Kirjat

Anu Puusa & Pauli Juuti (toim.)

Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät

Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät

Kustantajan hinta

36,00 

Anu Puusa & Pauli Juuti (toim.)

Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät

Teos pureutuu laadulliseen tutkimukseen ja sen luonteeseen seikkaperäisesti. Tutuiksi tulevat esimerkiksi tapaustutkimus, toimintatutkimus, diskurssianalyysi, fenomenologia sekä narratiivinen lähestymistapa. Kirjassa esitellään erilaisia aineiston keräämisen ja analysoinnin menetelmiä haastattelusta havainnointiin sekä opastetaan tutkimuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Jokaisen tutkimusta tekevän tulisi olla tietoinen työnsä taustaoletuksista. Tutkimuksessa on pystyttävä valitsemaan sopiva lähestymistapa ja menetelmä – keino, jolla hankitaan uutta tietoa todellisuudesta. Metodien tuntemus auttaa myös suhtautumaan kriittisesti tarjolla olevaan informaatioon, mikä on erityisen tärkeää globaalin tiedonvälityksen aikakaudella.

Teos pureutuu laadulliseen tutkimukseen ja sen luonteeseen seikkaperäisesti. Tutuiksi tulevat esimerkiksi tapaustutkimus, toimintatutkimus, diskurssianalyysi, fenomenologia sekä narratiivinen lähestymistapa. Kirjassa esitellään erilaisia aineiston keräämisen ja analysoinnin menetelmiä haastattelusta havainnointiin sekä opastetaan tutkimuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Monipuolinen ja perusteellinen Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät on hyödyksi niin opiskelijoille, jatko-opiskelijoille kuin tutkijoillekin. Se on kirjoitettu etenkin kauppatieteen alaa ajatellen mutta sopii laadullisen tutkimuksen perusteokseksi muillekin aloille.

Kirjoittajat / toimittajat

Pauli Juuti

Pauli Juuti, VTT, on johtamisen ja organisaatioiden emeritusprofessori Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Hän on työskennellyt myös tutkimusjohtajana Johtamistaidon Opisto JTO:ssa.

Anu Puusa

Anu Puusa, KTT, on aineettoman pääoman professori ja kauppatieteiden laitoksen varajohtaja Itä-Suomen yliopistossa ja dosentti Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

Muut kirjoittajat

Iiris Aaltio on kauppatieteiden tohtori ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun professori.

Arja Holopainen on terveystieteiden tohtori, Hoitotyön tutkimussäätiön tutkimusjohtaja ja kahden kansainvälisen yhteistyökeskuksen (WHO Collaborating Centre for Nursing ja The Finnish Centre for Evidence-Based Health Care: A Joanna Briggs Institute Affiliated Group) johtaja.

Aki-Mauri Huhtinen on filosofian tohtori ja johtamisen sotilasprofessori Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Leila Hurmerinta on kauppatieteiden tohtori ja markkinoinnin yliopistonlehtori Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Vilma Hänninen on yhteiskuntatieteiden tohtori ja sosiaalipsykologian professori Itä-Suomen yliopistossa.

Saara Julkunen on kauppatieteiden tohtori, kansainvälisen myynnin apulaisprofessori ja kauppatieteiden laitoksen johtaja Itä-Suomen yliopistossa.

Tomi J. Kallio on kauppatieteiden tohtori ja hallintotieteiden tohtori. Hän toimii johtamisen ja organisoinnin professorina Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa sekä organisaatioiden ja johtamisen professorina Linné-yliopistossa Ruotsissa.

Jouni Kekäle on psykologian tohtori ja korkeakoulututkimuksen dosentti. Hän on toiminut 20 vuotta henkilöstöjohtajana monialaisissa Joensuun ja Itä-Suomen yliopistoissa.

Carol Kiriakos on valtiotieteen tohtori, sosiaalipsykologi ja tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella.

Leena Koski on yhteiskuntatieteiden tohtori ja sosiologian professori Itä- Suomen yliopistossa.

Kaarina Mönkkönen on yhteiskuntatieteiden tohtori, dosentti ja yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntatieteissä.

Niina Nummela on kauppatieteiden tohtori ja kansainvälisen liiketoiminnan professori Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Anni Paalumäki on kauppatieteiden tohtori sekä johtamisen ja organisoinnin yliopistonlehtori Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Jari Palomäki on filosofian tohtori ja Tampereen yliopiston teoreettisen filosofian dosentti.

Rebecca Piekkari on kauppatieteiden tohtori ja kansainvälisen liiketoiminnan professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Marjo Siltaoja on kauppatieteiden tohtori ja toimii ympäristöjohtamisen yliopistotutkijana Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Virpi Sorsa on filosofian tohtori ja toimii apulaisprofessorina Hankenilla oppiaineessa Företagsledning och organisation.

Janne Tienari on kauppatieteiden tohtori ja toimii johtamisen ja organisaatioiden professorina Hankenilla.

Juha Tuominen on majuri ja yleisesikuntaupseeri. Hän on työskennellyt Maanpuolustuskorkeakoulussa vuodesta 2006 lukien.

Anu Valtonen on kauppatieteiden tohtori kulttuuritalouden professori Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.

Meiju Viitanen on yhteiskuntatieteiden maisteri, taiteiden maisteri ja johtamisen jatko-opiskelija Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Maija Vähämäki on kauppatieteiden tohtori ja toimii yliopisto-opettajana Turun kauppakorkeakoulussa.

Catherine Welch on kauppatieteiden tohtori ja kansainvälisen liiketoiminnan apulaisprofessori Sydneyn yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top