Kirjat

Matti Häyry, Tuija Takala & Johanna Ahola-Launonen (toim.)

Oikeudenmukaisuuden ongelma

Oikeudenmukaisuuden ongelma

Kustantajan hinta

34,00 

Matti Häyry, Tuija Takala & Johanna Ahola-Launonen (toim.)

Oikeudenmukaisuuden ongelma

Oikeudenmukaisuuden ongelma selvittää eri tieteenalojen näkökulmasta, millä tavoin erilaiset oletukset ihmisluonnosta, arvoista ja yhteiskunnasta määrittävät käsityksiä oikeudenmukaisuudesta.

Tuloerot, maahanmuutto ja yhdenvertaisuuden vaatimukset hiertävät poliittisessa keskustelussa. Oikeudenmukaisuuden tarpeesta on helppo olla samaa mieltä, mutta usein ihmiset eivät tarkoita oikeudenmukaisuudella samaa asiaa.

Oikeudenmukaisuuden ongelma selvittää eri tieteenalojen näkökulmasta, millä tavoin erilaiset oletukset ihmisluonnosta, arvoista ja yhteiskunnasta määrittävät käsityksiä oikeudenmukaisuudesta. Teos luo historiallisen katsauksen oikeudenmukaisuusajattelun kehittymiseen ja pohtii, mitä kaikkea oikeudenmukaisuus voi tarkoittaa.

Teoksessa tarkastellaan myös sosiaalipolitiikan, työelämän, kansainvälisten suhteiden ja maanpuolustuksen yhteydessä ilmeneviä oikeudenmukaisuuskysymyksiä.

Kirjoittajat / toimittajat

Johanna Ahola-Launonen

Johanna Ahola-Launonen, VTM, LuK, viimeistelee väitöskirjaansa Helsingin yliopistossa.  Hänen tutkimusteemansa keskittyvät vastuun filosofiaan, bioetiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan.

Matti Häyry

Matti Häyry, VTT, FM, on johtamisen filosofian professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Tuija Takala

Tuija Takala, FT, MA, toimii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tutkimuspäällikkönä Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa Biotalous ja oikeudenmukaisuus.

Muut kirjoittajat

Anneli Aejmelaeus, TT, Vanhan testamentin sekä Lähi-idän kulttuurin ja kirjallisuuden professori (emerita), Helsingin yliopisto.

Marko Elovainio, VTT, psykologian professori, Helsingin yliopisto.

Heikki Ervasti, VTT, sosiaalipolitiikan professori, Turun yliopisto.

Pertti Haaparanta, Ph.D, kansainvälisen talouden professori, Aalto- yliopiston kauppakorkeakoulu.

Sirkku Hellsten, VTT, vanhempi tutkija, Pohjoismainen Afrikka-instituutti, Uppsala, käytännöllisen filosofian dosentti, Helsingin yliopisto.

Seppo Hentilä, VTT, poliittisen historian professori (emeritus), Helsingin yliopisto.

Kaisa Herne, VTT, valtio-opin professori, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu.

Aki-Mauri Huhtinen, johtamisen sotilasprofessori, Maanpuolustuskorkeakoulu, dosentti, Helsingin, Lapin, Tampereen teknillinen ja Jyväskylän yliopisto.

Jaakko Hämeen-Anttila, arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori, Edinburghin yliopisto (The University of Edinburgh).

Raija Julkunen, YTT, dosentti, yhteiskuntapolitiikan lehtori (emerita), Jyväskylän yliopisto.

Maijastina Kahlos, FT, latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden dosentti, yliopistotutkija, Helsingin yliopisto.

Simo Knuuttila, TT, teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian professori (emeritus), Helsingin yliopisto.

Laura Kolbe, FT, Euroopan historian professori, Helsingin yliopisto.

Pia Letto-Vanamo, OTT, professori, dekaani, oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Karmela Liebkind, VTT, sosiaalipsykologian professori (emerita), Helsingin yliopisto.

Pekka Myrskylä, VM, Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö (eläkkeellä).

Juho Saari, VTT, MA (Econ.), sosiaali- ja terveyspolitiikan professori, Tampereen yliopisto, hyvinvointisosiologian osa-aikainen professori, Itä-Suomen yliopisto.

Teemu Tallberg, FT, sotilassosiologian professori, Maanpuolustuskorkeakoulu.

Simo Vehmas, KT, erityispedagogiikan professori, Tukholman yliopisto (Stockholms universitet).

Marianna Virtanen, PsT, PhD, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos.

Annamari Vitikainen, filosofian apulaisprofessori, Tromssan yliopisto (UiT – The Arctic University of Norway).

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top