Kirjat

Katalin Miklóssy & Jouko Nikula

Demokratian karikot 

Itäinen Eurooppa suuntaa etsimässä

Demokratian karikot 

Kustantajan hinta

Katalin Miklóssy & Jouko Nikula

Demokratian karikot 

Itäinen Eurooppa suuntaa etsimässä

Entisten sosialistimaiden siirtyminen markkinatalouteen ja demokratiaan ei tapahtunut kuin itsestään, toisin kuin EU:ssa tunnuttiin kuviteltavan. Demokratian karikot laajentaa kuvaa EU:n itäisistä jäsenmaista. Miksi juuri näillä alueilla on jyrkempää arvomaailmaa edustavia valtioita?

Korruptio rehottaa, naiset on sysätty takaisin koteihin, yhteisistä säännöistä ei välitetä. Lännen silmissä Euroopan unionin itäisten jäsenmaiden kehitys vaikuttaa huolestuttavalta. Viime vuosina on uutisoitu oikeusvaltion heikentämisestä ja sananvapauden ongelmista esimerkiksi Puolassa ja Unkarissa, jotka olivat kylmän sodan aikana Neuvostoliiton satelliittivaltioista länsiorientoituneimpia.

Demokratian karikot nostaa esille epämiellyttäviä totuuksia, jotka kyseenalaistavat unelman yhdentyvästä Euroopasta. Entisten sosialistimaiden siirtyminen markkinatalouteen ja demokratiaan ei tapahtunut kuin itsestään, toisin kuin EU:ssa tunnuttiin kuviteltavan.

Teoksessa laajennetaan kuvaa EU:n itäisistä jäsenmaista. Miksi juuri näillä alueilla on jyrkempää arvomaailmaa edustavia valtioita? Millaisia edellytyksiä niille annettiin pärjätä nykymuotoisessa unionissa? Epätasa-arvoista jaottelua idän ja lännen välillä on kyettävä purkamaan, jotta eriarvoistuminen saadaan pysäytettyä. Ellei jotain keksitä pian, kuilu kasvaa ja EU-kriittisyys voi syventyä myös muualla.

Kirjoittajat / toimittajat

Katalin Miklóssy

Katalin Miklóssy, VTT, on Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti ja aluetutkija. Hän on erikoistunut kilpailun ja autoritääristen järjestelmien muutoksen tutkimukseen erityisesti Visegrád-maissa ja Kaakkois-Euroopassa.

Jouko Nikula

Jouko Nikula, YTT, on Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan alaisen Aleksanteri-instituutin vanhempi tutkija. Hän on julkaissut tutkimuksia yrittäjyyden ja keskiluokan kehityksestä mm. Baltian maissa ja Venäjällä.

Muut kirjoittajat

Anca Enache, FM, on tutkijakoulutettava Helsingin yliopiston sosiaali- ja kulttuuriantropologian laitoksella. Hän on erikoistunut romanien liikkuvuuden tutkimiseen ja on tehnyt kenttätutkimuksia Romaniassa ja Suomessa.

Emma Hakala, VTT, on tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa. Hänen tutkimusaiheitaan ovat ympäristö- ja ilmastoturvallisuus sekä Länsi-Balkan.

Brendan Humphreys, DSocSci, on poliittisen historian postdoc-tutkija Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa. Hänen kiinnostuksen kohteinaan ovat esimerkiksi konfliktit ja elämäkerta- sekä kaupunkitutkimus.

Miia Ijäs-Idrobo, FT, on tutkija Tampereen yliopistossa. Hän on erikoistunut itäisen Keski-Euroopan, Itämeren alueen ja erityisesti Puolan historiaan.

Jouni Järvinen, VTT, on koulutusohjelmajohtaja Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa. Hänen tutkimuskohteinaan ovat itäisen Keski- ja Kaakkois-Euroopan yhteiskuntien kulttuuri ja lähihistoria.

Sigrid Kaasik-Krogerus, VTT, on tutkijatohtori Jyväskylän yliopistossa musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Hänen osaamisalueitaan ovat media, Euroopan unioni ja itäinen Eurooppa. Kaasik-Krogerus on tutkinut myös identiteettejä ja kulttuuriperinteitä.

Enikő Vincze, DSocSci, on sosiologian professori Cluj-Napocan Babes-Bolyai -yliopistossa Romaniassa. Hän on johtanut useita tutkimushankkeita romanien syrjäytymisestä ja syrjinnän muodoista Romaniassa. Vuodesta 2010 lähtien hän on osallistunut kansalaisjärjestöaktiivina romanien oloja kehittäviin projekteihin.

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top