Tiina Ahonen & Jyri Komulainen (toim.): Teologian ilmansuuntia

892_72_teologian ilmansuuntiaKristinuskon painopiste on siirtynyt kolmanteen maailmaan. Aasia, Afrikka ja Latinalainen Amerikka asettavat kristinuskolle uusia haasteita: Miten suhteuttaa kristillinen usko köyhyyden kokemukseen ja moniin uskontoihin? Onko se vain pohjoinen uskonto vai toimiiko se myös etelän kulttuureissa?

Teologian ilmansuuntia johdattelee kolmannen maailman teologisiin virtauksiin. Ensimmäistä kertaa suomeksi ilmestyy teos, jossa käsitellään laajasti niin Aasian ja Afrikan kuin Latinalaisen Amerikankin teologioita. Käsitteet vapautuksen teologia, kontekstuaalinen teologia ja uskontodialogi saavat kirjassa konkreettisen muodon. Siinä valotetaan uusia tulkintoja kristinuskosta niin teologeille, kulttuuritieteilijöille kuin kaikille globalisaatiokysymyksistä kiinnostuneille.

Kirjoittajat ovat Helsingin ja Joensuun yliopistojen teologian tutkijoita.

Laita hyvä kiertämään: