Kirjat

Senja Laakso & Riikka Aro (toim.)

Planeetan kokoinen arki

Askelia kestävämpään politiikkaan

Planeetan kokoinen arki

Kustantajan hinta

34,00 

Senja Laakso & Riikka Aro (toim.)

Planeetan kokoinen arki

Askelia kestävämpään politiikkaan

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumisella on kiire. Planeetan kokoinen arki auttaa ymmärtämään, miten moninaisilla tavoilla jokapäiväinen elämä, sitä määrittävä politiikka sekä taustalla vaikuttavat ajattelutavat kytkeytyvät ympäristökriiseihin.

Kirjan tiedot

2022
ISBN 9789523451650
Sidottu
327 sivua, kuvitettu
KL 50.1
Kansi: Satu Kontinen

Kasvun rajat, ilmastohätätila ja kuudes joukkosukupuutto ovat asioita, joilta kukaan ei voi sulkea silmiään. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumisella on kiire. Tähän tarvitaan kestävyysmuutosta: ihmisen toiminnan on kunnioitettava planeettamme reunaehtoja samalla, kun kaikille turvataan mahdollisuus elää hyvää, perustarpeet tyydyttävää elämää.

Planeetan kokoinen arki auttaa ymmärtämään, miten moninaisilla tavoilla jokapäiväinen elämä, sitä määrittävä politiikka sekä taustalla vaikuttavat ajattelutavat kytkeytyvät ympäristökriiseihin. Monitieteisessä teoksessa käsitellään esimerkiksi asumista, syömistä ja liikkumista sekä pohditaan keinoja lievittää niiden ympäristövaikutuksia – ja samalla parantaa niin ihmisten kuin luonnonkin hyvinvointia.

Yksilön vastuuta alleviivaavassa yhteiskunnassa yksittäinen ihminen voi kokea uupumusta ja voimattomuutta muutostarpeen valtavuuden äärellä. Tämä teos korostaa yhteisöllisen toiminnan merkitystä. Yhdessä toimiminen on paitsi voimaannuttavaa myös tutkitusti vaikuttavaa.

Kirjoittajat / toimittajat

Riikka Aro

Riikka Aro, YTT, FM, on sosiaalitieteiden tutkijatohtori Jyväskylän yliopistossa. Kuva: Jyväskylän yliopisto.

Senja Laakso

Senja Laakso, FT, on sosiologian dosentti Jyväskylän yliopistossa sekä kestävän kulutuksen tutkijatohtori Helsingin yliopistossa.

Muut kirjoittajat

Veikko Eranti, VTT, FM, on kaupunkisosiologian apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimusaiheitaan ovat osallistuminen, demokratia ja politiikka niin kaupungissa kuin sosiaalisessa mediassa. Eranti toimii Centre for Sociology of Democracyn toisena johtajana.

Maija Faehnle, FT, MMM, on erikoistutkija Suomen ympäristökeskuksessa. Hän tutkii ja kehittää yhteistoiminnallisen hallinnan käytäntöjä tutkimuksen ja käytännön rajapinnassa erityisesti kaupunkiseuduilla. Hän tuntee erityisesti osallisuuden, aktivismin ja kansalaisyhteiskunnan muutoksen kysymyksiä.

Yrjö Haila, FT, toimi vuosina 1995–2014 ympäristöpolitiikan professorina Tampereen yliopistossa. Hän on julkaissut yksin ja yhteistyössä seitsemän kirjaa sekä runsaat 300 tutkimuksellista artikkelia ekologiasta ja ympäristökysymyksistä.

Tuuli Hirvilammi, VTT, on sosiaalipolitiikan yliopistotutkija Tampereen yliopistossa. Hän tutkii hyvinvointivaltion muutosta, kestävää hyvinvointia ja kestävän talouden sekä uudenlaisen ekososiaalisen politiikan mahdollisuuksia.

Eeva Houtbeckers, KTT, tutkii apurahalla työtä ja toimeentuloa kasvutalouden jälkeen. Hän on Untame-tutkimuskollektiivin perustajajäsen. Hänellä on affiliaatio Aalto-yliopiston muotoilun laitokselle.

Roope Kaaronen, VTT, on tutkijatohtori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii kulttuurievoluutiota, kognitiota ja käyttäytymistieteitä kestävyystieteen näkökulmasta. Hän on kirjoittanut viime vuosina myös riskienhallinnasta ja kaupunkisuunnittelusta.

Minna Kaljonen, HT, on tutkimusprofessori Suomen ympäristökeskuksessa. Hän tutkii oikeudenmukaista kestävyysmurrosta ja ympäristöpolitiikkaa. Hänen empiirinen tutkimuksensa on keskittynyt kestäviin ruokajärjestelmiin.

