Kirjat

Leena Åkerblad & Riitta Seppänen-Järvelä

Monimenetelmällinen tutkimus

Opas suunnitteluun ja toteutukseen

Monimenetelmällinen tutkimus -kansikuva

Kustantajan hinta

34,00 

Leena Åkerblad & Riitta Seppänen-Järvelä

Monimenetelmällinen tutkimus

Opas suunnitteluun ja toteutukseen

Monimenetelmällisellä tutkimuksella tarkoitetaan sekä laadullisten että määrällisten aineistojen ja menetelmien yhdistämistä samaan tutkimustyöhön. Monimenetelmällisyys on hyvä valinta tutkittaessa moniulotteisia ilmiöitä. Teos auttaa tunnistamaan tällaisen tutkimusotteen potentiaalin ja inspiroi hyödyntämään sitä mahdollisimman hedelmällisesti.

Monimenetelmällisellä tutkimuksella tarkoitetaan sekä laadullisten että määrällisten aineistojen ja menetelmien yhdistämistä samaan tutkimustyöhön. Monimenetelmällisyys on hyvä valinta tutkittaessa moniulotteisia ilmiöitä. Tällöin lisäarvo syntyy keskenään erilaisten näkökulmien ja aineistojen systemaattisesta mutta luovasta yhdistämisestä.

Monimenetelmällinen tutkimus auttaa tunnistamaan tällaisen tutkimusotteen potentiaalin ja inspiroi hyödyntämään sitä mahdollisimman hedelmällisesti. Se myös analysoi konkreettisesti tutkimustyön eri vaiheita. Teoksen ytimessä on integroiva tutkimusprosessi, jossa toteutuu innovatiivinen ja rohkea aineistojen yhdistäminen sekä niiden välinen aito vuoropuhelu.

Kattavasti monimenetelmällisen tutkimuksen perusteita luotaava teos on suunniteltu niin, että se hyödyttää sekä opinnäytetyötään tekeviä opiskelijoita ja aloittelevia tutkijoita että jo pidempään tutkijana toimineita ja ryhmässä työskenteleviä. Se auttaa myös analysoimaan ja arvioimaan muita monimenetelmällisiä tutkimuksia. Teos soveltuu muun muassa sosiaali-, terveys- ja kasvatustieteisiin sekä psykologian ja kauppatieteiden aloille.

Kirjoittajat / toimittajat

Riitta Seppänen-Järvelä

Riitta Seppänen-Järvelä, VTT, on dosentti ja tutkimusprofessori Kelan tutkimusyksikössä. Hän on kehitellyt moninäkökulmaista ja -menetelmällistä arviointi- ja implementaatiotutkimusta erityisesti kuntoutuksen parissa.

Leena Åkerblad

Leena Åkerblad, YTT, PsM, on tutkija Jyväskylän yliopistossa. Hän on kiinnostunut työelämän marginaaleista, inklusiivisen työelämän edistämisestä sekä tutkimusmenetelmien luovasta soveltamisesta yhteiskunta- ja sosiaalitieteissä.

Saatat myös pitää...

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top