Kirjat

Tiedekulmapokkari 4

Älykäs huominen

Miten tekoäly ja digitalisaatio muuttavat maailmaa?

Älykäs huominen

Kustantajan hinta

12,00 

Hintaryhmä G

Tiedekulmapokkari 4

Älykäs huominen

Miten tekoäly ja digitalisaatio muuttavat maailmaa?

Miten ihmisaivot sopeutuvat digiympäristön viriketulvaan, ja mitä tiedetään älylaitteiden vaikutuksesta lasten kehitykseen? Miten uusien teknologioiden avulla voidaan parantaa turvallisuutta tai elämäntapamme kestävyyttä? On aika pysähtyä pohtimaan, millaiseksi tekoäly ja digitaaliset teknologiat ovat maailmaamme muovaamassa.

Kirjan tiedot

2021
Tiedekulmapokkari 4
ISBN 9789523451445
Pokkari
191 sivua
KL 30, 61

Arkemme on jo hyvin digitaalinen niin työssä kuin vapaa-ajallakin, eikä tekoäly enää ole tieteiskuvitelmaa: sitä hyödynnetään jo monella elämänalueella teollisuudesta taiteeseen. On aika pysähtyä pohtimaan, millaiseksi tekoäly ja digitaaliset teknologiat ovat maailmaamme muovaamassa.

Älykäs huominen -teoksessa eturivin tutkijat kertovat tekoälyn ja digiteknologian vaikutuksista ja mahdollisuuksista yleistajuisesti. Mihin tekoäly pystyy ja mihin se ei pysty? Miten uusien teknologioiden avulla voidaan parantaa turvallisuutta tai elämäntapamme kestävyyttä? Millaisia eettisiä kysymyksiä tekoälyn hyödyntäminen tuo pohdittavaksemme? Miten ihmisaivot sopeutuvat digiympäristön viriketulvaan, ja mitä tiedetään älylaitteiden vaikutuksesta lasten kehitykseen?

Teos on neljäs osa Helsingin yliopiston Tiedekulman kanssa yhteistyössä suunnitellussa Tiedekulmapokkari-sarjassa, joka tarjoilee tuoretta tutkittua tietoa eri teemoista helposti lähestyttävällä tavalla. Kirjan lopusta löytyvän visan avulla voit haastaa myös ystäväsi uuden äärelle!

Helsingin yliopiston Tiedekulma on yliopiston olohuone, joka tuo yhteen tieteen, tieteentekijät ja suuren yleisön. Pokkarisarja ammentaa Tiedekulman tuottamien ohjelmakokonaisuuksien teemoista. Älykäs huominen -teoksen pohjana ovat Smart as HEL -teemaviikot sekä muut tekoälyä käsittelevät tilaisuudet.

Muut kirjoittajat

Minna Huotilainen on Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori. Hän käyttää tutkimuksissaan neurotieteen menetelmiä oppimisen ja siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtämiseen. Hän on erityisen innostunut soveltamaan aivotutkimuksen tuomaa tietoa koulutusjärjestelmän ja työelämän kehittämiseen. Hänet on palkittu muun muassa J. V. Snellman- ja Sokrates-palkinnoilla työstään tieteen kansantajuistajana.

Silja Martikainen on tutkijatohtori ja lastenpsykologi, joka tutkii lasten sosioemotionaalisen kehityksen tukemista päiväkodeissa sekä tietokonevälitteisen vuorovaikutuksen ilmiöitä työelämässä. Martikainen työskentelee Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa CREDU-tutkimushankkeessa. CREDU tutkii monitieteisesti oppimisen kannalta tärkeitä ilmiöitä, kuten oppimisen kognitiivisia ja emotionaalisia perusmekanismeja, vuorovaikutuksen merkitystä sekä pitkäkestoisen oppimismotivaation kehittymistä.

