Risto Heiskala & Akseli Virtanen (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria III

Talous ja yhteiskuntateoria -sarjan päätösosassa kartoitetaan, millaisia vaihtoehtoja yhteiskuntatieteet ja filosofia tarjoavat vallitsevalle talousajattelulle. Taloutta ei lähestytä koko yhteiskuntaa määrittävänä omalakisena järjestelmänä vaan olemisen ulottuvuutena, joka on kauttaaltaan lomittunut sosiaaliseen elämäämme.

Talous ja yhteiskuntateoria III ottaa vauhtia 1800-luvulta muun muassa Karl Marxin ja Gabriel Tarden tuotannosta. Frankfurtin koulukunnan ja historiallisen materialismin uudelleenarvioista kuljetaan Martin Heideggerin ja Georges Bataillen kautta spektaakkeliyhteiskunnan ja symbolisen vaihdon teorioihin. Käsittelyn kohteeksi pääsevät myös mannermaisen ajattelun uudemmat kärkihahmot Michel Foucault’sta Jacques Derridaan. Lopuksi luodaan katsaus uuteen digitaaliseen talouteen ja sen kykyyn muuttaa inhimillisen yhteiselämän pelisääntöjä.

Teoksessa avautuu näkökulmia, joiden avulla talous voidaan saattaa palvelemaan meitä – sen sijaan, että me palvelisimme taloutta.

Teossarjan osat:

Talous ja yhteiskuntateoria I: Vanhan maailman talous ja suuri murros
Talous ja yhteiskuntateoria II: Modernin maailman talous
Talous ja yhteiskuntateoria III. Kohti uutta poliittista taloutta

Sisällys

Toimittajat

Risto Heiskala, VTT, professori, johtaja, tutkijakollegium, Tampereen yliopisto
Akseli Virtanen, KTT, dosentti, vieraileva tutkija, University of California, Santa Cruz, CEO, Economic Space Agency

Muut kirjoittajat

Tiina Arppe, VTT, sosiologian dosentti, Helsingin yliopisto
Janne Hernesniemi, YTM, opettaja, koulutuspoliittinen asiantuntija
Jakke Holvas, FT, toimittaja
Harri Homi, TM, talousmuotoilija, Economic Space Agency
Pekko Koskinen, peli ja -interaktioarkkitehti, Economic Space Agency
Jussi Kotkavirta, FT, VTK, dosentti, Helsingin yliopisto, psykoanalyytikko
Jaakko Leskinen, MMM, metsäekonomisti, valmistelee väitöskirjaa Gabriel Tarden taloudellisesta psykologiasta
Susanna Lindberg, FT, dosentti, tutkija, Helsingin yliopiston tutkijakollegium
Mika Ojakangas, VTT, valtio-opin professori, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto
Pekka Piironen, KTT, tutkija
Tere Vadén, FT, dosentti, johtaja, hajautetut talousrakenteet ja p2p-organisaatiot, Economic Space Agency

Laita hyvä kiertämään: