Kirjat

Jaakko Närvä & Jussi Sohlberg (toim.)

Arvoituksia avaruudesta

Näkökulmia ufouskomuksiin

Arvoituksia avaruudesta

Kustantajan hinta

32,00 

Jaakko Närvä & Jussi Sohlberg (toim.)

Arvoituksia avaruudesta

Näkökulmia ufouskomuksiin

Arvoituksia avaruudesta on selkeä ja moni­puolinen yleisesitys ufousko­muksista ja -kokemuksista, ufouskonnolli­suudesta sekä niiden perusteista ja taustoista. Se on ensimmäinen suomenkielinen ihmis­tieteellisellä otteella kirjoitettu perusteos aiheesta.

Kirjan tiedot

2020
ISBN 9789523450622
Nidottu
280 sivua, kuvitettu
KL 15.7, 20, 30.13

Kiinnostus avaruutta, avaruusteknologiaa ja Maan ulkopuolisen älyn löytymistä kohtaan näkyvät niin uutismediassa kuin populaarikulttuurissakin.

Arvoituksia avaruudesta pyrkii ymmärtä­mään ufouskomuksia inhimillisenä elämän­alueena. Esillä ovat erilaiset ufo­kokemukset, ufoperinteen monenlaiset sisäl­löt ja tiedehistorialliset yhteydet sekä ilmiön uskonnolliset piirteet. Millainen on tyypilli­nen ufohavainto ja mikä selittää ufohavaintoja? Millaisia eri ilmenemismuotoja ufokontaktiliikkeellä on? Kuinka avaruusolentoja on kuvattu kirjallisuudessa ja elokuvissa? Miksi isopäiset harmaat humanoidit ovat suositumpia kuin muut avaruusrodut? Millaisia yhteyksiä kristinuskonnolla ja ufouskonnollisuudella on? Miten ufouskonnollisuus suhteutuu luonnontieteelliseen vieraan älyn etsintään?

Arvoituksia avaruudesta on selkeä ja moni­puolinen yleisesitys ufousko­muksista ja -kokemuksista, ufouskonnolli­suudesta sekä niiden perusteista ja taustoista. Se on ensimmäinen suomenkielinen ihmis­tieteellisellä otteella kirjoitettu perusteos aiheesta.

Kirjoittajat / toimittajat

Jaakko Närvä

Jaakko Närvä on filosofian tohtori Helsingin yliopistosta, uskontotieteestä. Hän on erikoistunut ufoaiheeseen sekä uskontotieteen tieteenfilosofisiin tarkasteluihin ja toiminut uskontotieteessä tutkijana ja opettajana.

Jussi Sohlberg

Jussi Sohlberg on teologian maisteri Helsingin yliopistosta ja Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori. Hän on erikoistunut länsimaiseen esoteriaan, uushenkisyyteen sekä Suomen uskonnolliseen kenttään. Sohlberg on esitelmöinyt, puhunut mediassa ja kirjoittanut mainituista aiheista laajasti.

Muut kirjoittajat

Elisa Järnefelt on filosofian tohtori Helsingin yliopistosta. Hänen tieteiden- ja kansainvälinen tutkimuksensa ihmisten yliluonnollisista luontokäsityksistä sijoittuu sekä uskontotieteen että kognitiivisen ja kokeellisen psykologian alaan.

Marko Kananen on filosofian maisteri Tampereen yliopistosta, yleisestä historiasta. Hän on erikoistunut suomalaisen ufoperinteen historiaan, muinaisastronauttitulkintoihin ja suomalaiseen rajatietoon.

Aleksi Leppänen on teologian maisteri Helsingin yliopistosta. Hän on perehtynyt erityisesti uskonnonfilosofiaan, ja hän on kiinnostunut kokonaisvaltaista mielenterveyttä, hyvinvointia ja mielekästä elämää edistävistä uskontojen soveltamismahdollisuuksista.

Ilkka Niskanen on filosofian maisteri Helsingin yliopistosta, uskontotieteen alalta. Hän on erikoistunut apokalyptiikkaan ja kognitiiviseen uskontotieteeseen.

Anna-Sofia Pekkarinen on uskontotiedettä Helsingin yliopistossa pääaineenaan opiskellut teologian kandidaatti. Kenttätutkimuksena toteutetussa kandidaatintutkielmassaan hän perehtyi Suomen Urantia-seuran toimintaan ja Urantia-kirjaan sekä sen lukijoiden tulkintoihin kirjasta.

Heikki Pesonen on filosofian tohtori ja uskontotieteen dosentti. Hän toimii uskontotieteen yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Tutkimustyössään hän on tarkastellut muun muassa uskontoa ja ympäristökysymyksiä sekä uskontoa ja populaarikulttuuria.

Saara Reiman on valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian oppiaineesta. Hän on erikoistunut ympäristöetiikkaan ja kirjoittanut myös avaruustutkimuksen filosofiasta.

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top