Kirjat

Anu Kantola & työryhmä

Kahdeksan kuplan Suomi

Yhteiskunnan muutosten syvät tarinat

Kahdeksan kuplan Suomi

Kustantajan hinta

34,00 

Anu Kantola & työryhmä

Kahdeksan kuplan Suomi

Yhteiskunnan muutosten syvät tarinat

Suomalaiset ovat astuneet 2000-luvulla uuteen, entistä kovempaan maailmaan. Kahdeksan kuplan Suomi kuvaa talouden murrosten silmässä elävien ihmisten kokemuksia itsestään ja yhteiskunnasta: sitä, mitä he odottavat itseltään ja toisiltaan. Millaista tarinaa suomalaiset kertovat itsestään, ja millaisia tunteita tarinaan liittyy? Kuulemmeko ja ymmärrämmekö toistemme tarinoita?

Kirjan tiedot

2022
ISBN 9789523451599
Sidottu
335 sivua
KL 30
Kansi: Heikki Rönkkö

Tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokas 2022

Mitä on yritysjohtajan onni täyden kalenterin puristuksessa, ja mitä sairaanhoitaja jännittää vuorolistojensa äärellä? Miltä näyttää Suomi paperitehtaan piipun juurelta? Millaista on maahanmuuttajana pyörittää pizzeriaa savolaisella kylänraitilla, ja vieläkö kaikuu yhteiskunnan kutsu Kainuun korvessa?

Suomalaiset ovat astuneet 2000-luvulla uuteen, entistä kovempaan maailmaan. Markkinoiden avautuminen ja uudet teknologiat luovat uusia mahdollisuuksia mutta lisäävät myös painetta: vaatimukset ovat kasvaneet, ja muutos murentaa vanhoja elämäntapoja ja identiteettejä.

Kahdeksan kuplan Suomi kuvaa talouden murrosten silmässä elävien ihmisten kokemuksia itsestään ja yhteiskunnasta: sitä, mitä he odottavat itseltään ja toisiltaan. Se kertoo myös tahdosta ja tunteista, jotka sitovat ihmisiä yhteen. Millaista tarinaa suomalaiset kertovat itsestään, ja millaisia tunteita tarinaan liittyy? Kuulemmeko ja ymmärrämmekö toistemme tarinoita?

Kirjoittajat / toimittajat

Anu Kantola

Anu Kantola, VTT, on viestinnän professori Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut laajasti suomalaisen yhteiskunnan ja sen tunnerakenteiden muutoksia.

Muut kirjoittajat

Työryhmä

Sanna Aaltonen on sosiologian dosentti, joka työskentelee yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa. Aiemmassa tutkimuksessaan hän on tarkastellut Kymenlaakson paperipaikkakuntien alueellista rakennemuutosta nuorten aikuisten näkökulmasta. BIBU-hankkeessa hän keskittyi puunjalostusteollisuuden työntekijöiden kokemuksiin eri puolilla Suomea.

Lotta Haikkola on akatemiatutkija Nuorisotutkimusverkostossa. Hän tutkii työelämän muutosta erityisesti nuorten aikuisten näkökulmasta. Tätä projektia varten hän tutki ravintola-alan työntekijöitä ja heidän sitoutumistaan vaativaan ja kovatahtiseen työhönsä.

Lotta Junnilainen on sosiologi, joka tutkii kulttuuria ja eriarvoisuutta. Hän työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa. Junnilainen on tutkinut yhteiskuntaan kuulumista erityisesti pienituloisissa lähiöissä. BIBU-hankkeessa hän tutki keskiluokan ja pienituloisia pätkätöitä tekevien kansalaisuutta ja ajatuksia yhteiskunnasta.

Eeva Luhtakallio on sosiologian professori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii demokratian käytäntöjä, poliittista osallistumista ja eriarvoisuutta sekä kansalaistoimintaa. Hän johti BIBU-hankkeessa tutkimusryhmää, joka keräsi haastatteluaineistoa keskiluokan ja pienituloisten parissa.

Pauliina Patana on politiikan tutkija, joka työskentelee tutkijatohtorina Harvard Kennedy Schoolissa Yhdysvalloissa. Hän tutkii yhteiskunnan rakennemuutosten vaikutuksia äänestyskäyttäytymiseen, puoluepolitiikkaan sekä radikaalioikeiston kannatukseen Euroopassa. BIBU-hankkeessa hän tarkasteli rakennemuutosten vaikutuksia maaseudun asukkaiden näkökulmasta.

Joonas Timonen on sosiologian väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa, ja hän kirjoittaa väitöskirjaansa perussuomalaisuuden kulttuurisesta legitimiteetistä erilaisilla asuinalueilla. BIBU-hankkeessa hän haastatteli kehyskunnissa asuvia yrittäjiä.

Pekka Tuominen on urbaanien ympäristöjen sosiaali- ja kulttuuriantropologi, joka on tutkinut kaupunkitilan muutoksia ja asukasosallisuutta Helsingin lähiöissä ja Istanbulissa. Hän työskentelee Helsingin yliopistossa tutkijatohtorina. BIBU-hankkeessa hänen etnografinen tutkimuksensa keskittyi etenkin lähiöiden maineeseen ja stigmatisaatioon sekä arjen monikulttuurisuuteen.

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top