Petri Myllymäki on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori erityisalanaan tekoäly ja koneoppiminen. Hän toimii Suomen tekoälykeskus FCAI:n varajohtajana ja Tietotekniikan tutkimuslaitos HIITin johtajana. Myllymäellä on yli 30 vuoden kokemus tekoälyyn liittyvästä tutkimustyöstä, ja hänen työhönsä perustuva soveltava tutkimus on johtanut useisiin patentteihin, kaupallisiin sovelluksiin ja startup-yrityksiin.

Hannele Niemi on kasvatustieteen professori ja tutkimusjohtaja Helsingin yliopistossa. Hänellä on pitkä kokemus oppimisen ja opetuksen tutkimuksesta sekä digitaalisista oppimisympäristöistä. Hän johtaa AI in Learning – Tekoäly oppimisessa -hanketta (2020–2021), joka on Business Finlandin rahoittama tutkijoiden ja yritysten yhteishanke. Hän toimii myös Unesco-professorina tehtävänään edistää tasa-arvoista ja laadukasta koulutusta kaikille.

Valtteri Niemi on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori, jonka erikoisala on tietoturva. Hän on toiminut aiemmin professorina sekä Vaasan että Turun yliopistoissa. Näiden toimien välissä hän työskenteli 15 vuoden ajan Nokia-yhtymässä mobiilin tietoturvan ja yksityisyyden suojan parissa. Hän johti 3G- ja 4G-mobiiliverkkojen tietoturvan standardointia vuosina 2003–2009.

Laura Ruotsalainen työskentelee apulaisprofessorina Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla. Hän on Helsingin kestävyystieteen instituutti HELSUSin, Helsingin datatieteen keskus HiDATAn sekä Suomen tekoälykeskus FCAI:n jäsen. Hänen johtamansa Spatiotemporaalinen data-analyysi -ryhmä tutkii tekoälymenetelmiä paikkatiedon hyödyntämiseksi älykaupunkien ja automaattiliikenteen kehittämisessä.

Anna-Mari Rusanen on tekoäly- ja kognitiontutkimukseen erikoistunut tieteenfilosofi. Hän työskentelee kognitiotieteen yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa sekä tekoälytutkimuksen erityisasiantuntijana valtiovarainministeriössä. Hän tutkii älykkäiden järjestelmien tiedonkäsittelyn selittämistä sekä algoritmisaation ja tekoälykehityksen eettisiä ja yhteiskunnallisia seurauksia.

Katri Saarikivi on aivotutkija, joka viimeistelee väitöskirjaansa toiminnanohjauksen ja tarkkaavuustaitojen aivomekanismeista. Saarikivi työskentelee Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa CREDU-tutkimushankkeessa. CREDU tutkii monitieteisesti oppimisen kannalta tärkeitä ilmiöitä, kuten oppimisen kognitiivisia ja emotionaalisia perusmekanismeja, vuorovaikutuksen merkitystä sekä pitkäkestoisen oppimismotivaation kehittymistä.

Sasu Tarkoma on professori ja tietojenkäsittelytieteen osaston johtaja Helsingin yliopistossa. Hän johtaa myös HiDATA-yksikköä (Helsinki Centre for Data Science) sekä toimii tutkijana Suomen tekoälykeskus FCAI:ssa. Hän on laaja-alaisen ja monitieteisen Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE) puheenjohtaja sekä valtiovarainministeriön asettaman tekoälyn ja digitalisaation tutkimuksen valtakunnallisen asiantuntijaryhmän jäsen.

Hannu Toivonen on tietojenkäsittelytieteen professori Helsingin yliopistossa, missä hän tutkii ja opettaa tekoälyä ja datatiedettä. Toivonen on tutkimusryhmineen kehittänyt muun muassa runoja, musiikkia, räppiä, kuvia, metaforia ja kuunnelmia tuottavia ohjelmia sekä kehittänyt luovan tekoälyn teoriaa.

Saatat myös pitää...

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top