Kirjat

Pirjo Hiidenmaa, Ilona Lindh, Sara Sintonen & Roosa Suomalainen (toim.)

Lukemisen kulttuurit

Lukemisen kulttuurit

Kustantajan hinta

36,00 

Pirjo Hiidenmaa, Ilona Lindh, Sara Sintonen & Roosa Suomalainen (toim.)

Lukemisen kulttuurit

Lukeminen liittyy moneen asiaan elämässämme: työhön ja vapaa-aikaan, tiedonvälitykseen ja sosiaaliseen mediaan sekä terveyteen ja elämänhallintaan. Lukemisen kulttuurit tarkastelee lukemista tavallisen lukijan näkökulmasta ja tarjoaa tutkittua tietoa keskusteluun lukemisesta, lukutaidosta ja sen tärkeydestä.

Kirjan tiedot

Ilmestymisaika 10/2023

ISBN 9789523452305
Nidottu
412 sivua
KL 86
Kansi: Hanna Lahti

Miten kirjallinen maku rakentaa lukijan omakuvaa? Minkälaista vuorovaikutusta ja oppimista tapahtuu lukupiireissä? Millaisen matkan suomalaiset lukijat ovat kulkeneet virsikirjoista miljoonien lainausten yleiseen kirjastojärjestelmään?

Lukeminen liittyy moneen asiaan elämässämme: työhön ja vapaa-aikaan, tiedonvälitykseen ja sosiaaliseen mediaan sekä terveyteen ja elämänhallintaan. Lukemisen kulttuurit esittelee tutkimuksia, joissa korostuu lukijan näkökulma.

Teoksen aiheet liikkuvat lukemisen haasteista 1800-luvun suomalaisessa talonpoikaiskulttuurissa nykyisiin monilukutaidon vaatimuksiin ja kirjabloggareiden maailmaan. Lukemisen tapoja ja merkityksiä lähestytään myös kielten ja kirjallisuuden opetuksen, oppimateriaalien ja ylioppilaskirjoitusten näkökulmista. Teos tuo esiin lukemisen kulttuurien moninaisuutta ja esittelee tapoja, joilla lukemista voi tutkia.

Lukemisen kulttuurit tarjoaa tutkittua tietoa keskusteluun lukemisesta, lukutaidosta ja sen tärkeydestä. Se myös esittää käytännöllisiä ratkaisuja lukemisen kulttuurien edistämiseksi.

Kirjoittajat / toimittajat

Roosa Suomalainen

Roosa Suomalainen, FM, on väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa.

Pirjo Hiidenmaa

Pirjo Hiidenmaa, FT, on tietokirjallisuuden ja -kirjoittamisen professori Helsingin yliopistossa. Hän on kiinnostunut tietokirjallisuuden kerrontakeinoista ja kriittisen lukutaidon edistämisestä.

Ilona Lindh

Ilona Lindh, FT, on tutkija Helsingin yliopistossa.

Sara Sintonen

Sara Sintonen, MuT, dosentti, on opettajankouluttaja ja tutkija Helsingin yliopistossa sekä toimii varhaiskasvatuksen professorina Turun yliopistossa.

Muut kirjoittajat

Kaisa Hahl (KT) on kielididaktiikan yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. orcid.org/0000-0002-8703-4558

Elias Heikkonen on Turun normaalikoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori sekä Turun yliopiston väitöskirjatutkija, jonka erityisala on kirjallisuudenopetus.

Pirjo Hiidenmaa (FT) on Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani ja tietokirjallisuuden professori. orcid.org/0000-0002-1925-8445

Tuike Iiskala (KT) on Turun yliopiston yliopistotutkija, joka tutkii oppimista, erityisesti metakognitiota, oppijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. orcid.org/0000-0002-3114-3317

Riitta Jytilä (FT, dosentti) on kirjallisuudentutkija Turun yliopistossa. orcid.org/0000-0002-1165-3926

Niina Kekki (FM) on Turun yliopiston väitöskirjatutkija, jonka erikoisala on edistyneiden suomenoppijoiden kielenoppiminen. orcid.org/0000-0002-8244-5155

Erika Ketamo (KM) on erityisluokanopettajana Salossa.

Elina Kouki (FT, KM) on äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen dosentti Turun yliopistossa, opettaja, opettajankouluttaja, oppikirjailija ja vapaa tutkija.

Anna Kuismin (dosentti) on kulttuurihistorioitsija.

Lotta-Sofia La Rosa (FT) on vapaa tutkija ja opettaa suomen kieltä ja kirjallisuutta yläkoulussa.

Kati Launis (FT) on kirjallisuuden professori Itä-Suomen yliopistossa. orcid.org/0000-0002-8498-7361

Heidi Lindfelt (KM) on luokanopettaja sekä äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettaja.

Ilona Lindh (FT) työskentelee tutkimuskoordinaattorina Helsingin yliopistossa. orcid.org/0000-0003-0039-2385

Maaria Linko (VTT, dosentti) toimii tiedekasvatusverkoston johtajana Helsingin yliopistossa. orcid.org/0000-0002-4618-842X

Harri Mantila (FT) on suomen kielen emeritusprofessori Oulun yliopistossa. Hänen erikoisalojaan ovat murteentutkimus, sosiolingvistiikka ja diskurssintutkimus.

Pekka Mertala (KT) työskentelee Jyväskylän yliopistossa kasvatustieteiden apulaisprofessorina alanaan monilukutaito ja digitaaliset tekstitaidot.
orcid.org/0000-0002-3835-0220

Anu Muhonen (FT, dosentti) on suomen kielen ja kulttuurin professori Toronton yliopistossa. orcid.org/0000-0002-4172-879X

Mirjamaija Mikkilä-Erdmann (KT, dos.) on kasvatustieteen professori, joka tutkii tiedelukutaitoa ja käsitteellistä muutosta.

Aino Mäkikalli (FT) on Turun yliopiston yliopistonlehtori, jonka erikoisalana on kirjallisuuden opettamisen tutkimus. orcid.org/0000-0003-0129-3370

Olli Nurmi (M.Sc.) on johtava tutkija VTT:n Quantum software and algorithms -tiimissä. orcid.org/0000-0002-9702-7503

Viola Parente-Čapková (FT, dosentti) on kotimaisen kirjallisuuden professori Turun yliopistossa. orcid.org/0000-0002-0629-1182

Mareen Patzelt (FM) on Turun yliopiston väitöskirjatutkija, jonka erikoisala on lukustrategioiden oppiminen ja opettaminen eri kielissä. orcid.org/0000-0002-5047-1789

Kalle Puolakka (FT) on estetiikan dosentti Helsingin yliopistossa. orcid.org/0000-0002-3606-7501

Anne Riippa (FT) on käännöstieteen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. orcid.org/0000-0002-3817-7923

Riikka Rossi (FT) on kotimaisen kirjallisuuden professori Helsingin yliopistossa. orcid.org/0000-0003-2386-8905

Sara Routarinne (FT) on suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen professori Turun yliopistossa. orcid.org/0000-0002-7358-1219

Kaisu Rättyä (FT, KT) on kirjallisuuskasvatuksen dosentti, äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopistonlehtori Tampereen yliopistosta. orcid.org/0000-0002-2454-1472

Henri Satokangas toimii suomen kielen tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa. orcid.org/0000-0003-1737-1556

Maija Saviniemi (FT) on suomen kielen yliopistonlehtori Oulun yliopistossa. Hänen yhtenä mielenkiinnonkohteenaan on valtakunnallisessa Kielipankissa julkaistu sähköinen ”Oulun yliopiston Päätalo-kokoelma” -tekstikorpus. orcid.org/0000-0003-2977-1143

Erkki Sevänen (FT, YTT) on kirjallisuuden emeritusprofessori Itä-Suomen yliopistossa. orcid.org/0000-0001-5227-4511

Sara Sintonen (MuT) on vanhempi yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa ja toimii määräaikaisena professorina Turun yliopistossa. orcid.org/0000-0003-1157-0116

Jolin Slotte on Åbo Akademin väitöskirjatutkija, jonka erikoisalat ovat kirjallisuudentutkimus ja lukemistutkimus.

Sari Sulkunen (FT) toimii Jyväskylän yliopistossa suomen kielen apulaisprofessorina alanaan monilukutaito. orcid.org/0000-0003-2790-8951

Roosa Suomalainen (FM) on väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa ja työskentelee yliopisto-opettajana Turun yliopistossa. Lisäksi hän on äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettaja. orcid.org/0000-0002-8081-5917

Minna Sääskilahti (FT) työskentelee äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa. Hänen erikoisalaansa on tekstintutkimus sekä äidinkielen ja kirjallisuuden ainedidaktiikan tutkimus.

Karoliina Talvitie-Lamberg (VTT) työskentelee Jyväskylän yliopistossa journalistiikan ja viestinnän apulaisprofessorina alanaan mediatutkimus ja monilukutaito. orcid.org/0000-0003-0697-0385

Anne Tiermas on suomen kielen väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. orcid.org/0000-0002-6475-6101

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top