Kirjat

Sirkka Hirsjärvi & Helena Hurme

Tutkimushaastattelu

Teemahaastattelun teoria ja käytäntö

Tutkimushaastattelu

Kustantajan hinta

36,00 

Sirkka Hirsjärvi & Helena Hurme

Tutkimushaastattelu

Teemahaastattelun teoria ja käytäntö

Tutkimushaastattelu eri muodoissaan on käytetyimpiä tiedonhankinnan menetelmiä useilla tieteenaloilla. Haastattelu voidaan tehdä monista lähtökohdista käsin ja toteuttaa monin eri muodoin. Kirjassa käsitellään tutkimushaastattelun niin teoreettisia kuin käytännöllisiäkin kysymyksiä ja ongelmia.

Tutkimushaastattelu eri muodoissaan on käytetyimpiä tiedonhankinnan menetelmiä useilla tieteenaloilla. Haastattelu voidaan tehdä monista lähtökohdista käsin ja toteuttaa monin eri muodoin.

Kirjassa käsitellään tutkimushaastattelun niin teoreettisia kuin käytännöllisiäkin kysymyksiä ja ongelmia. Tarkastelu suuntautuu erityisesti teemahaastattelun toteutukseen. Kirja on tarkoitettu käytännönläheiseksi oppaaksi. Siinä ohjataan muun muassa

– haastattelun suunnitteluun
– haastatteluteemojen kehittelyyn
– haastattelutilanteen hallintaan ja kysymysten esittämiseen
– eri ikäisten haastatteluun
– haastatteluaineiston analyysiin ja raportointiin.

Tutkimushaastattelu on tarkoitettu oppaaksi lähinnä opiskelijoille ja tutkijoille, joilla on vain vähän kokemusta haastattelusta. Se palvelee kuitenkin myös varttuneempia tutkijoita, jotka työskentelevät psykologian, kasvatustieteen, sosiologian, sosiaalityön, hoitotieteen, historian tai antropologian alueilla.

Kirjoittajat / toimittajat

Sirkka Hirsjärvi

Sirkka Hirsjärvi on kasvatustieteen professori emerita Jyväskylän yliopistossa.

Helena Hurme

Helena Hurme on kasvatuspsykologian professori emerita Åbo Akademissa.

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top