Kirjat

Annika Teppo (toim.)

Afrikan aika

Näkökulmia Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan

Afrikan aika

Kustantajan hinta

38,00 

Annika Teppo (toim.)

Afrikan aika

Näkökulmia Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan

Saharan eteläpuolinen Afrikka on köyhä ja ongelmia täynnä mutta myös valtavan kulttuurisen ja sosiaalisen rikkauden manner. Afrikan aika käsittelee kaupunkielämän, ympäristön, talouden, demokratian ja kulttuurin kysymyksiä.

Kirjan tiedot

2011
ISBN 9789524951999
Nidottu
372 sivua
KL 48.2, K

Saharan eteläpuolinen Afrikka on köyhä ja ongelmia täynnä mutta myös valtavan kulttuurisen ja sosiaalisen rikkauden manner. Kun maailman kutistuu globalisaation myötä, myös Afrikan tapahtumat koskettavat suomalaisia yhä enemmän. Afrikan arki ja todellisuus ovat kuitenkin suomalaisille edelleen varsin tuntemattomia – tai tuttuja lähinnä kirjallisuudesta tai elokuvista.

Afrikan aika käsittelee kaupunkielämän, ympäristön, talouden, demokratian ja kulttuurin tuoreita kysymyksiä uusimman tiedon ja tutkimuksen pohjalta. Afrikkaa pohditaan myös länsimaisen tiedon ja vallan kohteena. Teos avautuu paitsi alan opiskelijoille ja asiantuntijoille myös muille kiinnostuneille, jotka haluavat ymmärtää tämän päivän afrikkalaisia yhteiskuntia pintaa syvemmältä.

Painettu kirja on loppuunmyyty.

Kirjoittajat / toimittajat

Annika Teppo

Annika Teppo, FT, on kaupunkitutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut köyhiä valkoisia Etelä-Afrikassa. Nykyään hän tutkii uusia uskonnollisuuden muotoja sekä roturajojen ja kaupunkitilan muutoksia apartheidin jälkeen.

Muut kirjoittajat

Onyanta Adama, PhD, on maantieteilijä ja Pohjoismaisen Afrikkainstituutin tutkija Uppsalassa. Hän on tutkinut kunnallisen jätehuollon hallintaa Abujassa, Nigeriassa.

Sylvia Akar, FT, on Arabian kielen ja islamin tutkimuksen yliopistonlehtori Maailman kulttuurien laitoksella Helsingin yliopistossa.

Lotta Aunio, FT, on bantukielten yliopistonlehtori Maailman kulttuurien laitoksella Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuskohteenaan ovat Länsi-Tansanian alueen kielet, erityisesti niiden tonologia.

Harri Englund, PhD, on sosiaaliantropologian apulaisprofessori Cambridgen yliopistossa ja Afrikan tutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa.

Jeremy Gould, VTT, on kansainvälisen kehitystyön professori Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella. Hän on opettanut kehitysmaatutkimusta 1970-luvulta lähtien ja kirjoittanut esimerkiksi Sambian ja Tansanian kehityskysymyksistä.

Timo Kallinen, VTT, toimii yliopistonlehtorina sosiaali- ja kulttuuriantropologian oppiaineessa Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa ovat käsitelleet afrikkalaisen päällikkyyden historiaa ja nykytilaa.

Anja Kervanto Nevanlinna, FT, on dosentti ja kaupunkihistorioitsija, joka väitöskirjassaan käsitteli Nairobin rakentamishistoriaa vuosina 1898–1983.

Tiina Kontinen, FT, on tutkijatohtori Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella, kehitysmaatutkimuksen oppiaineessa. Hänen nykyisiä tutkimusintressejään ovat kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen rooli kehityksessä ja kehitysyhteistyön arviointimetodologia.

Liisa Laakso, VTT, on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani. Hänen tutkimuksensa käsittelevät Afrikan poliittisia järjestelmiä, demokratisoitumista, konflikteja sekä Suomen ja Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikkaa.

Olli Löytty, FT, on kotimaisen kirjallisuuden dosentti Turun yliopistossa. Hän on tutkinut suomalaista Ambomaalle sijoittuvaa lähetyskirjallisuutta.

Risto Marjomaa, FT, on yleisen historian dosentti. Hän on toiminut Afrikan tutkimuksen professorina Helsingin yliopistossa ja tehnyt tutkimusta muun muassa Nigeriassa, Malawissa ja Ghanassa.

Lalli Metsola, FM, työskentelee yliopistonopettajana Jyväskylän yliopistossa.

Irmeli Mustalahti on tutkija Kehitysmaatutkimuksen oppiaineessa Helsingin yliopistossa. Hän johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta, joka käsittelee Tansanian REDD-prosessia sekä sen käytännön sovelluksia ja vaikutuksia paikallistasolla.

Susanna Myllylä, HTT , on aluetieteilijä ja tutkija Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän on tutkinut suurkaupunkien kehityskysymyksiä sekä luonnonvarojen hallintaa.

Tuulikki Pietilä, VTT, toimii Akatemiatutkijana Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumissa. Hän on tutkinut torikauppaa, tarinoita ja sukupuolijärjestelmää Kilimanjarolla Tansaniassa. Parhaillaan hän tutkii musiikkiteollisuutta ja nuorisomusiikkia Etelä-Afrikassa sekä maailmanmusiikkia.

Anna Rastas, YTT , työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa ”Liikkuva Maailma” -tutkimuksen kehittämisohjelmassa, missä hän tutkii vähemmistöjä koskevan tiedon tuottamisen epistemologisia kysymyksiä sekä Afrikkalaisten diasporaa Suomessa ja Euroopassa. Hän on myös kansainvälisen ”Afroeuropean Cultures and Identities” -tutkimusryhmän jäsen.

Hanna-Kaisa Simojoki, YTM , on yhteiskuntapolitiikan tohtoriopiskelija Jyväskylän yliopistossa. Hän on tutkinut naisten pienyrittäjyyttä ja mikrorahoitusta Nairobissa, Keniassa.

Marja Tiilikainen, FT, toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Hän on tutkinut erityisesti somalialaisten maahanmuuttajien elämää.

Juha Vakkuri, FK, on Villa Karon perustaja. Hän on kirjoittanut yli 15 Afrikkaa käsittelevää kirjaa.

Heini Vihemäki, VTT, toimii tutkijana ja apulaisasiantuntijana World Agroforestry Centre -organisaatiossa, Nairobissa.

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top