Kirjat

Ninja Hienonen, Päivi Nilivaara, Milja Saarnio & Mari-Pauliina Vainikainen (toim.)

Laaja-alainen osaaminen koulussa

Ajattelijana ja oppijana kehittyminen

Laaja-alainen osaaminen koulussa

Kustantajan hinta

37,00 

Ninja Hienonen, Päivi Nilivaara, Milja Saarnio & Mari-Pauliina Vainikainen (toim.)

Laaja-alainen osaaminen koulussa

Ajattelijana ja oppijana kehittyminen

Laaja-alainen osaaminen koulussa syventyy perinteiset oppiainerajat ylittävien yleisten taitojen oppimiseen ja kehittämiseen osana päivittäistä koulutyötä. Laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueisiin paneudutaan erityisesti perusopetuksen näkökulmasta.

Kirjan tiedot

2022
ISBN 9789523451568
Nidottu
320 sivua
KL 38
Kansi: Miika Immonen

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietoja, taitoja, arvoja, asenteita ja tahtoa, jotka luovat pohjan yksilön elinikäiselle oppimiselle ja yhteiskunnassa toimimiselle. Pyrkimys laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen yhdistää suomalaista koulutusjärjestelmää varhaiskasvatuksesta lukioon. Mutta miten vaikkapa ajattelua ja oppimaan oppimista voisi opettaa? Entä kuinka arvioida monilukutaitoa?

Laaja-alainen osaaminen koulussa syventyy perinteiset oppiainerajat ylittävien yleisten taitojen oppimiseen ja kehittämiseen osana päivittäistä koulutyötä. Laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueisiin paneudutaan erityisesti perusopetuksen näkökulmasta. Avaamalla aihepiirin teoreettista, historiallista ja koulutuspoliittista taustaa teos auttaa ymmärtämään, mikä on laaja-alaisen osaamisen merkitys muuttuvassa maailmassa ja miten opetussuunnitelmissa määriteltyjä yleisiä tavoitteita voidaan käytännössä toteuttaa.

Kirjassa suunnataan myös katse kohti tulevaa ja tutkitaan laaja-alaisena osaajana kehittymistä peruskoulun vaihtoehtoisissa tulevaisuuksissa.

Kirjoittajat / toimittajat

Ninja Hienonen

Ninja Hienonen, KT, toimii projektipäällikkönä Tampereen yliopistossa Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmä REALissa ja tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa.

Päivi Nilivaara

Päivi Nilivaara, KM, toimii tutkijana Tampereen yliopistossa Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmä REALissa.

Milja Saarnio

Milja Saarnio, KM, toimii tutkijana Tampereen yliopistossa Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmä REALissa.

Mari-Pauliina Vainikainen

Mari-Pauliina Vainikainen, FT, toimii Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan professorina sekä Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmä REALin johtajana.

Muut kirjoittajat

Aada Aitto-oja, KM, toimii luokanopettajana Vuoreksen koulussa Tampereella.

Jenni Alisaari, KT, Suomen kielen dosentti, toimii kasvatustieteen yliopisto-opettajana Åbo Akademissa ja erikoistutkijana tutkimuskeskus INVESTissä Turun yliopistossa.

Kristóf Fenyvesi, FT, toimii erikoistutkijana Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella Innovatiiviset oppimisympäristöt -tutkimusryhmässä.

Juliene Madureira Ferreira, Ph.D., toimii apulaisprofessorina (tenure track) Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa.

Raisa Foster, FT, sosiaalipedagogiikan (Itä-Suomen yliopisto) ja tanssipedagogiikan (Taideyliopisto) dosentti, toimii yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella.

Samuel Greiff, FT, on koulutuksen arvioinnin ja kasvatuspsykologian professori Luxemburgin yliopistossa.

Raisa Harju-Autti, FM, työskentelee Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa ma. yliopisto-opettajana.

Mikko Hiljanen, FT, työskentelee kestävyyden pedagogiikan yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella.

Tomi Jaakkola, KT, toimii opettajankoulutuksen tenure track -professorina Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa.

Marja Kankaanranta, KT, toimii erikoistutkijana Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella Innovatiiviset oppimisympäristöt -tutkimusryhmässä.

Roosa Karisto, KM, työskentelee työhyvinvoinnin parissa sisältöasiantuntijana.

Jenny Keijonen, KM, työskentelee media-alalla assistenttina.

Merike Kesler, KT, toimii Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tutkijana ja luonnontieteiden didaktiikan lehtorina.

Satu Koivuhovi, KT, toimii erikoistutkijana Turun yliopistossa INVEST-tutkimuskeskuksessa ja tutkijatohtorina Tampereen yliopiston Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmässä sekä Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksessa.

Laura Kortesoja, KM, työskentelee väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksessa.

Tilda Kouhia, luokanopettajaopiskelija, työskentelee opettajana ja valmistelee pro gradu -tutkielmaa työhyvinvoinnista.

Pirjo Kulju, FT, dosentti, toimii yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa.

Reijo Kupiainen, FT, toimii yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa.

Anette Mansikka-aho, KM, on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa ja työskentelee ilmastokasvatusta tutkivassa kansainvälisessä hankkeessa.

Tiina Mäkelä, FT, toimii tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella Innovatiiviset oppimisympäristöt -tutkimusryhmässä.

Laura Nyman, KM, toimii tutkijana Tampereen yliopistossa Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmässä ja väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistossa.

Niilo Oikari, luokanopettajaopiskelija, valmistelee pro gradu -tutkielmaa aiheena demokratiakasvatus opetuslautapelin avulla.

Sanna Oinas, FT, toimii tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmässä ja Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksessa.

Najat Ouakrim-Soivio, KT, dosentti, toimii Helsingin ranskalaissuomalaisen koulun rehtorina ja vierailevana tutkijana Helsingin yliopistossa.

Katri Peltola, KM, luokanopettaja, toimii opettajana pirkanmaalaisessa koulussa.

Jani Pulkki, KT, sosiaalipedagogiikan dosentti (Itä-Suomen yliopisto), toimii tutkijana Tampereen yliopiston Political philosophies and sociologies of education (POISED) -tutkimusryhmässä sekä Tilallisen sosialisaation ja ympäristökansalaisuuden tutkijakollektiivi SPECSissä.

Leena Rättyä, FM, toimii väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelmassa.

Hannu Salmi, professori, toimii tutkimusjohtajana Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa

Arto O. Salonen, KT, kasvatustieteen (Helsingin yliopisto) ja kestävän kehityksen dosentti (Maanpuolustuskorkeakoulu), toimii sosiaalipedagogiikan (erityisesti kestävä hyvinvointi) professorina Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella.

Tiina Soini, KT, dosentti, toimii tutkimusjohtajana Tampereen yliopistossa kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa ja johtaa Oppiminen ja kehitys koulussa -tutkimusryhmää.

Helena Thuneberg, KT, toimii dosenttina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa

Maija Yli-Jokipii, FM, on kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen erikoistunut väitöskirjatutkija ja yliopisto-opettaja Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa.

Kateryna Zabolotna, KM, toimii väitöskirjatutkijana Oulun yliopistossa kasvatustieteiden tiedekunnassa Oppiminen ja oppimisprosessit- alueella.

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top