Kirjat

Kalle Juuti, Jari Lavonen & Katariina Salmela-Aro (toim.)

Projektioppiminen luonnontieteissä

Projektioppiminen luonnontieteissä

Kustantajan hinta

34,00 

Kalle Juuti, Jari Lavonen & Katariina Salmela-Aro (toim.)

Projektioppiminen luonnontieteissä

Maailman muuttuessa nopeasti tarvitaan yhä syvempää ja monipuolisempaa ymmärrystä maapallon ilmiöistä, lainalaisuuksista ja niitä kuvaavista malleista. Millä tavalla opiskelijat saataisiin innostumaan luonnontieteiden oppimisesta? Projektioppiminen luonnontieteissä esittelee opetukseen soveltuvan projektioppimisen mallin.

Kirjan tiedot

2022
ISBN 9789523451872
Nidottu
316 sivua
KL 38.295
Kansi: Jussi Jääskeläinen

Motivaatio ja sen kehittyminen ovat oppimisen kannalta tärkeitä. Maailman muuttuessa nopeasti tarvitaan yhä syvempää ja monipuolisempaa ymmärrystä maapallon ilmiöistä, lainalaisuuksista ja niitä kuvaavista malleista. Millä tavalla opiskelijat saataisiin innostumaan luonnontieteiden oppimisesta?

Projektioppiminen luonnontieteissä esittelee opetukseen soveltuvan projektioppimisen mallin, joka ottaa huomioon oppimiseen ja motivaatioon liittyvää kasvatuspsykologista tutkimustietoa. Projektioppiminen on konkreettinen keino, jonka avulla voidaan uudistaa luonnontieteiden opetusta. Opiskelijoiden innostus opiskella ja hyvinvointi lisääntyvät, kun heidät ohjataan laatimaan tuotoksia, jotka perustuvat yhdessä esitettyihin kysymyksiin, kerättyyn aineistoon, tulosten analysointiin ja selitysmallien luomiseen sekä tiedon jakamiseen.

Teos tarjoaa ideoita oppituntien ja laajojen monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja oppimisen arviointiin. Se on tarkoitettu kaikille opetuksen uudistamisesta kiinnostuneille tutkijoille ja opettajille sekä erityisesti luonnontieteiden opettajaksi opiskeleville.

Kirjoittajat / toimittajat

Kalle Juuti

Kalle Juuti, KT, toimii apulaisprofessorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.

Jari Lavonen

Jari Lavonen, FT, on fysiikan ja kemian didaktiikan professori Helsingin yliopistossa. Hän toimii Opettajankoulutusfoorumin sekä Ylioppilastutkintolautakunnan puheenjohtajana.

Katariina Salmela-Aro

Katariina Salmela-Aro, PsT, on akatemiaprofessori Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.

Muut kirjoittajat

Laura Ahola on koulutukseltaan biologian ja maantieteen opettaja. Hän toimii Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa projektisuunnittelijana. Hänen tehtävänään on esimerkiksi verkko-oppimisympäristöjen suunnittelu.

Annika Ampuja on Espoon Viherlaakson lukion fysiikan ja matematiikan lehtori ja mukana PIRE-hankkeessa vuodesta 2018 alkaen. Fysiikan opettajana Ampuja on erityisen kiinnostunut ICT:n käytöstä luontevana osana fysiikan lukio-opetusta. Lisäksi hän on käyttänyt flipped learning -menetelmää ja osallistanut opiskelijoita kurssien suunnitteluun ja arviointimenetelmien valintaan.

Matti Heikkinen toimii fysiikan ja matematiikan lehtorina Otaniemen lukiossa. Hän on ollut lukion opettajana noin 20 vuotta. Heikkinen on ollut mukana PIRE-hankkeessa vuodesta 2019, ja lisäksi hän on kiinnostunut teknologiasta ja yrittäjyyskasvatuksesta. Heikkinen on opettanut lukiossa myös ohjelmointia ja ollut suunnittelemassa erilaisia korkeakouluyhteistyökursseja elektroniikan, Unity-peliohjelmoinnin, robotiikan ja kvanttilaskennan alalla.

Annikka Ilvessalmi toimii fysiikan ja matematiikan lehtorina Tapiolan lukiossa Espoossa. Hän on ollut lukion opettajana noin 20 vuotta. Ilvessalmi on ollut mukana PIRE-hankkeessa vuodesta 2018 lähtien. Fysiikassa hänen erityisenä intohimonaan on tähtitiede ja avaruus, ja tämän alan koulutukseen ja tutkimukseen Ilvessalmi onkin osallistunut muun muassa Euroopan avaruusjärjestön (ESA) toiminnassa.

Johanna Jauhiainen on fysiikan lehtori Helsingin normaalilyseossa. Hän on ollut mukana opetuksen tutkimus- ja kehittämishankkeissa ja väitellyt kasvatustieteestä.

Jussi Järvinen tekee väitöskirjaa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänen väitöstutkimuksensa tarkastelee tunteita ja sitoutumista opiskelussa tilannekohtaisella tasolla.

Tiia Karpin toimii kemian ja fysiikan lehtorina Helsingin normaalilyseossa. Hän on toiminut yläkoulun ja lukion opettajana noin 17 vuotta, joista viimeiset 13 vuotta Helsingin normaalilyseossa opettajankouluttajana sekä kemiassa että fysiikassa. Karpin on toiminut oppikirjailijana yläkoulun kemian Hehku-kirjasarjassa. Karpin on tehnyt tutkimusyhteistyötä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen osaston kanssa vuodesta 2014 lähtien.

Merike Kesler toimii Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa luonnontieteiden didaktiikan lehtorina. Hänellä on lähes 20 vuoden kokemus tiedekasvatuksen ja luonnontieteiden opetuksen kehittämishankkeista. Keslerin tutkimusaiheet liittyvät muun muassa opettajien ammatilliseen kehittymiseen ja opetusmenetelmien kuten luovan ongelmanratkaisun hyödyntämiseen ja kehittämiseen opettajankoulutuksessa.

Timo Kärkkäinen on toiminut fysiikan ja matematiikan lehtorina ja opetusharjoittelijoiden ohjaavana opettajana Helsingin normaalilyseossa vuodesta 1986 lähtien. Hän on osallistunut moniin kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin yhdessä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen ja fysiikan laitoksen tutkijoiden kanssa. PIRE-hankkeessa Kärkkäinen on ollut mukana vuodesta 2016.

Taina Makkonen toimii fysiikan ja kemian lehtorina Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Hän on opettanut fysiikkaa ja kemiaa yli 20 vuotta ja toiminut nykyisessä tehtävässään myös opetusharjoittelun ohjaajana. Tällä hetkellä hän tekee väitöskirjaa kasvatustieteestä. Tutkimuksen aiheena ovat lahjakkaiden lukiolaisten fysiikan oppimiseen ja lahjakkuuden kehittymiseen vaikuttavat tekijät. PIRE-hankkeessa Makkonen on ollut mukana vuodesta 2016.

Ari Myllyviita on kemian ja matematiikan lehtori ja opettajankouluttaja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Myllyviita on laajaa suosiota saaneen kemian opettajien Facebookin vertaisryhmän perustaja. Hän on toiminut kemian opettajien kouluttajana yli 10 vuotta teemoinaan tietoja viestintätekniikka kemian opetuksessa, molekyylimallinnus, tiedekäytännöt kemian opetuksessa, spektroskopia ja MarvinSketch. Kahdesta viimeksi mainitusta hän on myös laatinut oppikirjat lukiolaisten ja opettajien käyttöön. Hänellä on omat kotisivut osoitteessa www.myllyviita.fi.

Anu Penttilä on kemian, fysiikan ja matematiikan aineenopettaja, joka on opettanut yli 20 vuotta sekä yläkoulussa että lukiossa. Viimeiset 15 vuotta hän on opettanut lähes ainoastaan lukion kemiaa. Helmikuun 2021 alussa Penttilä siirtyi Helsingin yliopistolle tohtorikoulutusohjelmaan. Penttilä toimii myös Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n hallituksessa. Penttilää kiinnostavat monet erilaiset opetukseen liittyvät projektit.

Tiina Ranta-aho on fysiikan ja matematiikan päätoiminen tuntiopettaja ja opettajankouluttaja Helsingin normaalilyseossa. Hän on ollut mukana monissa opetuksen tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Xin Tang on tutkijatohtori Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Tohtoriopintojensa aikana Jyväskylän yliopistossa hän tutki opetuskäytäntöjä ja lukutaidon kehittymistä alakoulussa. Nykyään Tangin kiinnostuksen kohteina ovat muun muassa oppilaiden motivaatioon liittyvät tunteet (erityisesti uteliaisuus ja sisukkuus), sitoutuminen, hyvinvointi ja osallisuus sekä näiden yhteys oppimisympäristöihin ja opetuskäytänteisiin.

Miikka Turkkila tekee väitöskirjaa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hän tutkii yhteistyötä fysiikan kokeellisessa työskentelyssä verkostoanalyysin avulla käyttäen uusmaterialistista lähestymistapaa. Lisäksi Turkkila on kiinnostunut tutkimusmetodien ja -teknologioiden kehittämisestä tiedekasvatuksen tutkimisessa.

Milla Unkuri opettaa fysiikkaa ja matematiikkaa Otaniemen lukiossa. Hän on ollut mukana PIRE-hankkeessa vuodesta 2019 ja hän on kiinnostunut kehittämään käsitteiden syvällistä ymmärrystä tukevaa opetusta.

Katja Upadyaya on kasvatuspsykologian dosentti, joka tutkii oppilaiden kouluintoa, hyvinvointia, motivaatiota ja oppimiskokemuksia Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Lisäksi Upadyaya tutkii vanhempien, opettajien ja rehtoreiden hyvinvointia, sen ennustamista ja yhteyttä oppilaiden menestymiseen.

Panu Viitanen on fysiikan lehtori Helsingin luonnontiedelukiossa. Hän on toiminut fysiikan opettajana 14 vuotta, joista viimeiset kymmenen vuotta nykyisessä työpaikassaan. Hän on ollut mukana PIRE-hankkeessa vuodesta 2016 lähtien.

Elisa Vilhunen tekee väitöskirjaa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimuksensa keskittyy akateemisten tunteiden rooliin luonnontieteiden oppimisessa ja opettamisessa, erityisesti lukion projektioppimisympäristöissä. Ennen väitöskirjan aloittamista Vilhunen toimi yläkoulun ja lukion biologian ja maantieteen aineenopettajana.

Janica Vinni-Laakso tekee väitöskirjaa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja tarkastelee tutkimuksessaan oppilaiden motivaation kehittymistä luonnontieteiden opiskelussa. Vinni-Laakson kiinnostuksen kohteina ovat oppiainearvotusten sukupuolittuneisuus ja koetut kustannukset erityisesti LUMA-aineiden opiskelussa ja se, miten ne muovaavat oppilaiden koulutuksellisia ja ammatillisia tavoitteita.

Saatat myös pitää...

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top