Kirjat

Risto Heiskala & Akseli Virtanen (toim.)

Talous ja yhteiskuntateoria II

Modernin maailman talous ja sen kritiikki

Talous ja yhteiskuntateoria II

Kustantajan hinta

36,00 

Risto Heiskala & Akseli Virtanen (toim.)

Talous ja yhteiskuntateoria II

Modernin maailman talous ja sen kritiikki

Talous ja yhteiskuntateoria II käsittelee aikaa 1800-luvun lopulta eteenpäin, jolloin kapitalistinen markkinatalous ulotti kiihtyvällä vauhdilla lonkeronsa maapallon etäisimpiin kolkkiin. Samoihin aikoihin taloutta alettiin tutkia erillään muusta yhteiskunnasta ja sen ilmiöistä.

Talous ja yhteiskuntateoria -teossarja esittelee taloudellisen ajattelun teemoja aikakausien ja kulttuurien vaihdellessa. Se antaa perustiedot taloudesta antiikin ja keskiajan ajattelussa, poliittisen taloustieteen klassikoista, sosiologian ja taloustieteen klassisista ja moderneista esityksistä sekä näiden kritiikistä.

Sarjan toinen osa Modernin maailman talous ja sen kritiikki käsittelee aikaa 1800-luvun lopulta eteenpäin, jolloin kapitalistinen markkinatalous ulotti kiihtyvällä vauhdilla lonkeronsa maapallon etäisimpiin kolkkiin. Samoihin aikoihin taloutta alettiin tutkia erillään muusta yhteiskunnasta ja sen ilmiöistä. Hallitsevaan asemaan taloustieteellisessä ajattelussa kohosi uusklassinen taloustiede, joka nojautuu käsitykseen rationaalisia valintoja tekevästä kuluttajasta. Tähän näkemykseen myös yhteiskuntateoria joutui ja joutuu edelleen ottamaan kantaa.

Talouden ja yhteiskunnan suhdetta tarkastellaan teoksessa muun muassa sosiologian ja taloustieteen klassikoiden kautta. Lisäksi kirjassa pureudutaan kuluttamisen, yhteiskunnallisen järjestyksen sekä taloudellisen oikeudenmukaisuuden teemoihin. Länsimaisen kulutusyhteiskunnan vastapainoksi esitellään postkolonialistista tutkimusta sekä antropologien esimerkkejä kulttuureista, joissa sosiaalisista suhteista irrallista taloudellista toimintaa ei voida edes kuvitella.

Kirjoittajat / toimittajat

Risto Heiskala

Risto Heiskala on Tampereen yliopiston sosiologian professori ja tutkijakollegiumin monivuotinen johtaja. Maalaus: Olga Malytcheva

Akseli Virtanen

Akseli Virtanen, KTT, dosentti, vieraileva tutkija, University of California, Santa Cruz, CEO, Economic Space Agency

Muut kirjoittajat

Petri Böckerman, FT, Professori, Turun kauppakorkeakoulu, erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos

Jukka Gronow, VTT, professori (emeritus), Uppsala universitet

Pertti Haaparanta, PhD, professori, taloustiede, Kauppakorkeakoulu (Aalto-yliopisto)

Seppo Honkapohja, VTT, johtokunnan jäsen, Suomen Pankki

Erkki Kilpinen, VTT, dosentti, Helsingin yliopisto

Turo-Kimmo Lehtonen, VTT, professori, sosiologia, Tampereen yliopisto

Jukka Mäkinen, KTT, dosentti, johtamisen laitos, Aalto yliopisto

Arto Noro, VTT, dosentti, Helsingin yliopisto

Mika Pantzar, KTT, tutkimusjohtaja, kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

Anshuman Prasad, PhD, professori, Business Management, University of New Haven

Pushkala Prasad, PhD, professori, Management, Skidmore College

Jukka Siikala, VTT, professori (emeritus), sosiaaliantropologia, Helsingin yliopisto

Pekka Sulkunen, VTT, professori, sosiologia, Helsingin yliopisto

Juhana Vartiainen, VTT, kansanedustaja

Martti Vihanto, KTT, tutkijatohtori, dosentti, taloustiede, Turun kauppakorkeakoulu

Anshuman Prasadin ja Pushkala Prasadin artikkelin suomentanut Antti Gronow.

Saatat myös pitää...

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Gaudeamus
Scroll to Top