Maria Joutsenvirta, Tuuli Hirvilammi, Marko Ulvila & Kristoffer Wilén: Talous kasvun jälkeen

9789524953849Aikamme suuret ongelmat kuten ilmastonmuutos, eriarvoisuuden lisääntyminen ja työelämän koveneminen ovat kehittyneet yhteiskunnissa, joissa kansantuotteen kasvu on ollut ykköstavoite. Nyt talouden vauhti on hiipunut, eikä paluuta vahvaan nousukauteen ole näköpiirissä. Puhe kasvun jälkeiseen aikakauteen siirtymisestä on lisääntynyt, mutta hyvinvoinnin järjestäminen tällaisessa taloudessa on vielä hahmottelematta.

Talous kasvun jälkeen kertoo, miten ja miksi kasvuajattelusta kannattaa siirtyä ekologisesti kestävään ja sosiaalisesti oikeudenmukaiseen talouteen. Kirja haastaa talouskasvuun perustuvan hyvinvointimallin ja tuo esiin laajan näkökulman talouteen sekä uusimpia ratkaisuehdotuksia aikamme ongelmiin, kuten työn järjestämiseen, rahajärjestelmän sääntelyyn ja energiantuotantoon. Nykyisistä ajattelutavoista vapautuminen on kirjoittajien mukaan paitsi mahdollista myös hyvinvointia edistävää.

Teos on hyödyllistä luettavaa niille, jotka ovat kiinnostuneita pohtimaan kestäviä ratkaisuja talouden ja yhteiskunnan järjestämiselle ja haluavat tutustua vallitsevien ajatusmallien vaihtoehtoihin. Se on toivoa luova tarina orastavasta kasvuttomasta taloudesta, joka on täynnä mahdollisuuksia nykyistä parempaan elämään.

Sisällys

Kirjoittajat

Maria Joutsenvirta (KTT) on kestävän talouden tutkija Aalto-yliopiston Vastuullisen liiketoiminnan (Sustainability in Business, SUB) tutkimusryhmässä.
Tuuli Hirvilammi (VTT) on tutkijatohtori Jyväskylän yliopistossa.
Marko Ulvila (YTM) on tamperelainen tietokirjailija, asiantuntija ja aktivisti.
Kristoffer Wilén (KTM) on poliittisen ekologian ja sosio-ekologisen taloustieteen tutkija. Hän kuuluu Hankenin vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan (CREME) tutkimusryhmään.

Tuuli Hirvilammi, Maria Joutsenvirta, Marko Ulvila ja Kristoffer Wilén. Kuva Hanna Aho.
Tuuli Hirvilammi, Maria Joutsenvirta, Marko Ulvila ja Kristoffer Wilén. Kuva Hanna Aho.

 

“Aikamme vakavien ongelmien vuoksi on välttämätöntä alkaa tunnistaa ero talouden ja kasvutalouden välillä. Ero auttaa näkemään, että nimenomaan kasvutalous on kiihdyttämässä ilmastonmuutosta ja heikentämässä ihmisten hyvinvoinnin edellytyksiä – ei talous sinänsä.”

”Uudessa taloudessa ihmisillä on mahdollisuus ottaa oma ajankäyttö haltuun, luoda uusia taitoja, investoida ihmisiin, elää säästeliäämmin ja tehdä enemmän itse ja yhdessä muiden kanssa. Kun tuotannon ja kulutuksen järjestelmiä uudistetaan ydin- ja paikallistalouksia vahvistavasti, uudentyyppisiä markkinoita ja pienyrityksiä syntyy.”

Laita hyvä kiertämään: