Kirjat

Susanna Hast & Noora Kotilainen (toim.)

Sodan pauloissa

Militarismi suomalaisessa yhteiskunnassa

Sodan pauloissa -kansi

Kustantajan hinta

34,00 

Susanna Hast & Noora Kotilainen (toim.)

Sodan pauloissa

Militarismi suomalaisessa yhteiskunnassa

Sodan pauloissa tarjoaa kriittisiä näkökulmia sotilaalliseen valtaan, sodasta kerrottuihin tarinoihin ja sotilasinstituutioiden käytäntöihin Suomessa. Mitä militarismi oikeastaan on? Miten sen kautta oikeutetaan väkivaltaa ja ylläpidetään sukupuolijärjestelmää? Miten sotilaallinen toiminta vaikuttaa ympäristöön ja ekosysteemeihin?

Kirjan tiedot

2024
ISBN 9789523452510
Nidottu
363 sivua
KL 39, 30
Kansi: kuvitus Aiju Salminen, typografia Emmi Kyytsönen

Sota ja turvallisuuspolitiikka puhuttavat ja herättävät tunteita. Sotilaallisten arvojen ja käytäntöjen kriittinen tarkastelu on erityisen ajankohtaista Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja Suomen liityttyä Natoon.

Sota ja siitä kumpuavat arvot vaikuttavat syvästi yhteiskunnassamme, paitsi politiikassa myös arjen käytännöissä ja tunteiden tasolla. Sodasta, turvallisuudesta ja sotilaspolitiikasta keskustellaan usein yksimielisyyttä vaatien ja vaihtoehdottomaan sävyyn. Miksi sota on suomalaisille niin pyhä asia?

Sodan pauloissa tarjoaa kriittisiä näkökulmia sotilaalliseen valtaan, sodasta kerrottuihin tarinoihin ja sotilasinstituutioiden käytäntöihin Suomessa. Mitä militarismi oikeastaan on? Miten sen kautta oikeutetaan väkivaltaa ja ylläpidetään sukupuolijärjestelmää? Miten sotilaallinen toiminta vaikuttaa ympäristöön ja ekosysteemeihin? Mikä on sotilaallisen vallan asema suomalaisessa demokratiassa?

Kirjoittajat / toimittajat

Susanna Hast

Susanna Hast, YTT, on väkivaltaan, traumaan ja sodan kokemukseen erikoistunut kirjailija, lauluntekijä sekä taiteellisen tutkimuksen dosentti ja tuntiopettaja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

Noora Kotilainen

Noora Kotilainen, VTT, on visuaaliseen viestintään, mediaan, sotaan, kriiseihin, kärsimykseen, väkivaltaan, kansainväliseen politiikkaan ja militarismiin keskittyvä poliittisen historian tutkija.

Muut kirjoittajat

Elisa Aaltola toimii eläin- ja ympäristöetiikan dosenttina ja tutkijana Turun yliopistossa. Aaltola on julkaissut ihmisen suhteesta muihin eläimiin runsaasti tutkimusta ja 13 kirjaa, muun muassa Häpeä ja rakkaus: ihmiseläinluonto (2019), Ihminen kaleidoskoopissa (2020), Esseitä eläimistä (2022) ja Puhe eläinten puolesta (2023).

Victoria M. Basham on kansainvälisten suhteiden tutkimuksen professori Cardiffin yliopistossa Walesissa. Hänen tutkimuksensa käsittelee militarismin, sodan ja poliittisen väkivallan sukupuolittuneita, rodullisia ja sosioekonomisia vaikutuksia. Hän on Critical Military Studies -lehden perustaja ja päätoimittaja, ja hän toimittaa Edinburgh University Pressin kirjasarjaa Advances in Critical Military Studies.

Jan Willem Honig, PhD, on keskiajan historian tutkija ja sotatieteilijä. Hän on kiinnostunut sodan ja politiikan välisistä suhteista. Hän johtaa kansainvälistä turvallisuustutkimusta Alankomaiden puolustusakatemiassa (Nederlandse Defensie Academie, NLDA) ja toimii sodantutkimuksen vierailevana professorina King’s Collegessa Lontoossa.

Antti Häkkinen, VTT, on yhteiskuntakriiseihin, köyhyyteen, sosiaaliseen eriarvoisuuteen, rikollisuuteen sekä suku- ja sukupolvihistoriaan perehtynyt eläkkeellä oleva sosiaalihistorian dosentti Helsingin yliopistossa.

Anitta Kynsilehto, YTT, on yhteiskuntatutkimuksen apulaisprofessori (tenure-track) Tampereen yliopistossa ja etnisten suhteiden dosentti Helsingin yliopistossa. Hän työskentelee Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus Taprissa, ja hänen tutkimuksensa kohdistuvat ihmisten globaaliin liikkuvuuteen sekä solidaarisuustoiminnan ja aktivismin käytäntöihin.

Ilmari Käihkö, VTT, on kriisinhallintaveteraani ja nykyaikaiseen sodankäyntiin, strategiaan, sotilassosiologiaan ja etnografisiin tutkimusmetodeihin erikoistunut sotatieteiden dosentti ja yliopistonlehtori Ruotsin Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä vieraileva tutkija Helsingin yliopistossa. Hän on kirjoittanut teokset ”Slava Ukraini!” Strategy and the Spirit of Ukrainian Resistance 2014–2023 (2023) ja Sotilaan päiväkirja: Kuinka rauhanturvaaminen muuttui kriisinhallinnaksi (2024).

Minna Lindqvist, VTM, on tutkinut seksuaalivähemmistöjen asemaa Suomen Puolustusvoimissa. Hän on kiinnostunut erityisesti asevoimien sukupuolinormeista sekä niiden suhteesta palvelusajan yhdenvertaisuuden kokemuksiin.

Mika Luoma-aho, PhD, hoitaa politiikkatieteiden yliopistonlehtoraattia Lapin yliopistossa, missä hän tutkii ja opettaa kansainvälisiä suhteita, poliittista retoriikkaa ja ulkoparlamentaarista demokratiaa. Suomen kannabisyhdistys ry:n puheenjohtajana hän taistelee inhimillisemmän päihdepolitiikan puolesta huumesotaa vastaan.

Karim Maïche, YTT, on arjen rauhaan, yhteiskunnallisiin liikkeisiin, Välimeren alueeseen sekä sodan ja rauhan kysymyksiin erikoistunut tutkija Tampereen yliopistossa. Hän työskentelee ERC-rahoitteisessa EmergentCommunity-hankkeessa, jossa tutkitaan yhteisöjen muodostumista Suomessa, Ruotsissa ja Ranskassa.

Henri Myrttinen, PhD, on vieraileva tutkija Bremenin yliopistossa ja erikoistunut sukupuolen, rauhan ja turvallisuuden tutkimukseen.

Hải Nguyễn, FM, on entinen siviilipalvelusmies ja rasismin ja kielen yhteyksiä sekä rodullistettujen vähemmistöjen representaatioita tutkiva turkulainen kielitieteen väitöskirjatutkija Turun yliopistossa. Nguyễn on pitkän linjan yhdistystoimija ja antirasismiaktivisti ja yksi Fem-R:n puheenjohtajista vuosina 2023 ja 2024.

Katri Otonkorpi-Lehtoranta, YTT, työskentelee yliopisto-opettajana yhteiskuntatutkimuksen yksikössä Tampereen yliopistossa. Hän on tutkimustyössään paneutunut erityisesti työelämän tasa-arvokysymyksiin, toimintatutkimukseen ja työyhteisöjen kehittämiseen, intersektionaalisuuteen, työn ja muun elämän suhteisiin sekä työhyvinvointiin.

Pauli Rautiainen, HT, FM, VTM, on perus- ja ihmisoikeuksiin erikoistunut sosiaalioikeuden yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopistossa. Hän on eduskunnan perustuslakivaliokunnan kuulema valtiosääntöasiantuntija sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien syrjintäkieltosäännöksiä tulkitsevan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan jäsen.

Mikko Salasuo, VTT, on talous- ja sosiaalihistorian dosentti sekä nykyajan ja lähihistorian kulttuurisiin ja sosiaalisiin ilmiöihin keskittyvä tutkija Helsingin yliopistossa.

Benjamin Schrader on palvellut Yhdysvaltain armeijassa vuosina 2001–2005 muun muassa Kosovossa ja Irakissa. Hän on väitellyt politiikan tutkimuksen oppialalta Havaijin yliopistosta. Kirjassaan Fight to Live, Live to Fight: Veteran Activism after War hän tarkastelee veteraaniaktivismia. Tällä hetkellä hän toimii aikuiskoulutuksen ja veteraanipalveluiden johtajana Colorado State -yliopistossa.

Saara Särmä, YTT, on feministi, akateeminen sekatyölainen ja yhteiskunnallinen keskustelija. Hänen tutkimuksellisiin kiinnostuksen kohteisiinsa kuuluvat muun muassa visuaalisuuden politiikka, huumori ja meemit maailmanpolitiikassa ja taideperustaiset tutkimusmetodit. Särmä haluaa purkaa patriarkaatin sekä militarismin ja uskoo, että parempi ja lempeämpi maailma on mahdollinen.

Iida-Maria Tammi, VTT, on turvallisuuteen, kansainvälisiin suhteisiin ja humanitarismiin erikoistunut tutkijatohtori. Hän on parhaillaan vierailevana tutkijana Centre for Humanitarian Action -ajatushautomossa Berliinissä Saksassa.

Leena Vastapuu, VTT, on sodankäynnin sukupuolikysymyksiin, militarisaatioon ja feministiseen kansainväliseen politiikkaan erikoistunut politiikan tutkija. Hän työskentelee Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulussa sotatieteiden apulaisprofessorina.

Saatat myös pitää...

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top