Sari Kivistö, Sami Pihlström & Mikko Tolonen (toim.): Talous ja moraali

9789524953856Tulisiko talouskeskustelussa sivuuttaa ihminen ja laskea lisääntyvä köyhyys välttämättömäksi pahaksi, jolta ei vain voi välttyä, jos talouden halutaan kasvavan? Voiko yksilön menestys tuottaa myös yhteistä hyvää?

Talouden kysymykset vaikuttavat olennaisesti siihen, miten katsomme nyky-yhteiskuntaa. Moraali jää helposti niiden peittoon, ja joskus joudutaan jopa valitsemaan talouden ja moraalin välillä. Taloustieteen väitetään kuitenkin olevan jo itsessään moraalista. Se nojaa ymmärrykseen ihmisluonnosta, joka määrittää yhteiskuntaa ja samalla sitä, mikä nähdään oikeana ja vääränä.

Talous ja moraali on talous- ja yhteiskuntatieteilijöiden, filosofien ja teologien painava puheenvuoro talouden ja moraalin vaikeista kysymyksistä. Teoksessa pohditaan inhimillisen yrityselämän mahdollisuutta, talousrikollisuuden merkitystä ja köyhien asemaa kapitalistisessa yhteiskunnassa. Lisäksi tarkastellaan markkinoiden ja sääntelyn tasapainoa, suomalaisen uusliberalismin juuria ja valistusajan antia talousajattelulle. Kirjoittajina on tunnettuja talousvaikuttajia ja yhteiskunnallisia keskustelijoita, muun muassa Sixten Korkman, Juhana Vartiainen, Erkki Liikanen ja Björn Wahlroos.

Kirja toimii aikalaiskuvana talouden ja moraalin vuoropuhelusta. Se osoittaa vaihtoehtoisten yhteiskunnallisten puheenvuorojen ja kenties kokonaan uusien talouskäytäntöjen tarpeellisuuden.

”Jos yhteiskunnallisia puheenvuoroja jaetaan ja käytetään sen perusteella, puhutaanko ensisijaisesti tai jopa pelkästään puhdasta talouden kieltä, ajaudutaan kohti maailmaa, jossa uskotaan, että talouden ongelmat ratkaisemalla voidaan ratkaista myös muut yhteiskunnan ongelmat.” Sari Kivistö, Sami Pihlström ja Mikko Tolonen

”Yhteiskuntavastuun kieltäminen ja yleisesti omaksuttuja arvoja loukkaava käyttäytyminen (…) voivat aiheuttaa yrityksen imagoa ja siten tuloksentekoa haittaavaa julkisuutta. Moraalisia arvoja kunnioittava yrityksen käyttäytyminen on kansalaisjärjestöjen sekä median valvonnan ja kritiikin ansiosta aiempaa kannattavampaa.” Sixten Korkman

”Oli politiikasta muuten mitä mieltä tahansa, kapitalismi on köyhän paras ystävä.” Paul Lillrank

”Behavioristinen taloustiede voi tarjota uusia näkökulmia rahoitusmarkkinoiden kriisien syihin ja siten auttaa ennaltaehkäisemään niitä tulevaisuudessa. Sen merkitys normaalisti toimiville rahoitusmarkkinoille on kuitenkin varsin vähäinen. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, ettei markkinoita juuri kiinnosta, miksi ihmiset käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät.” Björn Wahlroos

Sisällys

Toimittajat

Sari Kivistö, johtaja, Helsingin yliopiston Tutkijakollegium, yleisen kirjallisuustieteen dosentti, Helsingin yliopisto. Kuva Veikko Somerpuro.
Sami Pihlström, uskonnonfilosofian professori, teologinen tiedekunta, Helsingin yliopisto. Kuva Veikko Somerpuro.
Sami Pihlström, uskonnonfilosofian professori, teologinen tiedekunta, Helsingin yliopisto. Kuva Veikko Somerpuro.
Mikko Tolonen, varhaismodernin aatehistorian tutkija ja digitaalisten aineistojen käytön professori, Helsingin yliopisto, Nykykielten laitos, Kansalliskirjasto ja Digitalia. Kuva Veikko Somerpuro.
Mikko Tolonen, varhaismodernin aatehistorian tutkija ja digitaalisten aineistojen käytön professori, Helsingin yliopisto, Nykykielten laitos, Kansalliskirjasto ja Digitalia. Kuva Veikko Somerpuro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut kirjoittajat

Asmo Kalpala, KTM; pääjohtaja (eläkkeellä), Tapiola-ryhmä
Ilkka Kiema, VTT; FT; vanhempi tutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos
Sixten Korkman, VTT; tietokirjailija
Martti Koskenniemi, OTT; kansainvälisen oikeuden professori, akatemiaprofessori, Helsingin yliopisto
Erkki Liikanen, VTM; pääjohtaja, Suomen Pankki
Paul Lillrank, VTT; laadunohjauksen ja palvelutuotannon professori, Aalto-yliopisto
Jyri Liukko, VTT; erikoistutkija, Eläketurvakeskus
Frank Martela, FT; tutkijatohtori, Helsingin yliopisto; tutkija-valmentaja, Filosofian Akatemia
Miia Paakkanen, KTM; tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto; työelämän tunnetaitovalmentaja
Jussi Perälä, VTT; tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
Anne Birgitta Pessi, TT; kirkkososiologian professori, Helsingin yliopisto
Arto Ruuska, VTM; sosiologian tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto
Risto Saarinen, TT; FT; ekumeniikan professori, Helsingin yliopisto
Kari Saastamoinen, FT; yleisen historian professori, Helsingin yliopisto
Pekka Sulkunen, VTT; sosiologian professori, Helsingin yliopisto
Teivo Teivainen, VTT; maailmanpolitiikan professori, Helsingin yliopisto; tutkimusjohtaja, Helsingin yliopiston tutkijakollegium
Sigridur Thorgeirsdottir, Ph.D.; filosofian professori, Háskóli Íslands (Islannin yliopisto), Reykjavik
Juhana Vartiainen, VTT; kansanedustaja
Björn Wahlroos, KTT; hallituksen puheenjohtaja, Sampo, Nordea, UPM-Kymmene, Hanken

Sigridur Thorgeirsdottirin artikkelin on suomentanut Kati Pitkänen.

Laita hyvä kiertämään: