Kirjat

Anne Mäkikangas & Pasi Pyöriä (toim.)

Koronapandemia, työ ja yhteiskunta

Muuttuiko Suomi?

Koronapandemia, työ ja yhteiskunta -kansikuva

Kustantajan hinta

37,00 

Anne Mäkikangas & Pasi Pyöriä (toim.)

Koronapandemia, työ ja yhteiskunta

Muuttuiko Suomi?

Koronapandemia, työ ja yhteiskunta tutkii koronakriisin välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia työhön ja muuhun elämään. Se kertoo yhteiskunnallisten jakojen syventymisestä, palkansaajien jyrkästä kahtiajaosta etä- ja lähityötä tekeviin sekä palkattoman hoivatyön lisääntymisestä.

Kirjan tiedot

2023
ISBN 9789523452121
Nidottu
344 sivua
KL 30, 36.13, 59.51
Kansi: Perttu Lämsä

Koronakriisi siirsi toimistotyön olohuoneisiin, toi ruokalähetit kotioville ja vei ihmiset tutustumaan lähiluontoon. Se kuormitti terveydenhoitojärjestelmän äärimmilleen ja eristi ystävät ja sukulaiset toisistaan. Se aiheutti ahdistusta ja uupumista niin opiskelijoilla kuin palkkatyöläisilläkin. Muutos koski jokaista. Osa muutoksista on jäänyt yhteiskuntaamme pysyvästi, mutta osasta on päästy myös eroon.

Koronapandemia, työ ja yhteiskunta tutkii koronakriisin välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia työhön ja muuhun elämään. Se kertoo yhteiskunnallisten jakojen syventymisestä, palkansaajien jyrkästä kahtiajaosta etä- ja lähityötä tekeviin sekä palkattoman hoivatyön lisääntymisestä. Aiheina ovat myös arjen organisointi lapsiperheissä ja opiskelijoiden jaksaminen.

Teos on kattava yleisesitys koronapandemian sosiaalisista ja inhimillisistä vaikutuksista. Se sisältää runsaasti uutta yhteiskuntatieteellistä ja psykologista tutkimustietoa pandemian seurauksista sekä käytännön suosituksia pandemian jälkeiseen aikaan sopeutumiseen.

Kirjoittajat / toimittajat

Anne Mäkikangas

Anne Mäkikangas, PsT, työpsykologian dosentti, työskentelee Tampereen yliopistossa työelämäntutkimuksen tenure track -professorina ja Työelämän tutkimuskeskuksen johtajana. Hän on tutkinut työelämää yksilöllisten voimavarojen ja työn kehittämisen (työn tuunauksen) lisäksi työn psykososiaalisista piirteistä käsin ja selvittänyt niiden merkitystä tunneperäiselle työhyvinvoinnille (työn imu) ja työpahoinvoinnille (työuupumus, työssä tylsistyminen). Viime vuosina hän on keskittynyt erityisesti etätyön tutkimiseen.

Pasi Pyöriä

Pasi Pyöriä, YTT, dosentti, työskentelee sosiologian yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa. Hänen asiantuntemusalueitaan ovat työn ajat ja paikat, tietoyhteiskunta ja tietotyö sekä työelämän laatu ja työurat. Kuva: Jonne Renvall.

Muut kirjoittajat

Tuomo Alasoini, TkT, VTT, työskentelee tutkimusprofessorina Työterveyslaitoksessa Hyppäys digiin -yksikössä. Alasoini on sosiologian dosentti Helsingin yliopistossa. Hänen pääasiallisina tutkimuskohteinaan ovat digitalisaation vaikutukset työssä ja työn tulevaisuus.

Kirsimarja Blomqvist, KTT, työskentelee tietojohtamisen professorina LUT-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän tutkii ja opettaa tietojohtamiseen, luottamukseen sekä uusiin digitaalisiin organisoitumismuotoihin liittyviä teemoja.

Tuomo Eloranta, TkT, työskentelee tutkijatohtorina Aaltoyliopistossa. Eloranta tutkii toimintatapojen muutosprosesseja ja uusien teknologioiden käyttöönottoa organisaatioissa. Tutkimustyönsä lisäksi Eloranta on erikoistunut ihmiskeskeisen tuotekehityksen ja monialaisen tiimityön opetukseen.

Arja Haapakorpi, VTT, dosentti, työskentelee yliopistotutkijana Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksessa. Hänen tutkimusalueitaan ovat asiantuntijatyö, työn organisointi, kulttuurialan työ, teknologia ja työn muutos.

Lauri Hietajärvi, FT, työskentelee yliopistonlehtorina kasvatustieteiden osastolla Helsingin yliopistossa. Hänen kiinnostuksensa kohteena on koulu- ja opiskeluhyvinvointi sekä digitaalinen media nuorten näkökulmasta.

Katriina Hyvönen, PsT, dosentti, on vanhempi tutkija Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hän on tutkinut luontolähtöisten menetelmien vaikuttavuutta työhyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisessä.

Piia Jallinoja, VTT, dosentti, on terveyssosiologian professori Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimusaiheensa käsittelevät terveyteen, ravitsemukseen ja ruokavalioihin liittyviä ilmiöitä ja kehityskulkuja sosiologisesta näkökulmasta.

Soile Juutinen, FM, PsM, työskenteli kirjan kirjoittamisen aikaan tutkimusavustajana Turvallisesti etänä -hankkeessa.

Heini Kinnunen, FT, toimii tutkijana Turun yliopistossa. Kinnunen tutkii tasa-arvoon, demokratiaan ja talouden politiikkaan liittyviä kysymyksiä ja näihin teemoihin liittyviä diskursiivisia kamppailuja mediajulkisuudessa.

Tuija Koivunen, YTT, dosentti, työskentelee yhteiskuntapolitiikan yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa. Hänen tutkimusaiheensa keskittyvät erilaisiin sukupuolen, työn ja tasa-arvon kysymyksiin.

Kalevi Korpela, PsT, dosentti, on psykologian professori Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimusalueitaan ovat luontoympäristöjen, -liikunnan ja -interventioiden vaikutukset elpymiseen ja hyvinvointiin.

Emma Lamberg, VTT, työskentelee tutkijatohtorina Turun yliopistossa. Hänen tutkimuskohteitaan ovat työ, talous, hoiva ja sukupuoli.

Rita Latikka, YTM, on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Hän tutkii sosiaalisten teknologioiden käyttöä ja hyvinvointia.

Minna Leinonen, YTT, työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimus- ja kehittämistyössään yhdistyvät tasa-arvokysymykset ja toimintatutkimuksellinen kehittäminen työelämässä.

Ilmari Miettunen, VTK, on osallistunut tutkimushankkeeseen Perheet ja korona-arki – uudelleen asemoitunut työ, koulu ja sosiaalinen ympäristö ongelmien lähteenä ja ratkaisujen resurssina.

Harri Melin, YTT, on sosiologian emeritusprofessori Tampereen yliopistossa. Hänen erityisalaansa on yhteiskunnallisen muutoksen tutkimus, erityisesti työelämän ja luokkasuhteiden muutos.

Johanna Mäkelä, VTT, dosentti, on ruokakulttuurin professori Helsingin yliopistossa. Hänen erityisalaansa ovat ruokasosiologia, kulutustutkimus sekä ruuan sosiaaliset ja kulttuuriset merkitykset.

Mari Niva, FT, dosentti, on kuluttajatutkimuksen professori Helsingin yliopistossa. Hänen alaansa ovat kulutus- ja kuluttajatutkimus sekä kestävä kulutus erityisesti ruokaan ja syömiseen liittyvissä kysymyksissä.

Satu Ojala, YTT, dosentti, työskentelee sosiaalipolitiikan tenure track -tutkijana Tampereen yliopistossa. Hänen asiantuntemusalueitaan ovat työolot, työmarkkinat ja työpolitiikka sekä tilastolliset menetelmät ja aineistot.

Jussi Okkonen, FT, dosentti, on yliopistotutkija Tampereen yliopistossa. Hän on erikoistunut tarkastelemaan, miten teknologia vaikuttaa ihmisten jokapäiväiseen elämään. Okkonen on kiinnostunut erilaisista käyttökonteksteista, käyttäjistä ja informaatioergonomiasta osana kestäviä sosioteknisiä järjestelmiä.

Reetta Oksa, YTT, on tutkijatohtori Tampereen yliopistossa. Hän tutkii sosiaalisten teknologioiden käyttöä, vuorovaikutusta ja psyykkistä hyvinvointia erityisesti työelämäkontekstissa.

Atte Oksanen, YTT, FM, dosentti, on sosiaalipsykologian professori Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyvät ihmisten toimintaan uusissa teknologisissa ympäristöissä.

Thomas Olsson, TkT, työskentelee ihmiskeskeisen suunnittelun professorina Tampereen yliopistossa. Hän on keskittynyt erityisesti yhteistyöteknologioihin, vuorovaikutussuunnitteluun ja informaatioteknologian etiikkaan. Olssonin tutkimus pyrkii tarkastelemaan tieto- ja viestintäteknologiasovellusten suunnittelua kriittisellä otteella, ottaen huomioon muun muassa kestävyyteen ja teknologian etiikkaan liittyvät periaatteet.

Inka Ronkainen, KM, työskentelee väitöskirjatutkijana kasvatustieteiden osastolla Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuskohteitaan ovat kouluhyvinvointi ja oppilaiden motivaatio.

Virpi Ruohomäki, FT, Tekn.Lis, PsM, työskentelee Työterveyslaitoksella johtavana tutkijana tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Hän on tutkinut muuttuvaa tietotyötä ja työympäristöjä sekä etä- ja monipaikkaista työtä ja työhyvinvointia.

Tiina Saari, YTT, työskentelee yhteiskuntatutkimuksen yliopisto- opettajana Tampereen yliopistossa. Hänen asiantuntemusalueitaan ovat työelämäasenteet ja työhyvinvointi sekä tietotyössä että suorittavassa työssä.

Katariina Salmela-Aro, PsT, dosentti, on akatemiaprofessori Helsingin yliopiston kasvatustieteiden osastolla. Hänen keskeisimpiä tutkimusaiheitaan ovat nuorten hyvinvointi ja koulu-uupumus.

Niina Salo, KTM, työskentelee projektipäällikkönä Fast Expert Teams -tutkimushankkeessa LUT-yliopistolla. Hän tekee LUT-yliopiston kauppakorkeakoulussa tietojohtamisen väitöskirjaa aiheesta Väliaikaisten asiantuntijaryhmien tiedon luomisen johtamiskäytänteet digitaalisilla yhteistyöalustoilla.

Kirsi Salonen, PsT, on tutkijatohtori Tampereen yliopistossa. Hänen erityisalaansa ovat luontokokemusten ja -interventioiden hyvinvointivaikutukset.

Antti Saloniemi, YTT, on sosiologian professori Tampereen yliopistossa. Hänen kiinnostuksensa on kohdistunut työhön, työmarkkinoihin ja työttömyyteen ja siihen, miten niiden muutokset linkittyvät ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Nina Savela, YTT, on tutkijatohtori LUT-yliopistossa. Savela tutkii sosiaalisia ja psykologisia tekijöitä ihmisten ja teknologioiden välisessä vuorovaikutuksessa.

Emmi Siirtola, HTM, työskentelee yliopistotutkijana Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksessa. Hänen tutkimusalueitaan ovat henkilöstöjohtaminen, tapahtuma- ja kulttuurialan työ, verkkototeutukset sekä saavutettavuus.

Kirsi Sjöblom, FT, työskenteli kirjan kirjoittamisen aikaan tutkijatohtorina Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksessa. Hän tekee myös käytäntöön soveltavaa työ- ja organisaatiopsykologian alan työtä. Hän on erikoistunut modernin työelämän ilmiöihin (monipaikkainen työ, etätyö, tietotyö, uudet työelämätaidot, modernit työympäristöt) sekä motivaatioon, oppimiseen ja hyvinvointiin.

Katriina Tapanila, KT, KTM, työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimusaiheitaan ovat työn merkityksellisyys, osallisuus, vertaisohjaus ja yliopistotyö.

Tuuli Toivikko, FM, KTM, tekee väitöskirjaa ja työskentelee tutkijana LUT-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän tutkii digitaalisten alustojen mahdollisuuksia teknologiavälitteisessä yhteistyössä.

Katja Upadyaya, PsT, työskentelee yliopistonlehtorina kasvatustieteiden osastolla Helsingin yliopistossa. Hän on erikoistunut motivaatioon ja opiskelijoiden sekä kouluyhteisöjen hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin. Lisäksi hän tutkii vanhempien ja lasten välistä vuorovaikutusta.

Outi Vanharanta, KTT, työskenteli kirjan kirjoittamisen aikaan tutkijatohtorina Aalto-yliopistossa.

Matti Vartiainen, FT, on Aalto-yliopiston työ- ja organisaatiopsykologian emeritusprofessori. Hän on keskittynyt organisatorisiin innovaatioihin, digitaaliseen työhön, uusiin työnteon tapoihin, digitaalisiin yhteistyöalustoihin ja tulevaisuuden työelämässä tarvittaviin kompetensseihin.

Hanna Ylöstalo, YTT, dosentti, toimii sosiologian yliopistonlehtorina Turun yliopistossa. Hän tutkii työn, talouden, tasa-arvon ja politiikan suhteita.

Saatat myös pitää...

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top