Kirjat

Heikki Pesonen & Tuula Sakaranaho (toim.)

Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia

Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia

Kustantajan hinta

35,00 

Heikki Pesonen & Tuula Sakaranaho (toim.)

Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia

Uskonto on merkittävä tekijä yhteiskunnassa, ihmisyhteisöissä ja yksilöiden elämässä. Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia tarjoaa viimeisintä tutkimustietoa uskonnoista sekä esittelee uskontotieteen ajankohtaisia tutkimuskohteita ja tutkimustapoja. Teos keskittyy erityisesti arjen elettyyn uskonnollisuuteen ja uskontojen ylirajaisuuteen.

Uskonto on merkittävä tekijä yhteiskunnassa, ihmisyhteisöissä ja yksilöiden elämässä. Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia tarjoaa viimeisintä tutkimustietoa uskonnoista sekä esittelee uskontotieteen ajankohtaisia tutkimuskohteita ja tutkimustapoja. Teos keskittyy erityisesti arjen elettyyn uskonnollisuuteen ja uskontojen ylirajaisuuteen.

Arjen eletty uskonnollisuus näkyy esimerkiksi siinä, miten populaarikulttuurin tuotteita hyödynnetään uskonnollisuuden rakennusaineksina. Ylirajaisuuden tutkimus taas hahmottaa sitä, miten erilaiset uskonnolliset liikehdinnät ja vaikutteet siirtyvät yhteiskunnasta ja kulttuurista toiseen.

Teoksessa tarkastellaan myös ateismia ja uskonnottomuutta, jotka etenkin länsimaissa yleistyvät nopeasti. Lisäksi pohditaan esimerkiksi uskontojen roolia rauhanrakentamisessa sekä niiden suhdetta nationalismiin.

Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia -teosta voidaan hyödyntää yliopistoissa sekä uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksessa lukiossa. Se on myös kiinnostavaa luettavaa kenelle tahansa uskonnoista ja kulttuureista kiinnostuneille.

Kirjoittajat / toimittajat

Heikki Pesonen

Heikki Pesonen, dosentti, toimii uskontotieteen yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.

Tuula Sakaranaho

Tuula Sakaranaho, FT, uskontotieteen professori emerita, Helsingin yliopisto

Muut kirjoittajat

Alexandra Bergholm, FT, uskontotieteen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Maija Butters, FM, uskontotieteen väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Hanna Gebraad, FM, uskontotieteen tohtorikoulutettava, Turun yliopisto

Titus Hjelm, TT, uskontotieteen apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Tuija Hovi, FT, uskontotieteen dosentti, Turun yliopisto

Riku Hämäläinen, FT (uskontotiede), dos., yliopistotutkija, Historiafoorumi / Taideyliopisto

Mitra Härkönen, FT (uskontotiede), kaupunkiteologian yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Nina Kokkinen, FT (uskontotiede), TaM, tutkija, Turun yliopisto

Johanna Konttori, FT (uskontotiede), YTM, tutkimuskoordinaattori, Helsingin yliopisto

Helena Kupari, FT (uskontotiede), tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Mikko Kurenlahti, TM, uskontotieteen väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Jere Kyyrö, FT (uskontotiede), YTM, projektitutkija, Turun yliopisto

Aini Linjakumpu, YTT, dos., politiikkatieteiden yliopistonlehtori, Lapin yliopisto

Tiina Mahlamäki, FT, dos., uskontotieteen yliopistonlehtori, Turun yliopisto

Essi Mäkelä, FM, Uskontotieteen väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Jaakko Närvä, FT (uskontotiede), Helsingin yliopisto

Minna Opas, FT, dos., uskontotieteen yliopisto-opettaja, Turun yliopisto

Teemu Pauha, FT (uskontotiede), PsM, TM, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Jari Portaankorva, FT (uskontotiede)

Heidi Rautalahti, TM, uskontotieteen väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Mikko Sillfors, FT (uskontotiede), Helsingin yliopisto

Teemu Taira, FT, dos., uskontotieteen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Terhi Utriainen, FT, dos., uskontotieteen professori, Turun yliopisto

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Gaudeamus
Scroll to Top