Kirjat

Kaarina Mönkkönen, Taru Kekoni & Aini Pehkonen (toim.)

Moniammatillinen yhteistyö

Vaikuttava vuorovaikutus sosiaali- ja terveysalalla

9789523450127

Kustantajan hinta

32,00 

Kaarina Mönkkönen, Taru Kekoni & Aini Pehkonen (toim.)

Moniammatillinen yhteistyö

Vaikuttava vuorovaikutus sosiaali- ja terveysalalla

Moniammatillinen yhteistyö kuvaa eri alojen tutkijoiden ja ammattilaisten näkökulmista, miksi ammattien välinen sujuva yhteistyö on tärkeä osa sosiaali- ja terveysalojen ammattitaitoa, työn kehittämistä ja koulutusta.

Moniammatillisissa hoito- ja palveluketjuissa riskien ennakoiminen edellyttää ammattilaisten tiivistä yhteistyötä. Liian usein asiakkaan tilanteesta muodostettava kokonaiskuva on kuitenkin sirpaleinen ja asiakas ongelmineen jää sivurooliin. Hierarkiat, kilpailu ja jännitteet sekä puutteellinen ymmärrys toisen ammattilaisen työnkuvasta ovat saumattoman yhteistyön esteitä.

Moniammatillinen yhteistyö kuvaa eri alojen tutkijoiden ja ammattilaisten näkökulmista, miksi ammattien välinen sujuva yhteistyö on tärkeä osa sosiaali- ja terveysalojen ammattitaitoa, työn kehittämistä ja koulutusta. Yhteistyö, rajojen ylittäminen ja verkostoituminen korostuvat alan murroksissa ja palveluiden digitalisoituessa.

Teoksessa perehdytään käytännön monitieteisiin tutkimus- ja koulutushankkeisiin. Teos tarjoaa raikkaita näkökulmia sosiaali- ja terveysalojen sekä opetusalan tutkijoille ja opiskelijoille. Se sopii myös ammatillisen osaamisen ja monitoimijaisten palvelujen kehittämiseen.

Kirjoittajat / toimittajat

Taru Kekoni

Taru Kekoni, YTT, on sosiaalityön yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopistossa.

Kaarina Mönkkönen

Kaarina Mönkkönen, YTT, dos, on vanhempi yliopistolehtori Itä-Suomen yliopistossa. Hän tutkii ihmisten välistä yhteistoimintaa niin asiakastyössä, työyhteisöissä kuin moniammatillisessa työssäkin ja toimii kouluttajana.  

Aini Pehkonen

Aini Pehkonen, VTT, hoitaa sosiaalityön professuuria (ma.) Itä-Suomen yliopistossa.

Muut kirjoittajat

Miina Arajärvi, YTM, työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa Operatiivisen toiminnan ohjauksen yksikössä erikoissuunnittelijana sote-tiedonhallintaan liittyvissä hankkeissa ja projekteissa.

Jukka Hirvonen, YTM, FM, toimii sosiaalityöntekijänä Rautalammin kunnassa, vastuualueenaan perhepalvelut sekä lastensuojelu.

Anna-Elina Hovatta, AMK, on toimintaterapeutti ja työskentelee erikoissairaanhoidossa psykiatrista avohoitoa tarvitsevien potilaiden kanssa.

Anneli Hujala, FT, on yliopistotutkija Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella.

Anne-Mari Jaakola, VTM, toimii yliopisto-opettajana Turun yliopiston sosiaalityön oppiaineessa.

Riitta-Liisa Kinni, YTT, toimii yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa sosiaalityön oppiaineessa.

Sanna Laulainen, YTT, hoitaa sosiaalihallintotieteen professuuria (ma.) Itä-Suomen yliopistossa.

Leena Leinonen, YTM, toimii sosiaalityön yliopisto-opettajana Itä-Suomen yliopistossa.

Kaisa Martikainen, YTL, toimii sosiaalialan opettajana Savon ammattiopistossa ja on Itä-Suomen yliopiston jatkokoulutettavana.

Katri Salokangas, LL, on yleislääketieteen erikoislääkäri ja toimii Itä-Suomen yliopistossa yleislääketieteen kliinisenä opettajana.

Nina Tusa, LL, on yleislääketieteen erikoislääkäri ja perhelääkäri. Hän toimii yleislääketieteen kliinisenä opettajana Itä- Suomen yliopistossa vastaten erityisesti erikoislääkärikoulutuksesta.

Profiam Sosiaalipalvelut Oy:n henkilöstö. Yritys  tuottaa moniammatillisia lastensuojelun avopalveluita kuntien työn tueksi.

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top