Kirjat

Risto Heiskala & Akseli Virtanen (toim.)

Talous ja yhteiskuntateoria I

Vanhan maailman talous ja suuri murros

Talous ja yhteiskuntateoria I

Kustantajan hinta

36,00 

Risto Heiskala & Akseli Virtanen (toim.)

Talous ja yhteiskuntateoria I

Vanhan maailman talous ja suuri murros

Talous ja yhteiskuntateoria on laaja kolmeosainen esitys yhteiskuntateoreettista ja -filosofisista tavoista käsitteellistää talous. Vanhan maailman talous ja suuri murros seuraa talouden ja yhteiskunnan suhdetta sekä taloudellisen ajattelun vaiheita esivaltiollisista yhteiskunnista antiikin kautta keskiajalle ja islamilaiseen maailmaan sekä 1700-luvulta alkaneeseen “suureen murrokseen”.

Kirjan tiedot

2011
ISBN 9789516628885
Nidottu
350 sivua
KL 30.1

Talous ja yhteiskuntateoria on laaja kolmeosainen esitys yhteiskuntateoreettista ja -filosofisista tavoista käsitteellistää talous.

Teossarja esittelee kattavasti erilaisia talousteorioita antiikista nykyaikaan sekä taloudellisen ajattelun tärkeimpiä teemoja aikakausien ja kulttuurien vaihdellessa. Sarja tarjoaa perustiedot mm. taloudesta antiikin ja keskiajan ajattelussa, poliittisen taloustieteen klassikoista, sosiologian ja taloustieteen klassisista ja moderneista esityksistä sekä näiden kritiikistä.

Vanhan maailman talous ja suuri murros seuraa talouden ja yhteiskunnan suhdetta sekä taloudellisen ajattelun vaiheita esivaltiollisista yhteiskunnista antiikin kautta keskiajalle ja islamilaiseen maailmaan sekä 1700-luvulta alkaneeseen “suureen murrokseen”. Murroksen myötä vanhan maailman moraalis-poliittinen rakenne murtui. Sen korvasi modernin maailman talouskeskeinen ajatteluyhteiskunnallinen käytäntö: pappien ja sotilaiden maailmasta siirryttiin kauppiaiden maailmaan.

Nykyajattelua ennakoiden teoksessa tarkastellaan merkantilismia, klassista poliittista taloustiedettä ja Saksan historiallista koulukuntaa sekä nykytaloustieteen perustajia, marginalisteja, oletuksineen taloudellisesta ihmisestä, homo economicuksesta. Ajattelijoista esillä ovat muiden muassa Aristoteles, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx sekä modernin taloustieteen edelläkävijät William Stanley Jevons, Carl Menger ja Leon Walras.

Kirjoittajat ovat tunnettuja suomalaisia talous- ja yhteiskuntatieteilijöitä sekä historiantutkijoita. Talous ja yhteiskuntateoria soveltuu useiden tieteenalojen harrastajien käsikirjaksi – taloustieteistä sosiologiaan, filosofiasta aatehistoriaan.

Saatavilla e-kirjana, painettu kirja on loppuunmyyty.

Teossarjan osat:

Talous ja yhteiskuntateoria I: Vanhan maailman talous ja suuri murros
Talous ja yhteiskuntateoria II: Modernin maailman talous
Talous ja yhteiskuntateoria III: Kohti uutta poliittista taloutta

Kirjoittajat / toimittajat

Risto Heiskala

Risto Heiskala on Tampereen yliopiston sosiologian professori ja tutkijakollegiumin monivuotinen johtaja. Maalaus: Olga Malytcheva

Akseli Virtanen

Akseli Virtanen, KTT, dosentti, vieraileva tutkija, University of California, Santa Cruz, CEO, Economic Space Agency

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top