Galina Kallio, KTT, työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa ja on Untame-tutkimuskollektiivin perustajajäsen. Hän tutkii omaehtoista taloutta, vaihtoehtoisia organisoitumisen tapoja sekä ihmisten ja muunlajisten välisiä suhteita. Hänen empiirinen tutkimuksensa keskittyy paikalliseen ruokatalouteen ja uudistavaan maatalouteen.

Linda Karjalainen, FM, on kestävyysmurroksen tutkija Suomen ympäristökeskuksessa sekä tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston ympäristöalan tieteidenvälisessä tohtoriohjelmassa. Hän on keskittynyt erityisesti kestävään liikenteeseen, ihmisten liikkumiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen sekä sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen kaupunkiseuduilla.

Teea Kortetmäki, FT, on yhteiskuntatieteiden sekä filosofian tutkija Jyväskylän yliopiston JYU.Wisdom-yhteisössä. Hän on tutkinut erityisesti oikeudenmukaista kestävyysmurrosta, ruokajärjestelmiä ja ympäristöetiikkaa.

Michael Lettenmeier, TaT, on Aalto-yliopiston tutkijatohtori ja D-mat oy:n toimitusjohtaja. Hän on kehittänyt yhden planeetan elämäntavan konsepteja ja työkaluja, kuten jalanjälkilaskureita, kestävien elämäntapojen kiihdyttämöitä ja Ilmastopalapeliä.

Jari Lyytimäki, FT, tutkii laaja-alaisesti kestävyyskysymyksiä ympäristönäkökulmista. Hän työskentelee Suomen ympäristökeskuksessa ja on ympäristönsuojelutieteen dosentti Helsingin yliopistossa.

Ville Lähde, FT, on itsenäisen monitieteisen BIOS-tutkimusyksikön tutkija, tietokirjailija ja niin & näin -lehden toimittaja. Hän on kirjoittanut viime vuosina muun muassa ruokajärjestelmän ongelmista, luonnonvarojen ylikulutuksesta sekä luontokäsitteiden ja -käsitysten eroista.

Ilmo Massa, VTT, on Helsingin yliopiston ympäristöpolitiikan emeritusprofessori. Hän on toimittanut ja kirjoittanut energiakysymyksiin, ekomodernisaatioon, arkielämän ympäristöpolitiikkaan, yhteiskuntatieteelliseen ympäristöteoriaan ja tieteidenväliseen ympäristötutkimukseen liittyviä teoksia ja artikkeleita.

Mari Niva, FT, on kuluttajatutkimuksen professori Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuskohteitaan ovat kestävä ja poliittinen kulutus sekä kulutuksen, erityisesti ruoan kulutuksen, kulttuuriset merkitykset ja sosiaaliset käytännöt.

Riikka Paloniemi, FT, johtaa käyttäytymisen muutos -ryhmää Suomen ympäristökeskuksessa. Hän tutkii luonnonsuojelupolitiikan uudistumista, kestävyysmurrosta, osallisuutta ja tutkitun tiedon vaikuttavuutta. Paloniemi on dosentti Helsingin yliopistossa.

Taru Peltola, HT, työskentelee sosiaalisen kestävyyden apulaisprofessorina Itä-Suomen yliopistossa ja Suomen ympäristökeskuksessa. Hän on tutkinut ympäristöpolitiikan tietokäytäntöjä, tietoa koskevia kiistoja ja yhteistoiminnallista tiedon tuotantoa Suomessa ja Ranskassa.

Anna Pulkka, YTM, tekee väitöskirjaa ilmastoviestinnästä Helsingin yliopistolla ja työskentelee ilmastoviestintätutkimuksen popularisoinnin parissa. Pulkka on toiminut yli kymmenen vuotta ilmasto- ja ympäristöliikkeissä.

Jenny Rinkinen, KTT, tutkii kulutuksen ja käytäntöjen muutosta erityisesti energiaan, asumiseen ja ruokaan liittyen. Hän työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa.

Marja Salo, FT, on tutkija Suomen ympäristökeskuksessa. Hänen tutkimusalaansa on kotitalouksien kulutus, kulutuksen hiilijalanjälki ja ohjauskeinot. Salo on ollut mukana kehittämässä kulutuksen jalanjälkilaskureita.

Petri Tapio, MTT, toimii tulevaisuudentutkimuksen professorina Turun yliopistossa. Hän on tutkinut muun muassa asiantuntijoiden ja kansalaisten tulevaisuuskuvia liikenteestä sekä energian ja ruoan kulutuksesta ja tuotannosta.

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top