Kirjat

Teemu Häkkinen, Miina Kaarkoski & Jouni Tilli (toim.)

Maanpuolustustahto Suomessa

Maanpuolustustahto Suomessa

Kustantajan hinta

35,00 

Teemu Häkkinen, Miina Kaarkoski & Jouni Tilli (toim.)

Maanpuolustustahto Suomessa

Käsitykset maanpuolustustahdon vahvistumisesta tai heikkenemisestä ovat julkisuudessa perustuneet kyselytutkimuksiin. Maanpuolustustahto Suomessa haastaa tämän vakiintuneen lähestymistavan. Se on ensimmäinen laaja yleisesitys, jossa puolustustahtoa tarkastellaan niin historiallisesti, poliittisesti kuin sosiologisestikin koko itsenäisyyden ajalta.

Kysymykset turvallisuudesta ja ulkopolitiikasta herättävät Suomessa voimakkaita tunteita, ja maanpuolustustahtoa käsittelevät uutiset saavat huomattavan paljon näkyvyyttä. Mitä puolustustahdolla oikeastaan tarkoitetaan?

Käsitykset maanpuolustustahdon vahvistumisesta tai heikkenemisestä ovat julkisuudessa perustuneet kyselytutkimuksiin. Maanpuolustustahto Suomessa haastaa tämän vakiintuneen lähestymistavan. Se on ensimmäinen laaja yleisesitys, jossa puolustustahtoa tarkastellaan niin historiallisesti, poliittisesti kuin sosiologisestikin koko itsenäisyyden ajalta. Millä tavalla sitä rakennettiin 1920-luvulla ja sotien aikana? Miten pasifismin nousu, kylmän sodan päättyminen ja naisten vapaaehtoinen asepalvelus ovat muuttaneet käsityksiä maanpuolustuksesta?

Teos tarjoaa syvällistä perustietoa muun muassa asevelvollisuutta ja sotilaallista liittoutumattomuutta koskevaan keskusteluun sekä ammattilaisille että turvallisuuskysymyksiä pohtiville kansalaisille. Tuore ja ennakkoluuloton lähestymistapa auttaa hahmottamaan, miksi maanpuolustustahto on edelleen niin ajankohtainen suomalaisessa rauhanajan yhteiskunnassa.

Kirjoittajat / toimittajat

Teemu Häkkinen

Teemu Häkkinen on filosofian tohtori, joka työskentelee tutkijana Jyväskylän yliopistossa. Häkkisen kiinnostuksen kohteita ovat parlamentti- ja käsitehistoria sekä aseellisen konfliktin ja poliittisen päätöksenteon väliset rajapinnat.

Miina Kaarkoski

Miina Kaarkoski on filosofian tohtori. Hän työskentelee tutkijana Jyväskylän yliopistossa. Kaarkosken tutkimuskohteita ovat poliittinen kielenkäyttö sekä parlamentti- ja käsitehistoria puolustuspolitiikassa ja ympäristöpolitiikassa.

Jouni Tilli

Jouni Tilli, YTT, on valtio-opin dosentti. Hän työskentelee tutkijana Jyväskylän yliopistossa. Tillin tutkimuksen kohteita ovat poliittinen ja uskonnollinen vallankäyttö sekä historiapolitiikka. Näitä ilmiöitä hän lähestyy retoriikan näkökulmasta.

Muut kirjoittajat

Linda Hart on valtiotieteiden tohtori. Hän työskentelee sotilassosiologian tutkijana Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hän on aiemmin tehnyt oikeus- ja perhesosiologista tutkimusta ja opettanut sosiaalitieteitä Helsingin ja Turun yliopistoissa. Tällä hetkellä hän tutkii vapaaehtoista maanpuolustusta ja kansalaisille suunnattua maanpuolustustietoa.

Pasi Jalkanen on sotatieteiden maisteri ja yleisesikuntaupseeri Maanpuolustuskorkeakoulusta. Yleisesikuntaupseerikurssinsa diplomityön hän laati kansalaisten maanpuolustussuhteesta sotilassosiologian tieteenalalta. Hän työskentelee tällä hetkellä Maavoimien esikunnassa.

Valdemar Kallunki toimii korkeakouluyksikön johtajana Laurea ammattikorkeakoulussa. Hänen tutkimusalansa on erityisesti uskontososiologia, johon liittyvät dosentuurit hänellä on Helsingin ja Turun yliopistoissa. Hän on myös sotilassosiologian dosentti Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Teija Norri-Sederholm on dosentti ja työskentelee tutkijana Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella. Hänen tutkimusintressejään ovat maanpuolustustahto, viranomaisyhteistyö, tilannetietoisuus sekä nuorten toimijuus sosiaalisessa mediassa kansallisen turvallisuuden näkökulmasta.

Antti-Tuomas Pulkka on majuri ja oppimisympäristötutkimuksen dosentti ja toimii sotilaspedagogiikan apulaissotilasprofessorina Maanpuolustuskorkeakoulussa. Pulkka on erikoistunut motivaatioon, oppimiseen ja kvantitatiivisiin tutkimusmenetelmiin. Hänen tutkimusintressejään ovat sotilaskoulutuksen menestystekijät, opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt.

Juho Saksholm on filosofian maisteri ja toimii historian tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopistossa. Saksholm on tutkinut suomalaisten ja ruotsalaisten kuusikymmentäluvun radikaaliliikkeiden ylirajaisia yhteyksiä, julkista keskustelua ja poliittisia käsitteitä.

Mikko Salasuo on talous- ja sosiaalihistorian dosentti. Hän toimii vastaavana tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa. Hänen tutkimusaiheitaan ovat muun muassa nuoruuden historia, nuorten vapaa-aika ja harrastaminen, ala- ja erilliskulttuurit sekä päihdekulttuurit.

Ville Sarkamo on filosofian tohtori Jyväskylän yliopistossa ja hänen kiinnostuksen kohteensa ovat 1700-luvun ja 1900-luvun sotien kulttuurihistoria. Sarkamo tutkii sotiin liittyviä mentaalisia ilmiöitä, soturiutta ja yhteisöjen kunniakäsityksiä, rituaaleja ja symboleja sekä menneisyyden käyttöä, aikakäsityksiä ja sukupolvien ketjuja.

Teemu Tallberg toimii sotilassosiologian professorina Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hän on viime vuosina tutkinut muun muassa kansalaisten maanpuolustussuhdetta (TAHTO ja TAHTO2 -projektit) sekä maanpuolustustiedon rakentumista ja levittämistä (MAPS1-hanke).

Emmi Villman on etnologiasta ja antropologiasta valmistunut filosofian maisteri. Tällä hetkellä Villman toimii projektitutkijana Jyväskylän yliopistossa Varkauden kaupungin aineetonta teollista kulttuuriperintöä tutkivassa hankkeessa. Villman on tutkinut myös sukupuolidiskursseja ja -representaatioita elokuvissa.

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top