Kirjat

Mirkka Danielsbacka, Matti O. Hannikainen & Tuomas Tepora (toim.)

Avaimia menneisyyteen

Opas historiantutkimuksen menetelmiin

Avaimia menneisyyteen

Kustantajan hinta

36,00 

Mirkka Danielsbacka, Matti O. Hannikainen & Tuomas Tepora (toim.)

Avaimia menneisyyteen

Opas historiantutkimuksen menetelmiin

Historiantutkimuksessa on jo kauan sitten edetty pelkkää lähdekritiikkiä ja kontekstualisoimista pidemmälle, ja nykyisin alalla käytettyjen menetelmien kirjo on huomattavan laaja. Tuoretta ja kokoavaa suomenkielistä kirjallisuutta historian menetelmistä on kuitenkin ollut niukasti. Avaimia menneisyyteen paikkaa tämän puutteen ja esittelee monipuolisesti niin määrällisiä kuin laadullisiakin menetelmiä jälkikoloniaalisesta historiasta sukupuolihistoriaan ja kokemus- ja tunnehistoriaan.

Kirjan tiedot

2022
ISBN 9789523451537
Nidottu
376 sivua
KL 90.01
Kansi: Jussi Jääskeläinen

Vuoden historiateos -ehdokas 2022

Historiantutkimuksessa on jo kauan sitten edetty pelkkää lähdekritiikkiä ja kontekstualisoimista pidemmälle, ja nykyisin alalla käytettyjen menetelmien kirjo on huomattavan laaja. Tuoretta ja kokoavaa suomenkielistä kirjallisuutta historian menetelmistä on kuitenkin ollut niukasti.

Avaimia menneisyyteen paikkaa tämän puutteen ja esittelee monipuolisesti niin määrällisiä kuin laadullisiakin menetelmiä jälkikoloniaalisesta historiasta sukupuolihistoriaan ja kokemus- ja tunnehistoriaan. Huomiota saavat myös esimerkiksi digitaalisen historian tutkimuksen menetelmät sekä kausaalinen selittäminen määrällisten menetelmien avulla.

Historiantutkimuksessa menetelmät ja teoriat kietoutuvat usein yhteen. Teos kannustaakin historianopiskelijoita pohtimaan menetelmien ja historiallisen tiedon suhdetta ja toisaalta historiantutkijoita kiinnittämään enemmän huomiota käyttämiinsä menetelmiin ja tapaan tehdä tutkimusta.

Kirjoittajat / toimittajat

Mirkka Danielsbacka

Mirkka Danielsbacka, FT, VTT, on Suomen ja Pohjoismaiden historian ja sosiologian dosentti. Hän työskentelee sosiologian apulaisprofessorina Turun yliopistossa ja erikoistutkijana Väestöliitossa. Hän tutkii sosiaalisia suhteita ja sukupolvien välistä vuorovaikutusta.

Matti O. Hannikainen

Matti O. Hannikainen, FT, toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen osastolla. Hänen tutkimusaiheisiinsa kuuluvat kaupunkihistoria ja ympäristöhistoria.

Tuomas Tepora

Tuomas Tepora, FT, on yliopistotutkija Tampereen yliopistossa ja Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Helsingin yliopistossa.

Muut kirjoittajat

Niklas Jensen-Eriksen, PhD (LSE), on yrityshistorian professori ja Euroopan historian dosentti Helsingin yliopistossa. Hän tutkii tällä hetkellä yrittäjyyttä, kiertotalouden juuria ja mediahistoriaa.

Kati Katajisto, FT, on tutkija Helsingin yliopistossa. Hän on keskittynyt tutkimaan poliittista historiaa ja valtaa 1800- ja 1900-luvuilla. Hänen tutkimusalaansa kuuluvat elämäkerrat, kunnallispolitiikka ja puoluehistoria.

Jesse Keskiaho, FT, on dosentti ja akatemiatutkija Helsingin yliopistossa. Hän tutkii länsi-eurooppalaisen varhaiskeskiajan aatehistoriaa ja keskiaikaisia käsikirjoituskulttuureja.

Ville Kivimäki, FT, on yliopistotutkija ja Suomen historian dosentti Tampereen yliopistossa. Hän on ”Eletty kansakunta” -tutkimusryhmän johtaja Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikössä. Kivimäki on tutkinut erityisesti toisen maailmansodan sosiaali- ja kulttuurihistoriaa sekä sodastapaluun problematiikkaa 1940–1950-luvuilla.

Elina Kuorelahti, FT, on tutkijatohtori Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimusalaansa ovat talous- ja yrityshistoria, kansainväliset suhteet, kartellit ja työmarkkinahistoria.

Ilkka Kärrylä, VTT, on tutkijatohtori Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen keskuksessa. Hän tutkii Suomen ja Pohjoismaiden poliittista taloushistoriaa, työmarkkinoita ja demokratiaa erityisesti aate- ja käsitehistoriallisesta näkökulmasta.

Janne Lahti, FT, työskentelee akatemiatutkjana Helsingin yliopistossa. Hän on erikoistunut kolonialismin globaalihistoriaan painottaen asutuskolonialismin, Saksan imperiumin, Yhdysvaltain lännen sekä pohjoismaisen kolonialismin tutkimusta.

Anu Lahtinen, FT (TY), on Suomen ja Pohjoismaiden historian apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Hänen erikoisalaansa on pitkän aikavälin sosiaalihistoria sekä 1500-luvun historia.

Silja Laine, FT, on kulttuurihistorian tutkija ja dosentti, joka on erikoistunut maiseman ja kaupunkikulttuurin historiaan. Hän on toiminut opetus- ja tutkimustehtävissä Turun yliopistossa, Aalto-yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Tällä hetkellä hän toimii kulttuurihistorian yliopisto- opettajana Turun yliopistossa.

Matti La Mela, PhD (EUI), on yliopistonlehtori ja vieraileva tutkija Uppsalan yliopistossa. Hänen tutkimusalaansa ovat patentti- ja innovaatiohistoria, omistusoikeuksien historia (jokamiehenoikeudet) sekä digitaaliset ihmistieteet.

Tiina Männistö-Funk, FT, on tekniikan historian dosentti ja akatemiatutkija Turun yliopistossa. Hänen tutkimuksensa käsittelevät teknologisten käytäntöjen vaikutuksia arjessa ja kulttuurissa.

Petteri Norring, FT, työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa ja tutkii pohjoismaista historiantutkimuksen historiaa.

Mila Oiva, PhD, on vanhempi tutkija monitieteisessä ERA Chair for Cultural Data Analytics -laboratoriossa Tallinnan yliopistossa. Hän tutkii kulttuurihistoriallisia ilmiöitä ja tiedon kiertoa tietokoneavusteisin menetelmin.

Sakari Saaritsa, PhD (EUI), on sosiaalihistorian apulaisprofessori ja akatemiatutkija Helsingin yliopistossa. Hän tutkii taloudellisen ja inhimillisen kehityksen historiallista vuorovaikutusta Suomessa.

Raisa Maria Toivo, FT, on historian professori Tampereen yliopistossa ja Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikössä. Hän tutkii varhaismodernin yhteiskunnan historiaa, ja erityisesti uskon, väkivallan, perheen ja sukupuolen historiaa.

Tanja Vahtikari, FT, on historiantutkimuksen metodologian yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa ja yliopistotutkija Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikössä. Hänen tutkimuksensa käsittelevät arkipäiväistä nationalismia, toisen maailmansodan jälkeisiä kaupunkeja, kulttuuriperintöä ja historiakulttuuria sekä kokemuksen ja tunteiden historiaa.

Maiju Wuokko, FT, on poliittisen historian yliopisto-opettaja ja yrityshistorian tutkija Turun yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyvät liike-elämän etujärjestöjen, niiden poliittisen toiminnan ja työnantajapolitiikan historiaan.

Soile Ylivuori, FT, työskentelee Core Fellow’na Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Hänen ERC- ja Suomen Akatemian tutkimusprojektinsa käsittelevät kehollisuutta, tiedon rakentumista ja kokemuksellisuutta 1700-luvun anglofonisessa maailmassa.

Saatat myös pitää...

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Gaudeamus
Scroll to Top