Kirjat

Raisa Maria Toivo & Riikka Miettinen (toim.)

Varhaismodernin yhteiskunnan historia

Lähestymistapoja yksilöihin ja rakenteisiin

9789523451223

Kustantajan hinta

36,00 

Raisa Maria Toivo & Riikka Miettinen (toim.)

Varhaismodernin yhteiskunnan historia

Lähestymistapoja yksilöihin ja rakenteisiin

Maailma ja yhteiskunta eivät ole samanlaisia kaikille. Ihmisten sosiaalisten identiteettien moninaisuuden huomioon ottaminen rikastuttaa historiallista analyysia. Niin sanotussa uudessa yhteiskuntahistoriassa ihminen ja toimija nostetaankin esiin isojen rakenteiden rinnalla.

Varhaismoderniin ajanjaksoon 1500-luvulta 1800-luvulle mahtui paljon muutakin kuin siirtomaavalloituksia, uskonnollisia ristiriitoja sekä tieteellisiä mullistuksia. Millä tavalla esimerkiksi sukupuoli, sääty, ammattiasema ja etnisyys muovasivat yksilöitä, yhteiskuntaa ja niiden vuorovaikutusta? Niin sanotussa uudessa yhteiskuntahistoriassa ihminen ja toimija nostetaan esiin isojen rakenteiden rinnalla.

Teos tarjoaa läpileikkauksen siitä, mitä varhaismodernin yhteiskuntahistorian tutkimus tällä hetkellä on ja mihin se on menossa. Tutkimuksellisia avauksia sekä metodologisia ja teoreettisia lähestymistapoja pohtivassa kirjassa tarkastellaan muun muassa vammaisuutta ja vajaakuntoisuutta, 1700-luvun demokratiakehitystä sekä yrittäjyyttä.

Varhaismodernin yhteiskunnan historia -teoksen lähtökohtana on ajatus, että maailma ja yhteiskunta eivät ole samanlaisia kaikille ja että ihmisten sosiaalisten identiteettien moninaisuuden huomioon ottaminen rikastuttaa historiallista analyysia.

Kirjoittajat / toimittajat

Riikka Miettinen

Riikka Miettinen, FT, on tutkijatohtori Kokemuksen historian huippuyksikössä Tampereen yliopistossa. Hän on tutkinut uuden ajan alun Ruotsin ja Suomen sosiaali- ja oikeushistoriaa, itsemurhien historiaa ja erilaisten marginalisoitujen ihmisryhmien, kuten mielisairaiden, vammaisten ja tilattomien historiaa. Kuva Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Raisa Maria Toivo

Raisa Maria Toivo, FT, on historian professori Kokemuksen historian huippuyksikössä Tampereen yliopistossa. Hän tutkii uskon, sukupuolen, vainojen ja perheen historiaa, esimerkiksi noitaoikeudenkäyntejä, uskonnollisia vähemmistöjä ja omiin vanhempiin kohdistuvia pahoinpitelyjä uuden ajan alun yhteiskunnissa.  

Muut kirjoittajat

Ulla Koskinen, FT, on vapaa tutkija ja Suomen historian dosentti Jyväskylän yliopistossa. Hän on tutkinut uuden ajan alun yhteiskuntaa Ruotsissa ja Suomessa, erityisesti aatelin ja talonpoikien suhteita, suku- ja ystävyysverkostoja, vuorovaikutusta ja kommunikaatiota.

Tiina Miettinen, FT, työskentelee Tampereen yliopistossa historiantutkijana. Hän on tutkinut suomalaisen maaseudun talonpoikaisväestöä, perheitä ja naisia 1500-luvulta 1800-luvulle. Niiden ohella Miettinen on syventynyt kartanoiden ja suurtilojen historiaan Suomessa sekä genealogisen tutkimuksen historiaan Euroopassa ja Pohjoismaissa.

Maija Ojala-Fulwood, FT, työskentelee tutkijatohtorina Turun yliopiston Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies -tutkimuskeskuksessa (TUCEMEMS). Hän on tutkinut Itämeren alueen historiaa keskiajalla ja uuden ajan alussa, sukupuolihistoriaa, siirtolaisuutta ja liikkuvuutta, elämää kaupungeissa sekä käsityöläisyyttä. Hän väitteli Tampereen yliopistosta vuonna 2014 aiheenaan käsityöläisten yrittäjäkulttuuri Itämeren alueen kaupungeissa 1350–1620.

Ella Viitaniemi, FT, työskentelee Tampereen yliopistossa tutkijana. Hänen erikoisalanaan on Pohjoismaiden hallinto- ja sosiaalihistoria 1700-luvulla. Viitaniemellä on tällä hetkellä kaksi Koneen Säätiön rahoittamaa projektia, joista ensimmäisessä hän tutkii varhaisen kansalaisuuden ja julkisen tilan muodostumista; toisessa, Pätkätyön pitkä historia -hankkeessa hän toimii työryhmän johtajana. Viitaniemi on julkaisuissaan käsitellyt monipuolisesti varhaismodernin yhteiskunnan ilmiöitä, kuten poliittisen kulttuurin kehitystä, tilattomuuden ja sosiaalisten erojen muotoutumista sekä kirkon ja papiston roolia paikallisyhteisössä.

Kaarle Wirta, FT, on Tampereen yliopistossa työskentelevä tutkija, joka on tutkinut erityisesti yrittämisen historiaa uuden ajan alun kansainvälisessä kaupassa. Wirralla on tällä hetkellä Koneen Säätiön rahoittama kolmen vuoden projekti uuden ajan alun tervakaupan globaalista historiasta. Hän väitteli vuonna 2018 Leidenin yliopistosta (Alankomaat). Wirta on julkaissut akateemisia julkaisuja, joissa käsitellään Pohjoismaiden kansainvälistä kauppaa, toimijuutta ja urakehityksiä kaukokaupassa sekä Suomen tervakaupan historiaa.

Saatat myös pitää...

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Gaudeamus
Scroll to Top