelle se on suunnattu?

Tämä helppolukuinen ja käytännönläheinen teos esittelee luokkamuotoista ja osa-aikaista erityisopetusta sekä erilaisia tapoja toimia opetustilanteissa ja erityisopetuksessa käytettäviä työkaluja, kuten oppilashuoltotyöryhmää ja henkilökohtaista opetussuunnitelmaa. Opettajat saavat teoksesta ideoita sovellettavaksi omaan arjen työhönsä ja vanhempien rooli erityisoppilaan koulunkäynnin sujumisessa saa sijansa. Teos käsittelee myös opetuksen erityiskysymyksiä, kuten lukivaikeuksia tai vaikeasti kehitysvammaisten opetusta.

Marjatta Takala ja Elina Kontu ovat erityispedagogiikan dosentteja Helsingin yliopistolla ja Raija Pirttimaa erityispedagogiikan professori Oulun yliopistolla.

Toimittaja

Marjatta Takala, erityispedagogiikan dosentti, Helsingin yliopisto, Helsinki

Muut kirjoittajat
Raija Pirttimaa, erityispedagogiikan dosentti, Helsingin yliopisto, Helsinki
Elina Kontu, varhaiserityiskasvatuksen dosentti, Turun yliopisto & erityispedagogiikan yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Helsinki
Ismo-Olav Kjäldman, filosofi an tohtori, Espoon kaupunki, Espoo
Rune Sarromaa Hausstätter, apulaisprofessori, Lillehammerin korkeakoulu, Norja

Laita hyvä kiertämään: