Risto Heiskala & Akseli Virtanen (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria II

Talous ja yhteiskuntateoria I ja II .aiTalous ja yhteiskuntateoria -teossarja esittelee taloudellisen ajattelun teemoja aikakausien ja kulttuurien vaihdellessa. Se antaa perustiedot taloudesta antiikin ja keskiajan ajattelussa, poliittisen taloustieteen klassikoista, sosiologian ja taloustieteen klassisista ja moderneista esityksistä sekä näiden kritiikistä.

Sarjan toinen osa Modernin maailman talous ja sen kritiikki käsittelee aikaa 1800-luvun lopulta eteenpäin, jolloin kapitalistinen markkinatalous ulotti kiihtyvällä vauhdilla lonkeronsa maapallon etäisimpiin kolkkiin. Samoihin aikoihin taloutta alettiin tutkia erillään muusta yhteiskunnasta ja sen ilmiöistä. Hallitsevaan asemaan taloustieteellisessä ajattelussa kohosi uusklassinen taloustiede, joka nojautuu käsitykseen rationaalisia valintoja tekevästä kuluttajasta. Tähän näkemykseen myös yhteiskuntateoria joutui ja joutuu edelleen ottamaan kantaa.

Talouden ja yhteiskunnan suhdetta tarkastellaan teoksessa muun muassa sosiologian ja taloustieteen klassikoiden kautta. Lisäksi kirjassa pureudutaan kuluttamisen, yhteiskunnallisen järjestyksen sekä taloudellisen oikeudenmukaisuuden teemoihin. Länsimaisen kulutusyhteiskunnan vastapainoksi esitellään postkolonialistista tutkimusta sekä antropologien esimerkkejä kulttuureista, joissa sosiaalisista suhteista irrallista taloudellista toimintaa ei voida edes kuvitella.

(…) niin sanottu uusklassinen taloustiede ei (…) kiinnitä huomiota yhteiskuntaluokkiin. Sen sijaan se ymmärtää niin kapitalistin, maanomistajan kuin työläisenkin markkinoilla tavaraansa myyväksi kauppiaaksi, joka tavaransa myytyään muuttuu kuluttajaksi ja ostaa puolestaan itse markkinoilla tarjolla olevista tavaroista ne, joita katsoo tarvitsevansa.” Risto Heiskala ja Akseli Virtanen

Nyky-Suomessa kuluttajakansalaiseksi synnytään ja kulutusyhteiskuntaan kuulutaan lähes väistämättä. (…) Kuluttaja-asenne ja yksilön mahdollisuus päättää omasta elämästään ulottuvat myös sellaisille elämänalueille, joissa yksilön valinnanvapautta ei ole aikaisemmin arvostettu. Näin on kyseenalaistunut kaikkinainen järjestelmäkeskeisyys, joka ilmenee yhä esimerkiksi asunto-, hyvinvointi- ja työmarkkinapolitiikassa.” Mika Pantzar

Sisällys

Toimittajat

Risto Heiskala, VTT, professori, johtaja, tutkijakollegium, Tampereen yliopisto
Akseli Virtanen, KTT, dosentti, vieraileva tutkija, Bruce Initiative on Rethinking Capitalism, University of California, Santa Cruz

Muut kirjoittajat

Petri Böckerman, FT, Professori, Turun kauppakorkeakoulu, erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos
Jukka Gronow, VTT, professori (emeritus), Uppsala universitet
Pertti Haaparanta, PhD, professori, taloustiede, Kauppakorkeakoulu (Aalto-yliopisto)
Seppo Honkapohja, VTT, johtokunnan jäsen, Suomen Pankki
Erkki Kilpinen, VTT, dosentti, Helsingin yliopisto
Turo-Kimmo Lehtonen, VTT, professori, sosiologia, Tampereen yliopisto
Jukka Mäkinen, KTT, dosentti, johtamisen laitos, Aalto yliopisto
Arto Noro, VTT, dosentti, Helsingin yliopisto
Mika Pantzar, KTT, tutkimusjohtaja, kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto
Anshuman Prasad, PhD, professori, Business Management, University of New Haven
Pushkala Prasad, PhD, professori, Management, Skidmore College
Jukka Siikala, VTT, professori (emeritus), sosiaaliantropologia, Helsingin yliopisto
Pekka Sulkunen, VTT, professori, sosiologia, Helsingin yliopisto
Juhana Vartiainen, VTT, kansanedustaja
Martti Vihanto, KTT, tutkijatohtori, dosentti, taloustiede, Turun kauppakorkeakoulu

Anshuman Prasadin ja Pushkala Prasadin artikkelin suomentanut Antti Gronow. 

Teossarjan osat: 

Osa I • Vanhan maailman talous ja suuri murros
Osa II • Modernin maailman talous ja sen kritiikki
Osa III • Tulossa

 

Laita hyvä kiertämään: