Kirjat

Johanna Järvinen-Tassopoulos & Henna Pirskanen (toim.)

Riippuvuus perheessä

Riippuvuus perheessä

Kustantajan hinta

36,00 

Johanna Järvinen-Tassopoulos & Henna Pirskanen (toim.)

Riippuvuus perheessä

Rahapeli- ja päihdeongelmat koskettavat lukuisia suomalaisia. Ne heijastuvat riippuvaisen itsensä lisäksi hänen sosiaaliseen lähiympäristöönsä. Riippuvuus perheessä avaa riippuvuuden moninaisia vaikutuksia läheisiin ja nostaa kuuluviin puolisoiden ohella lasten ja nuorten äänen.

Rahapeli- ja päihdeongelmat koskettavat lukuisia suomalaisia. Ne heijastuvat riippuvaisen itsensä lisäksi hänen sosiaaliseen lähiympäristöönsä. Vaikutukset ovat kokonaisvaltaisempia ja monimutkaisempia kuin yleisesti ajatellaan. Esimerkiksi nuorten rikollisuuden taustalla voi vaikuttaa vanhemman päihdeongelma.

Riippuvuus perheessä avaa riippuvuuden moninaisia vaikutuksia läheisiin ja nostaa kuuluviin puolisoiden ohella lasten ja nuorten äänen. Teos tarjoaa uutta tietoa sukupolvien välisistä kytköksistä: vanhemmista, jotka ovat huolissaan rahapeliongelmasta kärsivästä aikuisesta lapsestaan tai lapsista, joille on paljastunut ikääntyneen vanhemman riippuvuus.

Teos soveltuu perhetutkimuksen, päihde- ja rahapelitutkimuksen, kasvatustieteiden, sosiaalityön ja yleisemmin yhteiskuntatieteiden opiskelijoille sekä ammattilaisille ja kokemusasiantuntijoille, jotka työskentelevät päihteiden käyttäjien ja rahapelaajien sekä näiden läheisten parissa.

sydan-vihrea

Kirjoittajat / toimittajat

Tutustu kirjan tekijöihin ja heidän teoksiinsa.

Johanna Järvinen-Tassopoulos

Johanna Järvinen-Tassopoulos, VTT, dosentti, toimii erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.
Henna Pirskanen

Henna Pirskanen

Henna Pirskanen, YTT, dosentti, on sosiaalityön apulaisprofessori Lapin yliopistossa. Kuva: Martti Minkkinen, Jyväskylän yliopisto
sydan-vihrea

Muut kirjoittajat

Arno Aranko, YTM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto.

Hän on kiinnostunut päihteidenkäyttöön liittyvien monitahoisten

ongelmien sekä avuntarpeiden tutkimisesta.

 

Sanna Hautala, YTT, sosiaalityön professori, Lapin

yliopisto. Hän tutkii sosiaalityön moraalisesti latautuneita ja

sensitiivisiä kohdeilmiöitä, jotka ankkuroituvat haavoittuvimmassa

asemassa olevien ihmisten ihmisarvoa ja -oikeuksia

läpäiseviin tutkimusteemoihin.

 

Maria Heiskanen, VTT, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin

laitos. Hän tutkii palveluita ja palvelujärjestelmää, joka

auttaa rahapeliongelmia kohdanneita pelaajia ja läheisiä.

 

Kimmo Jokinen, YTT, dosentti, perhetutkimuksen professori,

Jyväskylän yliopisto. Kiinnostuksen kohteita ovat muun

muassa perheteoriat, moninaiset perhesuhteet sekä kouluun,

perheellistymiseen ja aikuistumiseen liittyvät transitiot.

 

Hanna Karmakka-Asare, sosionomi, opiskelee sosionomi

(YAMK) -tutkintoa, kokemustoimija. Hän työskentelee matalan

kynnyksen kohtaamispaikassa Tiltissä Peliklinikalla ja

kohtaa työssään ongelmallisesti rahapelejä pelaavia ja heidän

perheitään. Tiltin Perheklubin perustaja ja ohjaaja.

 

Teija Karttunen, YTT, sosiaalityön yliopistonlehtori, Turun

yliopisto. Hän tutkii päihdeongelmia ja niiden hoidon interventioita

ja on erityisesti kiinnostunut lastensuojelun ja päihdehoidon

yhteistyöstä sekä naisten, raskaana olevien äitien ja

vauvaperheiden psykososiaalisesta päihdehoidosta.

 

Virve Marionneau, VTT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto.

Hän tutkii rahapelaamisen yhteiskunnallisia haittoja, rahapelitaloutta

ja rahapelien sääntelyjärjestelmiä. Hän on erityisesti

keskittynyt tutkimaan sitä, miten rahapelihaittoja voisi ehkäistä

järjestelmätasolla.

 

Jóna Ólafsdóttir, Ph.D., sosiaalityön lehtori, Islannin

yliopisto. Hänen tutkimus- ja opetustyönsä keskittyvät päihderiippuvuuteen

ja riippuvuuteen perheissä. Hän on työskennellyt

sekä riippuvuudesta kärsivien henkilöiden että heidän

läheistensä kanssa.

 

Tarja Orjasniemi, YTT, sosiaalityön, erityisesti päihdekäytön

ja päihdetyön tutkimuksen dosentti, yliopistonlehtori,

Lapin yliopisto. Hän on kiinnostunut päihteidenkäytön haitoista

ja ohjaa päihteidenkäyttöön liittyviä opinnäytetöitä.

 

Tuuli Pitkänen, VTL, FT, dosentti, tutkimuspäällikkö,

Nuorisotutkimusseura. Hän tutkii muun muassa päihde- ja

mielenterveyspalveluja ja kokemuksia niistä. Hän on kiinnostunut

erityisesti nuorten näkemyksistä. Hän osallistuu aktiivisesti kansainväliseen

yhteistyöhön, muun muassa AFINet-verkostoon.

 

Kirsimarja Raitasalo, YTT, dosentti. Hän toimii erikoistutkijana

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Hänellä on pitkä

kokemus tutkimuksesta, joka koskee nuorten päihteidenkäyttöä

sekä vanhempien päihteidenkäytön vaikutuksia lapsiin.

 

Oskari Savisalo, YTM, toimintaterapeutti (ylempi AMK),

väitöskirjatutkija, Lapin yliopisto. Hän tutkii lastensuojelun

ilmiöitä, julkista keskustelua ja valtaa.

Jenni Simonen, VTT, ohjelmajohtaja, E2 Tutkimus. Hän tutkii

yhteiskunnan eri ilmiöitä ja on kiinnostunut erityisesti nuoria

koskevista tutkimusaiheista, sukupolvien vuoropuhelusta ja

osallisuuden kysymyksistä.

 

Janne Takala, VTM. Hän työskentelee A-klinikkasäätiöllä

Lasinen lapsuus -toiminnassa asiantuntijana ja valmistelee väitöskirjaa

Helsingin yliopiston valtioteellisessä tiedekunnassa.

Hänen tutkimuskiinnostuksenaan ovat nuorten ja aikuisten

tuensaanti ja sen esteet.

 

Virvatuli Uusimäki, valtiotieteiden ylioppilas, talous- ja

sosiaalihistorian pääaineopiskelija. Hän toimi A-klinikkasäätiöllä

tutkimusassistenttina kesällä 2019.

sydan-vihrea

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Vieritä ylös