Tapio Raunio & Juho Saari (toim.): Euroopan paras maa?

Vuosituhannen vaihteen jälkeen Euroopan unionin jäsenmaat ovat pyrkineet nykyaikaistamaan toimintamallejaan yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Mutta onko Eurooppa nyky­aikaistunut, ja miten Suomen asema on muuttunut suhteessa Euroopan unionin muihin, vanhempiin ja uudempiin jäsenmaihin?

Teos käsittelee kansalaisten arjen sekä Suomen ja Euroopan kehityksen kannalta tärkeimpiä teemoja: eri maiden poliittisia järjestelmiä, työllisyyttä, taloudellista ja muuta kilpailukykyä, julkista talout­ta, sosiaalipolitiikkaa, köyhyyttä ja tulonjakoa, ympäristöpolitiikkaa ja kestävää kehitystä sekä maataloutta.

Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka halua­vat ymmärtää päivittäistä Eurooppa-uutisten tulvaa pintaa syvemmältä. Se soveltuu oppimateriaaliksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Teos julkaistaan yhteistyössä Eurooppa-tiedotuksen kanssa.

Ilmaiskirja / Tilaukset: www.eurooppatiedotus.fi

Laita hyvä kiertämään: