Kirjat

Suvi Keskinen, Minna Seikkula & Faith Mkwesha (toim.)

Rasismi, valta ja vastarinta

Rodullistaminen, valkoisuus ja koloniaalisuus Suomessa

9789523451070

Kustantajan hinta

34,00 

Suvi Keskinen, Minna Seikkula & Faith Mkwesha (toim.)

Rasismi, valta ja vastarinta

Rodullistaminen, valkoisuus ja koloniaalisuus Suomessa

Julkisessa keskustelussa on varsinkin Black Lives Matter -liikkeen myötä havahduttu suomalaisen yhteiskunnan rasismiin.  Rasismi, valta ja vastarinta käsittelee suomalaisessa yhteiskunnassa ennen ja nyt esiintynyttä rasismia ja koloniaalisuutta sekä tuo näkyviin ilmiöiden globaaleja kytköksiä.

Kirjan tiedot

2021
ISBN 9789523451070
Nidottu
Anna Sinkkonen suomentanut englannista luvut 10, 14, 17 & 19
287 sivua
KL 32.2

Mitä rasismista pitäisi tietää? Kuka rasismista voi tai saa puhua? Millaista on antirasismi?

Julkisessa keskustelussa on varsinkin Black Lives Matter -liikkeen myötä havahduttu suomalaisen yhteiskunnan rasismiin. Suomessa rasismilla ja sitä vastaan kamppailemisella on kuitenkin pitkä historia, joka usein aikaisemmin on sivuutettu.

Rasismi, valta ja vastarinta käsittelee suomalaisessa yhteiskunnassa ennen ja nyt esiintynyttä rasismia ja koloniaalisuutta sekä tuo näkyviin ilmiöiden globaaleja kytköksiä. Se esittelee rasismintutkimuksen käsitteitä esimerkein, jotka ulottuvat yläkoulun TET-harjoittelusta poliisin toimintaan. Ääneen pääsevät tutkijat ja kansalaisaktivistit, jotka avaavat nykypäivän näkökulmia rasismiin, antirasismiin ja koloniaalisuuden purkamiseen.

Teos kyseenalaistaa suomalaisuuden rodullistavat määrittelyt ja historiattoman ymmärryksen rasismista sekä tekee näkyväksi rasisminvastaista toimintaa. Se esittelee näitä teemoja yleistajuisesti ja avaa uusia näkökulmia kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kirjoittajat / toimittajat

Suvi Keskinen

Suvi Keskinen, YTT, on etnisten suhteiden professori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii rasismia median, politiikan ja hyvinvointivaltion käytännöissä sekä rasisminvastaisia kansalaisliikkeitä.

Faith Mkwesha

Faith Mkwesha, FT, on Helsingin yliopistossa työskentelevä tutkija ja luennoitsija, jonka erityisalana on kirjallisuuden, kulttuurin ja Afrikan tutkimus. Hän tutkii näitä aiheita dekoloniaalista, postkoloniaalista ja mustan feminismin näkökulmista.

Minna Seikkula

Minna Seikkula, VTT, on tutkija ja tuntiopettaja Helsingin yliopistossa. Hän tutkimuksensa keskittyy rasisminvastaisuuteen ja siirtolaisten oikeuksiin sekä näitä kysymyksiä esiin nostavaan aktivismiin.

Muut kirjoittajat

Ulkar (Ylkär) Aghayeva on azerbaidžanilaistaustainen utopisti ja intersektionaalinen feministi. Aghayeva on sosiaalisen syrjäytymiansen maisterivaiheen opiskelija Åbo Akademissa. Hän toimii Global Dignity Girls & Boys ry:n puheenjohtajana ja Fem-R:n hallituksen jäsenenä.

Aminkeng Atabong Alemanji on yliopisto-opettaja Åbo Akademissa ja tutkijatohtori Svenska social- och kommunalhögskolanissa Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa käsittelevät rasismia, antirasismia ja rasisminvastaista koulutusta.

Jasmina Amzil on Suomessa ja Pohjoismaissa rodullistetuiksi tulevien ihmisten representaatioiden laajentamiseen keskittyvän Ruskeat Tytöt ry:n toiminnanjohtaja. Hän on markkinoinnin ammattilainen ja lähes valmis kauppatieteiden maisteri, joka on viime vuosina laajentanut osaamistaan myös muun muassa tuottajan, roolittajan ja kirjoittajan tehtäviin.

Jasmin Assulin on kansainvälisen politiikan maisteriopiskelija ja antirasistisen järjestön Fem-R:n hallituksen jäsen. Hän haluaa Fem-R:n kautta olla rakentamassa yhdenvertaisempaa ja inklusiivisempaa Suomea rodullistetuille. Jasmin työskentelee viestinnän asiantuntijana Me-säätiössä sekä monimuotoisuus- ja inkluusioasiantuntijana Inklusiiv ry:ssä.

Leonardo Custódio työskentelee tutkijatohtorina Åbo Akademissa. Hän on toinen koordinaattori Anti-Racism Media Activist Alliance (ARMA Alliance) -projektissa. Custódio on perustajajäsen Activist Research Network -tutkijaverkostossa ja raster.fi-sivuston päätoimittaja.

Mona Eid on kasvatustieteiden maisteri ja opettajataustainen vapaa kirjoittaja, joka on viime vuosina vaikuttanut Ruskeat Tytöt ry:ssä ja toimittanut Kaikkien koulu? -podcast-sarjan, jossa käsitellään suomalaista koulua maahanmuuttajataustaisten ja rodullistettujen näkökulmista tutkimusten ja kokemusten valossa. Päivätyökseen Mona Eid toimii Helsingin yliopistossa suunnittelijana opiskelukyvyn tuen ja hyvinvoinnin asioissa.

Monica Gathuo suorittaa maisteriopintojaan Helsingin yliopistossa ja on toinen Anti-Racism Media Activist Alliancen (ARMA Alliance) koordinaattoreista. Hän on myös freelancer-multimediatuottaja ja yhteisöorganisoija.

Leif Hagert on toimittaja ja aktivisti. Hän toimii Romaninuorten neuvoston puheenjohtajana. Hagert on myös Rauhankasvatusinstituutin hallituksen, Punaisen ristin nuorten turvatalojen johtokunnan ja valtioneuvoston asettaman yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan jäsen.

Markus Himanen (VTM) tekee väitöskirjaa etnisestä profiloinnista ja ulkomaalaiskontrolleista Helsingin yliopistossa. Hän on perehtynyt etniseen syrjintään poliisitoiminnassa sekä maahanmuuttopolitiikkaan ja rajoihin liittyviin kysymyksiin.

Pauline Hortelano on väitöskirjatutkija Åbo Akademissa. Hän tutkii kokemuksia kotouttamistyöstä jälkikoloniaalien ja dekoloniaalien keskustelujen näkökulmasta.

Sasha Huber (CH/FI) on sveitsiläis-haitilaisen taustan omaava visuaalinen taiteilija, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Huber käsittelee työssään muistin politiikkaa ja kuulumista, erityisesti kolonialismin jälkiä elinympäristöissämme. Huber on suorittanut maisterintutkintonsa Aalto-yliopistossa Helsingissä ja tekee parhaillaan tohtorintutkintoa Zürichin yliopistoon. Vuonna 2018 Huber sai kuvataiteen valtionpalkinnon Taiteen edistämiskeskukselta.

Aminta Jobe on helsinkiläinen kasvatustieteiden opiskelija, tuleva luokanopettaja ja Students of Colourin vuoden 2020 hallituksen jäsen.

Alice Jäske on yleisen ja aikuiskasvatustieteen maisteriopiskelija ja Students of Colourin vuoden 2020 ulkosuhdevastaava. Hän on kirjoittanut pro gradu -tutkielmansa suomalaisen koulutusjärjestelmän normatiivisesta valkoisuudesta suomalaisten mixed-race-identifioituvien opiskelijoiden näkökulmasta.

Jenny Kasongo toimii Students of Colour ry:n (SOCO) puheenjohtajana. SOCO on Helsingin yliopiston poikkitieteellinen opiskelijajärjestö, jonka tavoitteena on luoda turvallinen tila etniseen tai näkyvään vähemmistöön kuuluville korkeakouluopiskelijoille, toimia vertaistuen tarjoajana ja valvoa näiden opiskelijoiden etuja.

Lina Kiviranta 

Daria Krivonos on tutkijatohtori Centre of Excellence in Law, Identity and the European Narratives (EuroStorie):ssa Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa käsittelevät työvoiman, siirtolaisuuden, sukupuolen ja rodullistamisen risteymiä.

Petra Laiti on saamelaisaktivisti ja kirjoittaja, joka työskentelee eduskunnassa poliittisena avustajana. Lisäksi Laiti on toiminut Suomen Saamelaisnuoret ry:n puheenjohtajana. Työllään hän pyrkii tuomaan saamelaisten oikeuskysymyksiä valtaväestön tietoisuuteen.

Johanna Leinonen toimii akatemiatutkijana Oulun yliopistossa historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimusyksikössä. Hän on tutkinut laajasti maasta- ja maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä erityisesti ylirajaisten avioliittojen ja perheiden näkökulmasta. Lisäksi hän on tutkinut sukupuolen ja liikkuvuuden risteymiä ja rodullistamiseen liittyviä kysymyksiä. Hänen tämänhetkinen tutkimuksensa keskittyy pakolaisuuden ja pakkomuuttojen historiaan ja nykyisyyteen sekä pakkomuuttojen vaikutuksiin perheissä.

Aurora Lemma on Helsingissä asuva lääkäri ja kirjoittaja, joka opiskelee Helsingin yliopistossa maailmanpolitiikkaa. Hän on ollut aktiivinen muun muassa antirasistisessa feministijärjestössä Fem-R:ssä ja toiminut järjestön puheenjohtajana vuosina 2019–2020.

Ali Akbar Mehta on transmediataiteilija. Hän kehittää virtuaalisia arkistoja, joiden avulla voi tutkia väkivallan, konfliktin ja trauman narratiiveja sekä historian, muistin ja identiteetin kertomuksia. Hän on Museum of Impossible Formsin perustajajäsen ja taiteellinen johtaja yhdessä Marianne Savallammen kanssa. Mehta opiskeli piirtämistä ja maalaamista Sir J. J. School of Artissa Mumbaissa ja visuaalista kultturia, kuratointia ja nykytaidetta Aalto-yliopistossa Helsingissä. Tällä hetkellä hän on tohtorikoulutettava Aalto-yliopistossa.

Michaela Moua on koulutukseltaan kansainvälisen politiikan kandidaatti ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Hänellä on lähes 10 vuoden kokemus syrjimättömyyden, antirasismin ja yhdenvertaisuuden edistämisestä kolmannella sektorilla sekä valtionhallinnossa. Hän työskentelee tällä hetkellä oikeusministeriössä. Moua on ollut mukana Good Hair Day -kollektiivissa vuodesta 2017.

Saida Mäki-Penttilä on ympäristötieteen ja kestävän kehityksen maisteri, luova strategi ja yhteisökoordinaattori. Suomen lisäksi hän on asunut ja työskennellyt Afrikassa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tällä hetkellä hän on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella yhdenvertaisuus ja osallisuus -yksikössä erityissuunnittelijana. Mäki-Penttilä on ollut mukana Good Hair Day:n toiminnassa vuodesta 2015 alkaen.

Hai Nguyen on turkulainen kielitieteilijä ja rasisminvastainen aktivisti, jonka vanhemmat tulivat Vietnamista pakolaisina Suomeen. Nguyen tutki pro gradu -työssään mustien amerikkalaisten representaatiota Fergusonin ampumatapauksen uutisoinnissa. Nguyen on myös kiinnostunut politiikasta, populaarikulttuurista ja mediasta.

Pirita Näkkäläjärvi on Inarista kotoisin oleva saamelais- ja talousasiantuntija. Hän toimi vuosina 2012‒2016 Yle Sápmin päällikkönä. Muuten Näkkäläjärvi on tehnyt työuransa kansainvälisissä yrityskauppa- ja strategiatehtävissä esimerkiksi Merrill Lynchilla, Nokialla ja PwC:llä. Tällä hetkellä hän työskentelee Mergers & Acquisitions Directorina Helenillä, ja on Suomen Saamelaiskäräjien vaaleilla valittu jäsen.

Victoria Odum on kaksikielinen spoken word -runoilija ja kirjallisuuden maisteriopiskelija Helsingin yliopistossa. Odum on ollut runotapahtumissa paitsi esiintyjän myös juontajan ja tuottajan roolissa. Hänen runojaan on julkaistu muun muassa Tulva-aikakauslehdessä ja Helsinki Poetry Connectionin vuoden 2019 lavarunoantologiassa.

Irene Omwami on ollut aktiivinen järjestössä Fem-R vuodesta 2018 sekä Ruskeat Tytöt ry -järjestössä vuodesta 2020.

Akunna Onwen on taiteen ja kulttuurin kandidaatti, sosiologian maisteriopiskelija, aktivisti, strateginen suunnittelija ja luova ajattelija. Tällä hetkellä hän työskentelee Rauhankasvatusinstituutissa antirasismin ja yhdenvertaisuuden koulutussuunnittelijana. Onwen on ollut osa Good Hair Day -kollektiivia vuodesta 2019.

Saara Pellander toimii Siirtolaisuusinstituutin toimitusjohtajana. Hän on ennen nykyistä tehtäväänsä toiminut tutkijatohtorina Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa. Hän on väitellyt Helsingin yliopistosta poliittisesta historiasta ja on erikoistunut ylirajaisten perhesuhteiden hallinnan tutkimiseen sekä yleisemmin sukupuolen ja siirtolaisuuden yhtymäkohtien tarkasteluun. Pellander on työskennellyt suomalaisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa rajoihin ja arjen rajallistamiseen liittyvien kysymysten parissa ja on viime aikoina tarkastellut myös pakolaisuuteen ja karkotuksiin liittyviä mediarepresentaatiota.

Margarita Sakilayan-Latvala (PsM, VTM) on Anti-Racist Forum ry:n hallituksen jäsen. Hän työskentelee Diakonia-ammattikorkeakoulussa sosiaalialan lehtorina. Sakilayan-Latvala on yhteisövaikuttaja ja järjestöaktiivi, erityisesti kotoutumiseen ja maahanmuuttoon liittyvissä asioissa.

Amiirah Salleh-Hoddin on perustajajäsen ja puheenjohtaja AntiRacist Forum (ARF) -järjestössä Suomessa. Hänet valittiin vuonna 2019 Brysselissä päämajaansa pitävän European Network Against Racism (ENAR) -järjestön hallituksen varapuheenjohtajaksi. Salleh-Hoddin on tohtorikoulutettava sosiologiassa Helsingin yliopistossa. Hän on myös kansainvälisen tason rauhankasvattaja ja kouluttaja valkoisuuteen ja antirasismiin liittyvissä kysymyksissä.

Paloma Sandberg on matkailupalvelujen tuottaja, aktivisti ja tapahtumakoordinaattori. Hän opiskelee matkailuliiketoimintaa ja hänen korkeakouluopintonsa painottuvat tapahtumatuotantoon. Suomen ja Dominikaanisen tasavallan lisäksi Sandberg on asunut ja työskennellyt kolmessa eri maassa tehden matkaoppaan ja uimaopettajan töitä. Hän on ollut mukana Good Hair Day:n toiminnassa vuodesta 2018.

Marianne Savallampi on kuraattori ja taidehistorioitsija, joka työskentelee Helsingissä. Hän on perustajajäsen ja taiteellinen johtaja Museum of Impossible Forms -kulttuurikeskuksessa yhdessä Ali Akbar Mehtan kanssa.

Liban Sheikh on yhteiskunta-alan opiskelija ja järjestöjohdon ammattilainen Tampereelta. Vapaa-ajallaan Sheikh pohtii solidaarisemman maailman organisoitumisen malleja.

Sophia Wekesa on kulttuurisensitiivisen ja antirasistisen nuorisotyön asiantuntija, dj, tanssija ja Ruskeat Tytöt ry:n Head of Self Care.

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top