Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg & Hanna Ylöstalo (toim.): Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia

Miten talouskriisi vaikuttaa tasa-arvoon? Muuttuuko tasa-arvo-oikeus, kun politiikka muuttuu? Ketkä ovat nykyajan feministisiä toimijoita? Jakaako vanhuus ihmiset voittajiin ja häviäjiin? Tasa-arvolla on nykypolitiikassa tärkeä symbolinen merkitys, mutta vaikuttaako siihen mitenkään, ketkä hallituksessa istuvat?

Tasa-arvolla on takanaan myrskyisä vuosikymmen. Sitä ovat ravistelleet muun muassa konservatismin ja oikeistopopulismin nousu sekä muutokset työmarkkinoilla ja hoivan alalla. Rasismi ja sukupuolen moninaisuus ovat monimutkaistaneet tasa-arvopolitiikkaa. Tasa-arvo koskettaa jokaista, ja sitä pidetään tärkeänä asiana, mutta moni siihen liittyvä kysymys on yhä ratkaisematta.

Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia tarjoaa kattavan ja asiantuntevan katsauksen nykyiseen tasa-arvopolitiikkaan arvioimalla sen saavutuksia, pysyvyyttä ja muutoksia. Erityisesti teos pureutuu suomalaisen tasa-arvopolitiikan uusiin tuuliin, sokeisiin pisteisiin ja haasteisiin. Samalla se opastaa lukijansa kriittisen tasa-arvolukutaidon äärelle.

Sisällys

Toimittajat

Johanna Kantola, PhD, dosentti, on sukupuolentutkimuksen professori Tampereen yliopistossa.
Paula Koskinen Sandberg, FT, on tutkijatohtori Tampereen yliopistossa, sukupuolentutkimuksen oppiaineessa.
Hanna Ylöstalo, YTT, dosentti, on sosiologian yliopistonlehtori Turun yliopistossa.

Muut kirjoittajat

Anna Elomäki, yliopistotutkija, sukupuolentutkimus, Tampereen yliopisto
Helena Hirvonen, dosentti, yliopistonlehtori, yhteiskuntapolitiikka, Itä-Suomen yliopisto
Titus Hjelm, apulaisprofessori, uskontotiede, Helsingin yliopisto
Veronika Honkasalo, VTT, dosentti, nuorisotutkija, kansanedustaja
Marjaana Jauhola, akatemiatutkija, yliopistonlehtori, dosentti, kehitysmaatutkimus, Helsingin yliopisto
Eeva Jokinen, professori, yhteiskuntapolitiikka, Itä-Suomen yliopisto
Nina Järviö, FT, sukupuolentutkimus, Tieteellisten seurain valtuuskunta
Ville Kainulainen, tohtorikoulutettava, sukupuolentutkimus, Tampereen yliopisto
Olli Karsio, YTM, yliopistonopettaja (ma.), yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
Anu Koivunen, professori, sukupuolentutkimus, Tampereen yliopisto
Miikaeli Kylä-Laaso, YTM, tutkija, sukupuolentutkimus, Tampereen yliopisto
Iiris Lehto, YTM, projektitutkija, yhteiskuntapolitiikka, Itä-Suomen yliopisto
Minna Lyytikäinen, tohtorikoulutettava, valtio-oppi, Helsingin yliopisto
Laura Mankki, YTM, projektitutkija, yhteiskuntapolitiikka, Itä-Suomen yliopisto
Johanna Niemi, professori, oikeustiede, Turun yliopisto
Lena Näre, DPhil, VTT, Sosiologian apulaisprofessori, Helsingin yliopisto
Antero Olakivi, VTT, tutkijatohtori, sosiologia, ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö, Helsingin yliopisto
Liina Sointu, YTT, yliopistonlehtori (ma.), yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
Minna Zechner, YTT, apulaisprofessori, sosiaalityö (hyvinvointipalvelut ja -politiikka), Lapin yliopisto

Laita hyvä kiertämään: