Kirjat

Marita Husso & Risto Heiskala (toim.)

Sukupuolikysymys

Sukupuolikysymys

Kustantajan hinta

25,00 

Marita Husso & Risto Heiskala (toim.)

Sukupuolikysymys

Miten sukupuoleen liittyvät merkitykset ja yhteiskunnalliset jaot vaikuttavat ihmisten elämään? Sukupuolikysymys tarjoaa perustiedot siitä, miksi ja millä tavoin sukupuoli ja erilaiset lähestymistavat siihen nykyisin jakavat ja yhdistävät meitä.

Kirjan tiedot

2016
ISBN 9789524959100
E-kirja
270 sivua
KL 32.3

Miten sukupuoleen liittyvät merkitykset ja yhteiskunnalliset jaot vaikuttavat ihmisten elämään? Sukupuolikysymys tarjoaa perustiedot siitä, miksi ja millä tavoin sukupuoli ja erilaiset lähestymistavat siihen nykyisin jakavat ja yhdistävät meitä.

Teos esittelee erilaisia sukupuolen selitysmalleja, kuten käsitystä ihmisen sukupuolesta lajiominaisuutena ja toisaalta ajatusta sukupuolesta sosiaalisesti muotoutuvana. Asiaa havainnollistetaan esimerkiksi tarkastelemalla suomalaisten aikakauslehtien kansikuvia 1950-luvulta nykypäivään, perheen ja työelämän yhteensovittamista, kotitöitä ja hoiva-ammatteja sekä sukupuolen merkitystä lasten varhaiskasvatuksessa.

Sukupuolikysymys ei yhteiskunnassamme ole enää vain nais- tai tasa-arvokysymys, vaan siihen kuuluu myös esimerkiksi miehiin kohdistuvien odotusten kriittinen tarkastelu ja heteroseksuaalisuuden itsestäänselvyyden kyseenalaistaminen.

Sukupuolikysymys on selkeä johdatus aihepiiriin vasta tutustuvalle mutta myös käsikirja aihetta jo pidempään pohtineelle.

Painettu kirja on loppuunmyyty. Saatavilla e-kirjana.

Kirjoittajat / toimittajat

Risto Heiskala

Risto Heiskala on Tampereen yliopiston sosiologian professori ja tutkijakollegiumin monivuotinen johtaja. Maalaus: Olga Malytcheva

Marita Husso

Marita Husso, YTT, dosentti, yliopistonlehtori, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Muut kirjoittajat

Maarit Alasuutari, PsT, professori, tutkimusjohtaja, Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Marjaana Jauhola, PhD, dosentti, akatemiatutkija, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto

Raija Julkunen, YTT, dosentti, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Tuula Juvonen, YTT, dosentti, akatemiatutkija, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Johanna Kantola, PhD, dosentti, akatemiatutkija, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto

Päivi Korvajärvi, YTT, professori, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Johanna Lammi-Taskula, YTT, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Eeva Luhtakallio, VTT, dosentti, yliopistonlehtori, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Anna Rotkirch, VTT, tutkimusprofessori, johtaja, Väestöliitto

Minna Salmi, VTT, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Saatat myös pitää...

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top