Kirjat

Maija Hirvonen & Tuija Kinnunen (toim.)

Saavutettava viestintä

Yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta edistämässä

Saavutettava viestintä

Kustantajan hinta

36,00 

Maija Hirvonen & Tuija Kinnunen (toim.)

Saavutettava viestintä

Yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta edistämässä

Viestin välittymistä voivat rajoittaa aistivammat, kuten sokeus tai kuurous, erilaiset kognitiiviset rajoitteet tai kielirajoitteet, esimerkiksi maahanmuuttajilla vielä puutteellinen kielitaito. Saavutettavan viestinnän tavoitteena on, että kuka tahansa voi haluamallaan tavalla osallistua yhteiskuntaan – arkeen, työelämään ja kulttuuririentoihin.

Kirjan tiedot

2020
ISBN 9789523450820
Nidottu
392 sivua
KL 30, 07, 87.5

Viestin välittymistä voivat rajoittaa aistivammat, kuten sokeus tai kuurous, erilaiset kognitiiviset rajoitteet tai kielirajoitteet, esimerkiksi maahanmuuttajilla vielä puutteellinen kielitaito. Saavutettavan viestinnän tavoitteena on, että kuka tahansa voi haluamallaan tavalla osallistua yhteiskuntaan – arkeen, työelämään ja kulttuuririentoihin.

Useimmiten saavutettavuus myös tehostaa viestintää. Se kuitenkin edellyttää kohderyhmien tarpeiden tuntemista ja eriytynyttä asiantuntemusta sekä monenlaisten välineiden hallintaa.

Saavutettava viestintä esittelee käytännönläheisesti ja konkreettisesti, millaisia keinoja erilaisten rajoitteiden ylittämiseen on. Tulkkaus- ja käännöspalvelujen ohella saavutettavuus voi tarkoittaa viestinnän monipuolista hyödyntämistä. Voisiko oikeudellisen tekstin esittää sarjakuvan muodossa? Teos myös osoittaa, että saavutettavuus palvelee kaikkia. Esimerkiksi julkisten palvelujen tekstejä tarvitaan usein monella kielellä. Selkokielinen teksti on helpompi konekääntäjälle, mikä voi vaikuttaa sen kääntämiskustannuksiin.

Teos soveltuu kääntämisen ja tulkkauksen sekä niiden lähialojen opetukseen. Se on erityisen hyödyllinen myös poliitikoille, virkamiehille ja julkisten palvelujen tuottajille.

Kirjoittajat / toimittajat

Maija Hirvonen

Maija Hirvonen, FT, on saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tenure track -professori Tampereen yliopistossa.

Tuija Kinnunen

Tuija Kinnunen, FT, on käännöstieteen dosentti ja saksan kääntämisen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa.

Muut kirjoittajat

Tiina Jaakola on hallintotieteiden maisteri (julkisoikeus), työkykykoordinaattori ja tuetun työllistymisen asiantuntija.

Virpi Jylhä on saavutettavuusasiantuntija, jolla on yli 20 vuoden kokemus erilaisista saavutettavuuden kehittämishankkeista, kouluttamisesta ja testaustyöstä Näkövammaisten liitossa ja nykyään yrittäjänä.

Laura Kalliomaa-Puha toimii sosiaalioikeuden professorina Tampereen yliopistossa sosiaalityön oppiaineessa.

Kati Kekkonen työskentelee viittomakielentulkkina ja kirjoitustulkkina erilaisissa asioimis-, opiskelu- ja työelämätilanteissa.

Maarit Koponen on yliopistonlehtori Turun yliopistossa sekä tutkija audiovisuaalisen aineiston monikielistä saavutettavuutta tarkastelevassa MeMAD-hankkeessa Helsingin yliopistossa.

Igor Kudashev työskentelee venäjän kielen ja käännöstieteen yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa.

Riitta Lahtinen työskentelee kommunikaatiopäällikkönä Suomen Kuurosokeat ry:ssä.

Leealaura Leskelä tekee väitöstutkimusta selkokielen käytöstä puheessa ja vuorovaikutuksessa Helsingin yliopistossa.

Tarja Mäkitalo on sivutoiminen kirjoitustulkki ja yrittäjä, toiminimi Korvake.

Simo Määttä on käännöstieteen apulaisprofessori Helsingin yliopistossa.

Tommi Nieminen on filosofian tohtori soveltavasta kielitieteestä Jyväskylän yliopistosta.

Mary Nurminen on yliopisto-opettaja Tampereen yliopistossa ja kouluttaa tulevaisuuden kääntäjiä, tulkkeja ja monikielisen viestinnän asiantuntijoita.

Stina Ojala työskentelee tutkijana Turun yliopistossa tulevaisuuden teknologioiden laitoksella.

Mari Pakkala-Weckström on englantilaisen filologian ja käännöstieteen dosentti ja työskentelee Helsingin yliopistossa englannin kääntämisen yliopistonlehtorina.

Päivi Pasanen työskentelee yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa, jossa hän opettaa muun muassa venäjän kääntämistä ja tulkkausta sekä terminologiaa.

Eliisa Pitkäsalo työskentelee yliopisto-opettajana Tampereen yliopistossa. Hän on monikielisen käännösviestinnän dosentti.

Terhi Raikas on valtiotieteilijä ja oikeustieteen maisteri, ja hänellä on myös filosofian maisterin tutkinto venäjän kääntämisestä. Tällä hetkellä hän toimii hallinto-oikeudessa esittelijän tehtävässä.

Kristiina Taivalkoski-Shilov on monikielisen käännösviestinnänprofessori Turun yliopistossa ja käännöstieteen dosentti Helsingin yliopistossa.

Liisa Tiittula on Helsingin yliopiston emeritaprofessori, jonka vastuualueena ovat olleet käännöstiede ja saksan kääntäminen.

Eliisa Uotila työskentelee Selkokeskuksessa suunnittelijana.

Mikael Åkermarck työskentelee neuvottelevana virkamiehenä liikenne- ja viestintäministeriössä.

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top