Kirjat

Juhani Koponen, Jari Lanki, Mariko Sato & Anna Kervinen (toim.)

Kehityksen tutkimus

Johdatus perusteisiin

Kehityksen tutkimus

Kustantajan hinta

38,00 

Juhani Koponen, Jari Lanki, Mariko Sato & Anna Kervinen (toim.)

Kehityksen tutkimus

Johdatus perusteisiin

Kehityksen tutkimus -teoksessa käsitellään kehityksen tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia, suuntauksia ja periaatteita sekä kehityksen eri selitysmalleja. Kattava perusteos sopii perusoppikirjaksi kehitys- tai kehitysmaatutkimuksessa. Se toimii myös oivallisena käsikirjana kehitysmaista ja suurista globaaleista kysymyksistä kiinnostuneille.

Maailman jakautuminen vauraampaan ”pohjoiseen” ja köyhempään ”etelään” sekä tästä seuraava epätasa-arvo on keskeinen globaali ongelma ja samalla monen muun ongelman alkusyy. Miksi maailman eri osien asukkailla on niin erilaiset elinolot ja -ehdot? Mistä juontuvat rikkaus ja köyhyys, erot taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa kehityksessä sekä kansainvälinen eriarvoisuus? Miten niihin voidaan vaikuttaa? Kehityksen tutkimuksessa selvitetään muun muassa näitä kysymyksiä eri tieteenalojen keinoin.

Kehityksen tutkimus -teoksessa käsitellään kehityksen tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia, suuntauksia ja periaatteita sekä kehityksen eri selitysmalleja. Siinä pohditaan globaalin eriarvoisuuden syntyä ja kehitysmaiden asemaa maailmantaloudessa. Erikseen tarkastellaan väestökysymyksiä, kehitysmaiden maaseudun asukkaiden selviytymisstrategioita ja kaupungistumista, sukupuolen merkitystä sekä ympäristöä ja kestävää kehitystä.

Teos perustuu aiemmin nimellä Kehitysmaatutkimus julkaistuun kirjaan. Tässä kauttaaltaan päivitetyssä laitoksessa käsitellään aiempaa perusteellisemmin kehityspolitiikkaa, globaalihallintaa ja konfliktien ja kehityksen yhteenkietoutumista.

Kattava perusteos sopii perusoppikirjaksi kehitys- tai kehitysmaatutkimuksessa. Se toimii myös oivallisena käsikirjana kehitysmaista ja suurista globaaleista kysymyksistä kiinnostuneille.

Kirjoittajat / toimittajat

Anna Kervinen

Anna Kervinen, VTM, on kustannustoimittaja, joka on aiemmin toiminut mm. kansalaisjärjestöissä. Kervinen on opiskellut kehitysmaatutkimusta Helsingin yliopistossa.

Juhani Koponen

Juhani Koponen, VTT, on kehitysmaatutkimuksen emeritusprofessori Helsingin yliopistossa.

Jari Lanki

Jari Lanki, YTM, on toiminut opettajana eri kehitysmaatutkimuksen kursseilla Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa. Hänen erityisiä kiinnostuksenkohteitaan ovat kehitystutkimuksen yleisen teoreettisen ja empiirisen kehityksen ohella maailmankauppa ja maailmantalous.

Mariko Sato

Mariko Sato, VTM, on opiskellut kehitysmaatutkimusta ja maailmanpolitiikkaa Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut mm. kehitysyhteistyötehtävissä Somalimaassa ja kehitysyhteistyön konsulttina. Hänen tutkimuskohteitaan ovat erityisesti muuttoliike ja sukupuolikysymykset kehityksessä.

Muut kirjoittajat

Robert A. Denemark, PhD, professori, politiikan tutkimus, Delawaren yliopisto

Barry Gills, PhD, professori, kehitysmaatutkimus, Helsingin yliopisto

Anna Kervinen, VTM, kustannustoimittaja

Tiina Kontinen, FT, dosentti, yliopistonlehtori, yhteiskuntahistorian ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Mira Käkönen, VTM, tohtorikoulutettava, kehitysmaatutkimus

Kaari Mattila, VTT, pääsihteeri, Ihmisoikeusliitto

Lalli Metsola, VTT, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto

Anja Nygren, FT, dosentti, kehitysmaatutkimuksen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Kukka Ranta, VTM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Maaria Seppänen, FT, dosentti, kehitysmaatutkimuksen ja Latinalaisen Amerikan tutkimus, Helsingin yliopisto

Lauri Siitonen, VTT, tutkimuskoordinaattori, kehitysmaatutkimus, Helsingin yliopisto

Marikki Stocchetti, VTT, pääsihteeri, Kehityspoliittinen toimikunta

Arja Vainio-Mattila, FT, dekaani, humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Cape Breton University

Elina Vuola, TT, Suomen Akatemian akatemiaprofessori, teologinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Jussi Ylhäisi, FT, kehitysmaatutkija

Matti Ylönen, YTM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto

Saatat myös pitää...

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Gaudeamus
Scroll to Top