Risto Heiskala & Akseli Virtanen (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria III (05/2018)

Talous_ja_yhteiskuntateoria_III_kansi.aiTalous ja yhteiskuntateoria -sarjan kolmannessa osassa kartoitetaan, millaisia vaihtoehtoja yhteiskuntatieteet ja filosofia tarjoavat vallitsevalle talousajattelulle. Taloutta ei lähestytä omalakisena järjestelmänä, joka asettaa vaatimuksia muulle yhteiskunnalliselle toiminnalle, vaan yhdenlaisena olemisen ulottuvuutena, joka on kauttaaltaan lomittunut sosiaaliseen elämäämme.

Talous ja yhteiskuntateoria III ottaa vauhtia 1800-luvulta muun muassa Friedrich Nietzschen tuotannosta, pääpainon pysyessä 1900-luvun ja nykypäivän kriittisessä keskustelussa. Frankfurtin koulukunnan ja historiallisen materialismin uudelleenarvioista kuljetaan Martin Heideggerin ja Georges Bataillen kautta spektaakkeliyhteiskunnan ja symbolisen vaihdon teorioihin. Käsittelyn kohteeksi pääsevät myös mannermaisen ajattelun uudemmat kärkihahmot Michel Foucault’sta Jacques Derridaan.

Teoksessa avautuu näkökulmia, joiden avulla talous voidaan saattaa palvelemaan meitä – sen sijaan, että me palvelisimme taloutta.

Teossarjan osat:

Talous ja yhteiskuntateoria I: Vanhan maailman talous ja suuri murros
Talous ja yhteiskuntateoria II: Modernin maailman talous
Talous ja yhteiskuntateoria III. Kohti uutta poliittista taloutta

Toimittajat

Risto Heiskala, VTT, professori, johtaja, tutkijakollegium, Tampereen yliopisto
Akseli Virtanen, KTT, dosentti, vieraileva tutkija, Bruce Initiative on Rethinking Capitalism, University of California, Santa Cruz

Laita hyvä kiertämään: