Ulla Tapaninen: Merenkulun logistiikka

9789516723733Miksi suomalaisissa laivoissa kulkee perävaunuja Saksaan ilman kuljettajaa, kun Ruotsiin ja Viroon mennään kuljettajan kanssa? Miksi laivoilla on kiire, jos tuotteet kuitenkin makaavat päiväkausia varastoissa? Merenkulun logistiikka tarkastelee kattavasti ja ytimekkäästi merenkulun logistiikan eri osa-alueita.

Se avaa merenkulkutalouden ja -toiminnan syy- ja seuraussuhteet eri näkökulmista sekä tarjoaa kattavan paketin alasta taustoineen, teorioineen ja kehitysnäkymineen. Teoksessa mm. tarkastellaan, mistä varustamon taloudellinen toiminta muodostuu ja miten se on kannattavaa pitkällä aikavälillä. Samalla annetaan pohjaa myös operatiivisen rahtaukseen ja satamatoimintoihin.

Teos soveltuu paitsi alan opintoihin ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa myös kaikille merenkulkusidonnaisissa työpaikoissa työskenteleville.

Kirjoittaja

Dosentti Ulla Tapanisella on parinkymmenen vuoden laaja kokemus logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehittämistehtävistä varustamoissa, yliopistoissa ja julkishallinnossa. Hän on väitellyt tohtoriksi sekä toiminut mm. varustamon ympäristöpäällikkönä, merenkulun logistiikan professorina ja työskentelee tällä hetkellä kansainvälisen logistiikan asiantuntijana.

Sisällysluettelo: Merenkulun logistiikka

Laita hyvä kiertämään: