Kirjat

Sari Kivistö, Sami Pihlström & Mikko Tolonen (toim.)

Talous ja moraali

Talous ja moraali

Kustantajan hinta

36,00 

Sari Kivistö, Sami Pihlström & Mikko Tolonen (toim.)

Talous ja moraali

Talous ja moraali on talous- ja yhteiskuntatieteilijöiden, filosofien ja teologien painava puheenvuoro talouden ja moraalin vaikeista kysymyksistä. Kirjoittajina on tunnettuja talousvaikuttajia ja yhteiskunnallisia keskustelijoita, muun muassa Sixten Korkman, Juhana Vartiainen, Erkki Liikanen ja Björn Wahlroos.

Tulisiko talouskeskustelussa sivuuttaa ihminen ja laskea lisääntyvä köyhyys välttämättömäksi pahaksi, jolta ei vain voi välttyä, jos talouden halutaan kasvavan? Voiko yksilön menestys tuottaa myös yhteistä hyvää?

Talouden kysymykset vaikuttavat olennaisesti siihen, miten katsomme nyky-yhteiskuntaa. Moraali jää helposti niiden peittoon, ja joskus joudutaan jopa valitsemaan talouden ja moraalin välillä. Taloustieteen väitetään kuitenkin olevan jo itsessään moraalista. Se nojaa ymmärrykseen ihmisluonnosta, joka määrittää yhteiskuntaa ja samalla sitä, mikä nähdään oikeana ja vääränä.

Talous ja moraali on talous- ja yhteiskuntatieteilijöiden, filosofien ja teologien painava puheenvuoro talouden ja moraalin vaikeista kysymyksistä. Teoksessa pohditaan inhimillisen yrityselämän mahdollisuutta, talousrikollisuuden merkitystä ja köyhien asemaa kapitalistisessa yhteiskunnassa. Lisäksi tarkastellaan markkinoiden ja sääntelyn tasapainoa, suomalaisen uusliberalismin juuria ja valistusajan antia talousajattelulle. Kirjoittajina on tunnettuja talousvaikuttajia ja yhteiskunnallisia keskustelijoita, muun muassa Sixten Korkman, Juhana Vartiainen, Erkki Liikanen ja Björn Wahlroos.

Kirja toimii aikalaiskuvana talouden ja moraalin vuoropuhelusta. Se osoittaa vaihtoehtoisten yhteiskunnallisten puheenvuorojen ja kenties kokonaan uusien talouskäytäntöjen tarpeellisuuden.

Kirjoittajat / toimittajat

Sari Kivistö

Sari Kivistö, professori, yleinen kirjallisuustiede, Tampereen yliopisto ja yleisen kirjallisuustieteen dosentti, Helsingin yliopisto. Kuva Veikko Somerpuro.

Sami Pihlström

Sami Pihlström, uskonnonfilosofian professori, teologinen tiedekunta, Helsingin yliopisto. Kuva Veikko Somerpuro.

Mikko Tolonen

Mikko Tolonen, varhaismodernin aatehistorian tutkija ja digitaalisten aineistojen käytön professori, Helsingin yliopisto, Nykykielten laitos, Kansalliskirjasto ja Digitalia. Kuva Veikko Somerpuro.

Muut kirjoittajat

Asmo Kalpala, KTM; pääjohtaja (eläkkeellä), Tapiola-ryhmä

Ilkka Kiema, VTT; FT; vanhempi tutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos

Sixten Korkman, VTT; tietokirjailija

Martti Koskenniemi, OTT; kansainvälisen oikeuden professori, akatemiaprofessori, Helsingin yliopisto

Erkki Liikanen, VTM; pääjohtaja, Suomen Pankki

Paul Lillrank, VTT; laadunohjauksen ja palvelutuotannon professori, Aalto-yliopisto

Jyri Liukko, VTT; erikoistutkija, Eläketurvakeskus

Frank Martela, FT; tutkijatohtori, Helsingin yliopisto; tutkija-valmentaja, Filosofian Akatemia

Miia Paakkanen, KTM; tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto; työelämän tunnetaitovalmentaja

Jussi Perälä, VTT; tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Anne Birgitta Pessi, TT; kirkkososiologian professori, Helsingin yliopisto

Arto Ruuska, VTM; sosiologian tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

Risto Saarinen, TT; FT; ekumeniikan professori, Helsingin yliopisto

Kari Saastamoinen, FT; yleisen historian professori, Helsingin yliopisto

Pekka Sulkunen, VTT; sosiologian professori, Helsingin yliopisto

Teivo Teivainen, VTT; maailmanpolitiikan professori, Helsingin yliopisto; tutkimusjohtaja, Helsingin yliopiston tutkijakollegium

Sigridur Thorgeirsdottir, Ph.D.; filosofian professori, Háskóli Íslands (Islannin yliopisto), Reykjavik

Juhana Vartiainen, VTT; kansanedustaja

Björn Wahlroos, KTT; hallituksen puheenjohtaja, Sampo, Nordea, UPM-Kymmene, Hanken

Sigridur Thorgeirsdottirin artikkelin on suomentanut Kati Pitkänen.

Saatat myös pitää...

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Gaudeamus
Scroll to Top