Kirjat

Sirkku Aaltonen, Nestori Siponkoski & Kristiina Abdallah (toim.)

Käännetyt maailmat

Johdatus käännösviestintään

Käännetyt maailmat

Kustantajan hinta

25,00 

Sirkku Aaltonen, Nestori Siponkoski & Kristiina Abdallah (toim.)

Käännetyt maailmat

Johdatus käännösviestintään

Millaista on kääntäjän, tekstittäjän tai tulkin työ? Miltä tulevaisuuden suuntaukset alalla näyttävät? Oivaltava ja kattava kirja auttaa ymmärtämään, miksi käännöksillä, kääntämisellä ja kääntäjillä on merkitystä maailmassa, jossa elämme.

Käännetyt maailmat kokoaa yhteen käännösviestinnän teoriat ja käytännöt, näkökulmat ja ilmiöt ensimmäistä kertaa suomen kielellä. Teoksessa tarkastellaan kääntämisen edellyttämää asiantuntijuutta ja kääntäjän työkaluja, kuvataan kääntäjän arkea sekä kerrotaan, mihin kääntäjän tutkintoa tarvitaan ja mitä yksityisyrittäjäksi ryhtyvältä kääntäjältä edellytetään.

Millaista on kääntäjän, tekstittäjän tai tulkin työ? Miltä tulevaisuuden suuntaukset alalla näyttävät? Oivaltava ja kattava kirja auttaa ymmärtämään, miksi käännöksillä, kääntämisellä ja kääntäjillä on merkitystä maailmassa, jossa elämme.

Teoksen kirjoittajat ovat ammattikääntäjiä, yliopiston opettajia ja tutkijoita – alansa asiantuntijoita, jotka osoittavat, että kääntämisen käytäntö tarvitsee tutkimusta, tutkimus käytäntöä ja molemmat alueet intohimoisia osaajia.

Painettu kirja on loppuunmyyty. Saatavilla e-kirjana.

Kirjoittajat / toimittajat

Sirkku Aaltonen

Käännöstieteen dosentti, FT Sirkku Aaltonen toimii nykyenglannin professorina Vaasan yliopistossa. Hänen erikoisalansa on käännöstutkimus ja siinä erityisesti teatterille kääntäminen.

Kristiina Abdallah 

FT Kristiina Abdallah työskentelee englannin kielen yliopistonlehtorina Vaasan yliopistossa, minkä lisäksi hän toimii viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman johtajana.

Nestori Siponkoski 

FT Nestori Siponkoski on toiminut tohtorikoulutettavana 2009–2013 ja yliopisto-opettajana vuodesta 2014 englannin kielen oppiaineessa Vaasan yliopistossa. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät erityisesti sosiokulttuurisesti suuntautuvaan, deskriptiiviseen käännöskirjallisuuden tutkimukseen. Hän on tutkinut mm. käännösten syntyä kääntäjien ja kustannustoimittajien yhteistyön tuloksena.

Muut kirjoittajat

FT Irmeli Helin on Turun yliopiston saksan kielen, erityisesti saksan kääntämisen ja tulkkauksen emeritaprofessori sekä Helsingin yliopiston saksan kielen ja terminologian dosentti.

FT Maija Hirvonen on nuorempi tutkija ja jatko-opiskelija saksan kääntämisen oppiaineessa Helsingin yliopistossa. Hirvosen tutkimusalueita ovat kuvailutulkkaus sekä inter- ja multimodaalinen kääntäminen ja tulkkaus.

FM Tiina Holopainen on toiminut Yleisradion freelance-kääntäjänä ja on tällä hetkellä Turun yliopiston monikielisen käännösviestinnän ma. yliopisto-opettaja.

FT Nina Isolahti toimii yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa. Hänen vastuualueinaan ovat tulkkaus ja kääntäminen.

Dosentti, FT Tuija Kinnunen työskentelee saksan kääntämisen yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa.

Dosentti, FT Kaisa Koskinen on käännöstieteen professori Itä-Suomen yliopistossa.

FM Minna Kumpulainen on valmistunut kääntäjäksi Savonlinnan Kansainvälisen viestinnän laitokselta vuosituhannen alussa, ja hän on työskennellyt kääntämisen opettajana ensin Joensuun ja sittemmin Itä-Suomen yliopistossa lähes kymmenen vuoden ajan.

FM Sirkku Latomaa on suomen kielen lehtori Tampereen yliopistossa, jossa hän on opettanut tulevia kääntäjiä ja tulkkeja vuodesta 1999.

Dr. phil. Liisa Laukkanen toimii yliopistonlehtorina saksan kielen ja kirjallisuuden oppiaineessa Vaasan yliopistossa.

FM Alice Martin on 1980-luvulta alkaen toiminut englanninkielisen kirjallisuuden suomentajana ja WSOY:n ulkomaisen kaunokirjallisuuden kustannustoimittajana.

FM Heli Mäntyranta valmistui vuonna 1976 diplomikielenkääntäjäksi Tampereen kieli-instituutista ja vuonna 1991 filosofian kandidaatiksi Tampereen yliopistosta pääaineenaan englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus.

Professori, FT Outi Paloposki on toiminut opetus- ja tutkimustehtävissä Tampereen, Helsingin ja Turun yliopistoissa ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa.

FT Päivi Pasanen toimii venäjän kääntämisen yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa.

FT Leena Salmi työskentelee Turun yliopistossa ranskan kääntämisen ja tulkkauksen lehtorina.

FL Marianna Sunnari toimii Turun yliopiston englannin kielen oppiaineen lehtorina ja opettaa pääasiassa kääntämisen ja tulkkauksen linjalla.

FL Tytti Suojanen toimii teknisen viestinnän lehtorina Tampereen yliopiston kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä.

FT Liisa Tiittula on Helsingin yliopiston saksan kääntämisen professori. Hänen tutkimusalueitaan ovat kirjoitustulkkaus, ohjelmatekstitys, multimodaalinen vuorovaikutus, kirjallisuuden suomentaminen ja saksalais-suomalainen talousviestintä.

FT Tiina Tuominen toimii käännöstieteen määräaikaisena professorina Tampereen yliopiston englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa.

FT Gun-Viol Vik on Vaasan yliopiston pohjoismaisten kielten tulkkauksen yliopistonlehtori. Hänellä on myös pitkäaikainen kokemus konferenssitulkkina toimimisesta.

FM Tina Young opiskeli kääntäjäksi Vaasan yliopistossa, pääkielenään suomi ja sivukielinään englanti, ruotsi ja saksa. Hän on toiminut Euroopan komission käännöstoimen pääosastossa ruotsin kielen kääntäjänä vuodesta 1996

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top