Vesa Heikkinen, Pirjo Hiidenmaa & Ulla Tiililä: Teksti työnä, virka kielenä

9789516628069Miten kieli vaikuttaa työhön, entä työ kieleen? Mikä on tekstien asema tietoyhteiskunnassa?

Teksti työnä, virka kielenä tarjoaa uutta ja sovellettavaa tietoa virkakielestä ja -työstä. Lähtökohta on kielitieteellinen ja suunta monitieteinen: keskeisiä teemoja ovat tekstien väliset suhteet, kielelliset käytänteet, institutionaalisuus sekä kieli suhteessa valtaan ja ideologiaan. Samalla valotetaan tekstien tutkimisen teoreettista taustaa ja annetaan käytännön välineitä tekstianalyysiin. Lisäksi esitellään tuloksia tutkimuksesta, jonka aineistona on julkisen hallinnon tekstejä, kuten esityslistoja, suunnitelmia ja päätöksiä.

Teksti työnä, virka kielenä soveltuu kriittisestä tekstinlukutaidosta kiinnostuneille. Erityisesti sillä on käyttöä tutkimuksessa ja korkeakouluopetuksessa aloilla, joilla tarkastellaan tekstejä, tekstilajeja ja merkitysjärjestelmiä. Teos soveltuu oppikirjaksi suomen kielen, viestinnän ja muiden humanistis-yhteiskunnallisten alojen opintoihin, käsikirjaksi virkakielen parantajille, ammatilliseen täydennyskoulutukseen sekä yleisteokseksi suomen kielestä kiinnostuneille.

 

Laita hyvä kiertämään: