Kirjat

Vuokko Kohtamäki, Elias Pekkola & Jussi Kivistö (toim.)

Korkeakouluhallinto

Johtaminen, talous ja politiikka

9789523450455

Kustantajan hinta

39,00 

Vuokko Kohtamäki, Elias Pekkola & Jussi Kivistö (toim.)

Korkeakouluhallinto

Johtaminen, talous ja politiikka

Korkeakoulu on omaleimainen organisaatio, johon poliittiset linjaukset ja yhteiskunnalliset arvovalinnat vaikuttavat merkittävästi. Kuinka korkeakouluja johdetaan ja ohjataan?

Kirjan tiedot

2020 toinen, uudistettu laitos
ISBN 9789523450455
Nidottu
374 sivua
KL 38.4

Kuinka korkeakouluja johdetaan ja ohjataan?

Korkeakoulu on omaleimainen organisaatio, johon poliittiset linjaukset ja yhteiskunnalliset arvovalinnat vaikuttavat merkittävästi. Korkeakoulun johtaminen edellyttää ennen kaikkea kykyä sopeutua monialaisuuteen ja monimuotoisuuteen.

Korkeakouluhallinto muodostaa kokonaiskuvan korkeakoulujen toiminnasta ja hallinnosta muuttuvassa yhteiskunnassa. Teoksessa perehdytään korkeakoulujen perustehtäviin, arvoihin, ohjaukseen ja laadunhallintaan. Mukana ovat myös korkeakoulujen talous ja kansainvälistyminen.

Teos auttaa jäsentämään ja ymmärtämään alati muuttuvaa korkeakoulukenttää ja muutosten taustalla vaikuttavia tekijöitä. Toinen, uudistettu laitos.

Kirjoittajat / toimittajat

Jussi Kivistö 

Jussi Kivistö (HT, dos.) toimii professorina HEG:ssa Tampereen yliopistossa. Hänen erityisasiantuntemuksensa liittyy korkeakoulujen rahoitukseen ja ohjaukseen. Kivistö toimii MARIHE-maisteriohjelman vastuuopettajana.

Vuokko Kohtamäki 

Vuokko Kohtamäki (HT, dos.) työskentelee yliopistonlehtorina ja johtaa korkeakouluhallinnon ja -johtamisen (KOHA) täydennyskoulutusohjelmaa Tampereen yliopistossa. Kohtamäki on tutkinut korkeakoulujen taloudellista autonomiaa, johtamista ja sidosryhmäsuhteita.

Elias Pekkola

Elias Pekkola (HM, YTM) toimii hallintotieteen professorina ja hallintotieteiden yksikönpäällikkönä Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Pekkolan tutkimuksellinen mielenkiinto kohdistuu julkisen sektorin muutokseen sekä julkisrahoitteisten yliopistojen henkilöstöjohtamiseen ja -politiikkaan.

Muut kirjoittajat

Seppo Hölttä (YTT, dos.) on Tampereen yliopiston emeritusprofessori. Hänen erityisasiantuntemuksensa liittyy korkeakoulujen talouden ja rahoituksen kysymyksiin sekä korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöhankkeisiin.

Kari Kuoppala (HM) on työskennellyt tutkijana HEG:ssa Tampereen yliopistossa. Hänen erityisasiantuntemuksensa liittyy korkeakoulujen ja valtion ohjaussuhteeseen, korkeakoulujen organisaatioon, johtamiseen ja henkilöstöhallinnollisiin kysymyksiin.

Terhi Nokkala (HT) työskentelee yliopistotutkijana Koulutuksen tutkimuslaitoksessa Jyväskylän yliopistossa. Hänen tutkimuksensa käsittelee mm. korkeakoulutuksen kansainvälistymistä, globalisaatiota ja tietoyhteiskuntakehitystä, koulutuksen rakenteellista kehittämistä, tutkimusyhteistyötä ja yliopistojen autonomiaa

Jarkko Tirronen (YTT) toimii suunnittelijana Itä-Suomen yliopiston Kehittämispalveluissa. Hän on tutkinut muun muassa yliopiston historiaa ja yliopiston ajatusta, yliopistomalleja, korkeakoulujen välistä yhteistyötä, yliopistojen fuusioitumista sekä yliopiston johtamista ja strategista kehittämistä.

Jani Ursin (KT) toimii erikoistutkijana Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa. Hän on tutkinut muun muassa yliopistojen laadunvarmistusta, yhdistymisiä sekä korkeakouluopiskelijoiden oppimistuloksia.

Turo Virtanen (VTT, dos.) toimii yliopistonlehtorina politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksessa Helsingin yliopistossa, jossa hän on työskennellyt pitkään hallinnon tutkimuksen professorina sekä useissa johto-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Virtanen on tutkinut yliopistojen hallintoa ja johtamista sekä yliopistojen uudistamista.

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Gaudeamus
Scroll to Top