Kirjat

Ilari Hetemäki, Outi Fingerroos, Tuomas Heikkilä & Jouko Rikkinen (toim.)

Alusta alkuun

Alusta alkuun -kansikuva

Kustantajan hinta

21,00 

Ilari Hetemäki, Outi Fingerroos, Tuomas Heikkilä & Jouko Rikkinen (toim.)

Alusta alkuun

Vuoden 2023 Tieteen päivien kirja Alusta alkuun tuo esiin eri tieteenaloja yhdistäviä näkökulmia. Se kartoittaa historiallisia kehityskulkuja ja murroskohtia, tutkimusavauksia ja uusia alkuja sekä kurkistaa myös tulevaisuuteen.

Kirjan tiedot

2023
ISBN 9789523452046
Nidottu
269 sivua
KL 30
Kannen kuva: Marko Myllyaho
Kannen suunnittelu: Jukka Aalto

Milloin jokin aikakausi alkoi? Milloin Suomi syntyi, ja keitä olivat Suomen ensimmäiset asukkaat? Mistä on saanut alkunsa ihmiskieli? Alun määrittäminen on aina ollut vaikeaa. Voidaan esimerkiksi kysyä, milloin jokin perinne, laji tai luova idea on syntynyt. Määrittääkö alku myös loppua vai toisinpäin?

Vuoden 2023 Tieteen päivien kirja Alusta alkuun tuo esiin eri tieteenaloja yhdistäviä näkökulmia. Se kartoittaa historiallisia kehityskulkuja ja murroskohtia, tutkimusavauksia ja uusia alkuja sekä kurkistaa myös tulevaisuuteen.

Kirjasta selviää muun muassa, mitä uutta taiteellinen tutkimus tarjoaa luontokadon ja ympäristökriisin käsittämiseksi ja mitä mahdollisuuksia tekoälyn hyödyntäminen tai kansalaistiede avaavat tutkimukselle. Siinä pureudutaan myös reiluun ruokamurrokseen, kaupunkisuunnitteluun ja tulevaisuuden teknologioihin.

Tieteen päivät on suurelle yleisölle suunnattu tapahtuma, jossa eri alojen tutkijat keskustelevat ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittajat / toimittajat

Outi Fingerroos

Outi Fingerroos on professori Jyväskylän yliopiston Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -tutkinto-ohjelma KUMU:ssa.

Tuomas Heikkilä

Tuomas Heikkilä, FT, on kirkkohistorian professori Helsingin yliopistossa ja vuoden 2023 Tieteen päivien ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja.

Ilari Hetemäki

Ilari Hetemäki on Tieteen päivien pääsihteeri (2007–2023).

Jouko Rikkinen

Jouko Rikkinen, FT, on kasvitieteen professori Helsingin yliopistossa.

Muut kirjoittajat

Outi Ampuja, FT, on Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Helsingin yliopistossa ja toimii ympäristöalan asiantuntijatehtävissä.

Riho Grünthal, FT, on itämerensuomalaisten kielten professori Helsingin yliopistossa ja Suomalais-Ugrilaisen Seuran esimies.

Riina Haanpää, FT, dosentti, on kulttuuriperinnön yliopistonlehtori Turun yliopistossa.

Juhana Heikonen, TkT, FM, arkkitehti SAFA, on asuntotuotannon historian tutkija ja tutkijatohtori Helsingin yliopiston ERC-rahoitteisessa Spacelaw-tutkimusprojektissa.

Seppo Honkanen, TkT, on professori Fotoniikan tutkimuskeskuksessa Itä-Suomen yliopistossa.

Harri Jalonen, FT, dosentti, toimii professorina Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä.

Jukka Jouhki, FT, on antropologi ja etnologian dosentti ja opettaa yhteiskuntatutkimusta Tampereen yliopistossa.

Satu Koivisto, FT, on kosteikkoarkeologian dosentti Turun yliopistossa.

Teea Kortetmäki, FT, on ympäristöoikeudenmukaisuuden dosentti ja yhteiskuntatieteiden sekä filosofian tutkija Jyväskylän yliopistossa.

Hanna Kuusisto, LT, FT, on neurologian dosentti ja asiakas- ja potilasturvallisuuden professori Itä-Suomen yliopistossa sekä neurologian ylilääkäri ja asiakasturvallisuuden asiantuntijaylilääkäri Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

Keijo Lakkala, YTT, toimii tutkijatohtorina Lapin yliopistossa.

Teemu Lehmusruusu, taiteilija, TaM, on väitöskirjatutkija Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksella.

Hannes Lohi, FT, on molekyyligenetiikan professori Helsingin yliopistossa ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa.

Maria Lähteenmäki, FT, on historian professori Karjalan tutkimuslaitoksella Itä-Suomen yliopistossa.

Mikael A. Manninen, FT, on vanhempi tutkija Helsingin yliopiston PAES-tutkimusyksikössä, ympäristöarkeologian dosentti Turun yliopistossa ja arkeologian dosentti Helsingin yliopistossa.

Karl-Erik Michelsen, FT, on tieteen, teknologian ja modernin yhteiskunnan tutkimuksen professori LUT-yliopistossa.

Mikko Mäkelä, TkT, on älykkään biomassan käsittelyn tutkimusprofessori Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä.

Jyrki Niemi, MMT, on maatalouspolitiikan tutkimusprofessori Luonnonvarakeskuksessa (Luke).

Otso Ovaskainen, TkT, on matemaattisen ja tilastollisen ekologian professori Jyväskylän yliopistossa.

Kirsi Peltonen, FT, on matematiikan dosentti Helsingin yliopistossa ja vanhempi lehtori Aalto-yliopistossa.

Henry Pihlström, FT, on biologian tutkija Helsingin yliopistossa.

Kaarina Pitkänen-Heikkilä, FT, on suomen kielen dosentti Helsingin yliopistossa.

Katja Rinne-Koski, HTM, on väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa.

Sulevi Riukulehto, FT, on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin aluehistorian ja kulttuuriperinnön tutkimusjohtaja sekä North-Westin yliopiston sosiaalisen transformaation ylimääräinen professori Etelä-Afrikassa.

Tomas Roslin, FT, on ekologian dosentti ja hyönteisekologian professori Ruotsin maataloustieteellisessä yliopistossa (SLU, Uppsala) ja johtaa toista tutkimusryhmää Helsingin yliopistossa.

Kaius Sinnemäki, FT, on kvantitatiivisen ja vertailevan kielitieteen apulaisprofessori Helsingin yliopistossa.

Eija Stark, FT, on folkloristiikan dosentti Helsingin yliopistossa ja toimii kehittämispäällikkönä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistossa.

Minna Suni, FT, on suomen kielen professori Jyväskylän yliopistossa.

Elena Svahn, KTM, on valtio-opin väitöskirjatutkija Åbo Akademissa.

Tuomas Tepora, FT, on yliopistotutkija Tampereen yliopistossa ja Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Helsingin yliopistossa.

Terhi-Anna Wilska, PhD (soc.), KTL, on sosiologian professori Jyväskylän yliopistossa.

Saatat myös pitää...

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Gaudeamus
Scroll to Top